BÀI 3: SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH MS WINDOWS

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
280
lượt xem
109
download

BÀI 3: SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH MS WINDOWS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thành phần trong môi trường Windows, thao tác sử dụng Windows. Nội dung: Tổng quan về hệ điều hành Windows, Làm việc với hệ điều hành Windows.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 3: SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH MS WINDOWS

 1. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MH/MĐ : TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG Bài 1: CƠ BẢN VỀ MÁY TÍNH Bài 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH Bài 3: SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH MS WINDOWS Bài 4: VIRUS MÁY TÍNH Bài 5: CĂN BẢN VỀ LẬP TRÌNH ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 3: SỬ DỤNG HỆ ĐIỀU HÀNH MS WINDOWS Các thành phần trong môi trường Windows, thao tác sử dụng Windows Tổng quan về hệ điều hành Windows Làm việc với hệ điều hành Windows 1
 2. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Sử dụng hệ điều hành Windows thành thạo Chạy được các ứng dụng trên hệ điều hành Biết cách quản lý được dữ liệu TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Tổng quan về HĐH Windows Giới thiệu, đặc điểm của hệ điều hành Windows Khái niệm Windows là hệ điều hành của Microsoft, là hệ điều hành thông dụng nhất hiện nay. Các phiên bản (Version) của Windows: Windows 98, 2000, Windows XP, Windows Vista, Window Server 2003 Hệ điều hành Windows là một hệ điều hành đồ họa đa nhiệm, giao tiếp giữa người dùng và máy tính thông qua biểu tượng, thông qua các cửa sổ Đặc điểm Tự động nhận biết các thiết bị phần cứng có chuẩn Plug and Play. Cho phép làm việc với Mạng, Web, làm việc từ xa. Hỗ trợ thành phần Multimedia tốt hơn 2
 3. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Tổng quan về HĐH Windows Thành phần cơ bản Windows có giao diện đồ họa (GUI – Graphics User Interface). Nó dùng các phần tử đồ họa như biểu tượng (Icon), thực đơn (Menu) và hộp thoại (Dialog) chứa các lệnh cần thực hiện. Biểu tượng (Icon) Cửa sổ (Window) Thực đơn (Menu) Hộp thoại (Dialog) TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Tổng quan về HĐH Windows Các thao tác cơ bản Sử dụng bàn phím (Keyboard): 4 nhóm phím chính Sử dụng chuột (Mouse): click mouse, double click, drag mouse, right mouse. Khởi động và kết thúc Hệ Điều hành Khởi động Window XP nhấn nút Power để khởi động máy và máy sẽ nạp hệ điều hành vào (yêu cầu: máy đã cài đặt hệ điều hành và hệ điều hành không có lỗi) Kết thúc làm việc với Window XP: Shut down (Tắt máy), Restart (Khởi động lại máy), Logoff (Chuyển đổi người dùng), Stand by (tạm nghĩ) , Hibernate (ngủ đông). . 3
 4. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Chức năng các thành phần trong Window, sử dụng thành thạo các thao tác Tổ chức và quản lý Desktop Window Explorer Control Panel User Account TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Tổ chức và quản lý Desktop: giao diện chính của Windows Icon hay biểu tượng Màn hình Desktop Task bar 4
 5. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Icon: là biểu tượng đại diện cho một ứng dụng hay một tập tin Các Icon mặc định của Window: MyComputer, MyDocument,… Các Icon do người dùng tạo ra (shortcut) Ẩn hiện các Icon mặc định: Right click Desktop->Properties- >Desktop->Customize Desktop . TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Taskbar: Là nơi tạm trú của những chương trình đang thực thi Các thành phần: Start Menu, Quick Launch, System Tray Properties: Right click lên Taskbar-> Properties Thiết lập các chương trình khởi động cùng Windows tại khay hệ thống (System Tray): Start-> Run gõ msconfig -> Chọn Tab Startup . Start Quick Các ứng dụng System Tray Menu Launch đang chạy 5
