Bài 32: Lực Lo-ren-xơ

Chia sẻ: Camthudanvip Camthudanvip | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
104
lượt xem
3
download

Bài 32: Lực Lo-ren-xơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trình bày được: - Đề xuất được phương án dung kiến thức về phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện để xác định phương và chiều của lực Lo-ren-xơ. - Giải thích được các đặc điểm về phương và chiều của lực Lo-ren-xơ. - Giải thích được tác dụng làm lệch quỹ đạo của hạt mang điện trong từ trường. - Giải thích được sự lệch quỹ đạo của chùm electron khi đi trong từ trường, ứng dụng sự lệch quỹ đạo của electron trong ống phóng tia điện tử của máy thu hình và màn hình máy vi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 32: Lực Lo-ren-xơ

  1. ĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ Thứ 4 ngày 27 tháng 02 năm 2013 Giáo viên dạy : Cô Hoang Quý Trang. Tiết 6. Lớp : 11/10 ̀ Phòng : 10 Môn học : Vật lý. Bài dạy : Tiêt 50 Bai 32: Lực Lo-ren-xơ ́ ̀ Sinh viên dự giờ : Đinh Trung Nguyên BÀI 32: LỰC LO-REN-XƠ (LORENTZ) I. MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày được: - Đề xuất được phương án dung kiến thức về phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện để xác định phương và chiều của lực Lo-ren-xơ. - Giải thích được các đặc điểm về phương và chiều của lực Lo-ren-xơ. - Giải thích được tác dụng làm lệch quỹ đạo của hạt mang điện trong t ừ trường. - Giải thích được sự lệch quỹ đạo của chùm electron khi đi trong từ trường, ứng dung sự lêch quỹ đao cua electron trong ông phong tia điên tử cua may thu ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ hinh và man hinh may vi tinh. ̀ ̀ ̀ ́ ́ Kĩ năng - Vân dung kiên thức về lực từ để xac đinh phương, chiêu cua lực Lo-ren-xơ. ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̉ - Giai thich cac hiên tượng vât lý liên quan đên lực Lo-ren-xơ. ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ II. CHUẨN BỊ 1. GV - Bộ thí nghiệm về chuyển động của electron trong từ trường, ( đoạn phim thí nghiệm chuyển động của electron trong từ trường: 1 video về thí nghiêm ̣ vong dây Hem-hôn, 1 video về chuyên đông cua electron trong từ trường). ̀ ̉ ̣ ̉ - Dự kiến nội dung ghi bảng ( HS tự ghi theo GV). III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC Hoạt động 1 (15 phút): Tìm hiểu thí nghiệm chuyển động của electron trong từ trường Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung GV: Giới thiệu dụng cụ thí Hs: Đọc SGK, tìm hiểu, nghiệm hình 32.1 SGK và quan sát thí nghiệm, thảo I. THÍ NGHIỆM thông qua mục đích thí luận theo nhóm hoặc theo 1. Thí nghiệm: nghiệm. bàn dể trả lời câu hỏi. (SGK). GV: Yêu cầu HS đọc SGK. CH: Vì sao ánh sáng trong HSTL: Do tác dụng nhiệt bình trở thành vòng tròn sáng của dòng điện, các electron màu xanh? phát ra từ sợi dây đốt va
  2. chạm với các phân tử khí 2. Kết luận: Chẳng trong bình làm phát quang. những từ trường tác Vòng tròn sáng cho biết dụng lực lên electron CH: Nếu ta ngắt dòng điện quỹ đạo của các electron mà nó cũng tác dụng qua dòng dây Hem-hôn (vẫn trong từ trường. lên bất kì hạt mang duy trì nguồn đốt sợi dây) vệt HSTL: Quỹ đạo là vệt điện nào chuyển sáng có quỹ đạo như thế nào? sáng thẳng không có vòng động trong nó. Vì sao? tròn sáng. Vì electron không chịu sự tác dụng GV: Nhận xét và kết luận: Từ của lực từ do dòng điện trường tác dụng lực từ lên bất trong vòng dây Hem-hôn kỳ hạt mang điện nào chuyển gây ra. động trong nó. Hs: Chú ý nghe, tiếp thu và ghi nhận. Hoạt động 2 (15 phút): Xác định phương, chiều, độ lớn của lực Lo-ren- xơ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung chính GV: Yêu cầu HS đọc SGK Hs: Đọc SGK và phát II. LỰC LO-REN- và định nghĩa lực Lo-ren-xơ. biểu được định nghĩa của XƠ lực Lo-ren-xơ: Lực mà từ Lưu ý: Lực từ tác dụng lên trường tác dụng lên một các hạt mang điện chuyển hạt mang điện chuyển Lực mà từ trường động, những hạt mang điện động trong nó gọi là lực tác dụng lên một hạt đứng yên trong từ trường thì Lo-ren-xơ. mang điện chuyển không có lực từ tác dụng. động trong nó gọi là CH: Hãy xác định phương lực Lo-ren-xơ. của lực Lo-ren-xơ? HSTL: Do quỹ đạo của electron là đường tròn, nên lực Lo-ren-xơ có phương 1. Phương của lực Nhận xét và kết luận. vuông góc với mặt phẳng Lo-ren-xơ. chứa vectơ vận tốc của CH: Hãy xác định chiều của hạt mang điện và vectơ Lực Lo-ren-xơ có lực Lo-ren-xơ? cảm ứng từ tại điểm phương vuông góc với mặt phẳng chứa GV: Yêu cầu HS lên bảng khảo sát. vectơ vận tốc của xác định chiều của lực Lo- HSTL: Áp dụng quy tắc hạt mang điện và ren-xơ như hình 32.2 SGK. bàn tay trái để xác định vectơ cảm ứng từ tại chiều của lực Lo-ren-xơ. điểm khảo sát.
  3. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung chính 2. Chiều của lực Lo-ren-xơ. GV: Nhận xét, chỉnh sửa. Chú ý: Lực Lo-ren-xơ tác HS: Thực hiện quy tắc dụng lên điện tích dương thì bàn tay trái xác định chiều cùng chiều với lực từ tác của lực Chú ý: Lực Lo-ren- dụng lên dòng điện, còn lực Lo-ren-xơ trong trường xơ tác dụng lên điện Lo-ren xơ tác dụng lên điện hợp hạt mang điện dương tích dương thì cùng tích âm thì có chiều ngược (Q > 0) và hạt mang điện chiều với lực từ tác lại. âm (Q < 0). dụng lên dòng điện, còn lực Lo-ren xơ tác dụng lên điện tích âm CH: Xác định độ lớn của lực thì có chiều ngược Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt lại. mang điện chuyển động trong HSTL: Nghiên cứu SGK từ trường theo phương vuông và thảo luận nhóm để đưa góc với đường sức từ? ra câu trả lời. Độ lớn của 3. Độ lớn của lực lực Lo-ren-xơ là: Lo-ren-xơ. f = q vB CH: Nếu vectơ vận tốc làm Độ lớn của lực Lo- thành với vectơ cảm ứng từ HSTL: Nếu vectơ vận ren-xơ được tính theo một góc α thì độ lớn của lực tốc làm thành với vectơ công thức: Lo-ren-xơ được xác định như cảm ứng từ một góc α thì thế nào? độ lớn của lực f = q vBsin α Lo-ren-xơ được xác định GV: Nhận xét và bổ sung: là Trong đó: Trong đó q là giá trị tuyệt đối f = q vBsin α q là giá trị tuyệt của hạt mang điện. đối của hạt mang Hs: Chú ý theo dõi và ghi điện. nhận. α là góc hợp bởi vectơ vận tốc với
  4. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung chính vectơ cảm ứng từ. Hoạt động 3 (10 phút): Tìm hiểu ứng dụng của lực Lo-ren-xơ Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Trình bày về sự lái tia điện - HS theo dõi GV trình 3. Ứng dụng của lực tử trong ống phóng điện tử bày và nghiên cứu thêm Lo-ren-xơ: SGK cho HS (so sánh với lái tia trong SGK. điện tử bằng điện trường), thử nghiệm đưa nam châm lại gần màn hình TV - Trình bày về hiện tượng cực quang và giải thích. - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các ứng dụng khác của lực Lo-ren-xơ trong phần đọc thêm. (cả SGK cơ bản và nâng cao) Hoạt động 4 (3 phút): Củng cố và ra bài tập về nhà Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi cuối bài, - HS trả lời các câu hỏi theo yêu cầu câu 1,2 phần bài tập. của GV. - Giao bài tập về nhà: trả lời được các - HS làm theo yêu cầu của GV. câu hỏi 1,2,3,4/160; làm các bài tập 3, - Ghi bài tập về nhà. 4/161. Hoat đông 5: (2 phut) Hướng dân về nhà ̣ ̣ ́ ̃ Cac em đã biêt, từ trường tac dung lực lên dây dân mang điên đăt trong no, vây ́ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̣ nêu môt khung dây đăt trong từ trường, thì hiên tượng sẽ thế nao!?. Cac em về ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ tim hiêu, đoc và chuân bị bai mới. ̀ ̉ ̣ ̉ ̀
  5. IV. TỔNG KẾT TIẾT DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2013 ́ ̣ ̉ Xac nhân cua GV ́ ̣ Sinh viên kiên tâp Hoang Quý Trang ̀ Đinh Trung Nguyên
Đồng bộ tài khoản