 6. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Quản lý Start Menu Sự bắt đầu của các chương trình chạy trên Windows Các kiểu hiển thị: Right click bào Taskbar -> Properties-> Vào Tab Start Menu Các ứng dụng cơ bản trong Start->Program->Accessories Calculator Paint Notepad, Word Pad TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Display: tất cả các thay đổi về giao diện, màu sắc cũng như độ phân giải của màn hình Cửa sổ Display Right Click vào Desktop - >Properties Hiệu chỉnh giao Hiệu chi tiết phân Hiệu chỉnh hìnhđổi chỉnh độ Bảo vệ màn hình, Thay diện củatrênbảo mật,…màn hình, màu, nền Windows giải Desktop, các thành phần ẩn/hiện Icons cửa sổsố,… của tần 6
 7. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Window Explorer Khái niệm: chương trình quản lý ỗ đĩa, tập tin, thư mục,…. Cửa sổ Window Explorer Thao tác với thư mục, tập tin Tạo, Di chuyển, sao chép, xóa Tìm kiếm Hiển thị, sắp xếp Xác lập thuộc tính của tập tin My Computer Quản lý đĩa TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Phóng to Thu nhỏ Đóng cửa sổ Thanh tiêu đề Thanh Menu Thanh cuộn ngang Thanh trạng thái 7
 8. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Window Explorer Khái niệm: chương trình quản lý ỗ đĩa, tập tin, thư mục,…. Cửa sổ Window Explorer: Thao tác với thư mục, tập tin Tạo, Di chuyển, sao chép, xóa Tìm kiếm Hiển thị, sắp xếp Xác lập thuộc tính của tập tin My Computer Quản lý đĩa TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Control Panel Khái niệm: Tập hợp các công cụ chuyên dụng của hệ điều hành, được sử dụng để thay đổi môi trường làm việc và sự hoạt động của các thành phần hệ thống tương ứng. Cửa sổ Control Panel: Start-> Setting-> Control Panel Add or Remove Programs: thêm và xóa chương trình Regional and Language Option: thay đổi các biểu diễn ngôn ngữ, ngày, giờ, tiền tệ,…. Fonts: quản lý Front chữ User Account: quản lý tài khoản người dùng 8
 9. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows User Account Giới thiệu User Account Các kiểu User Account Đăng nhập, chuyển User Account TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Giới thiệu về User Account: Là tập hợp những thiết lập sử dụng, những qui định mà người dùng có thể thực hiện sau khi đăng nhập vào Windows Sử dụng trong việc chia sẻ tại nguyên sử dụng máy tính, bảo mật thông tin cá nhân Với mỗi tài khoản riêng biệt, mỗi người (User) sẽ có những thiết lập và quyền hạn nhất định trên máy tính 9
 10. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Các kiểu tài khoản ngƣời dùng trên máy tính Computer Administrator Tạo, thay đổi và xóa Account Thay đổi hệ thống Cài đặt chương trình và truy xuất tất cả các file Limit Thay đổi và gỡ bỏ Password Thay đổi hình ảnh giao diện và các thiết lập trên Desktop Cài đặt chương trình và truy xuất tất cả các file Xem và tạo file Xem và chia sẽ tài liệu TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Các kiểu tài khoản người dùng trên máy tính Computer Administrator: Tạo, thay đổi và xóa Account Thay đổi hệ thống Cài đặt chương trình và truy xuất tất cả các file Limited: Thay đổi và gỡ bỏ Password Thay đổi hình ảnh giao diện và các thiết lập trên Desktop Cài đặt chương trình và truy xuất tất cả các file Xem và tạo file Xem và chia sẽ tài liệu 10
 11. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Các kiểu tài khoản người dùng trên máy tính TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Tạo User Accounts Thay đổiUser Tạo User mới Thay đổi cửa sổ Logon 11
 12. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Làm việc với HĐH Windows Thay đổi User TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn TÓM LƢỢC BÀI HỌC Tổng quan về hệ điều hành Windows Làm việc với hệ điều hành Windows Kết luận Nhận xét, đánh giá bài học Liên kết ứng dụng bài học vào thực tiễn DN 12
 13. 8/26/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HỎI - ĐÁP 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản