intTypePromotion=1

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Chia sẻ: Duong Phuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

1
1.439
lượt xem
376
download

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Môi trường là gì? Môi trường xung quanh hay môi trường địa lý là môi trường bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 2. Môi trường sống của con người là gì? Môi trường sống bao gồm các loại môi trường nào? Môi trường sống của con người , là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người,có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người, đến chất lượng cuộc sống con người. Bao gồm: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  1. CHƯƠNG X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 § .MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
  2. CHƯƠNG X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 § .MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I/ Môi trường: II/ Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người: III/ Tài nguyên thiên nhiên:
  3. BÀI 41 § .MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I/ Môi Trường: …★... 1.Môi trường là gì? Môi trường xung quanh hay môi trường địa lý là môi trường bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 2. Môi trường sống của con người là gì? Môi trường sống bao gồm các loại môi trường nào? Môi trường sống của con người , là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người,có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người, đến chất lượng cuộc sống con người. Bao gồm: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo.
  4. 3.Sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo là ở điểm nào? - Môi trường tự nhiên xuất hiện trên Trái Đất không phụ thuộc vào con người và phát triển theo quy luật riêng của nó . - Môi trường nhân tạo là kết quả lao động của con người , tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào con người. - Con người là sinh vật đặc biệt, có tác động làm biến đổi tự nhiên.
  5. MÔI TRƯỜNG SốNG CỦA CON NGƯỜI Môi trường tự nhiên bao gồm Môi trường nhân các thành phần Môi trường xã tạo bao gồm: các của tự nhiên: hội bao gồm các đối tượng lao động -Địa hình. quan hệ xã hội: do con người sản -Địa chất . Trong sản xuất, xuất và chịu sự -Đất trồng. trong phân phối, phân phối của con -Khí hậu. trong giao tiếp. người ( các nhà ở, -Nước . nhà máy , thành phố..) -Sinh vật.
  6. II/. Chức năng của môi trường. Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người: Hãy nêu các chức năng chính của môi trường và nêu dẫn chứng chứng minh? - Môi trường địa lý có 3 chức năng: + Là không gian sống của con người. + Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên. + Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra. Môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào đối với sự phát triển xã hội? Một đất nước thiếu nguồn tài nguyên thì có thể phát triển được hay không ? Tại sao? Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài người, nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội.
  7. III/.Tài nguyên thiên nhiên: 1. Tài nguyên thiên nhiên là gì? Là các thành phần của tự nhiên được con người sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối tượng tiêu dùng. 2. Phân loại: *Có nhiều cách. - Theo thuộc tính tự nhiên. - Theo công dụng kinh tế. - Theo khả năng có thể bị hao kiệt.
  8. * Theo khả năng có thể bị hao kiệt Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên có thể bị hao kiệt Tài nguyên không bị hao kiệt Tài nguyên Tài nguyên không khôi khôi phục phục được được
  9. *Củng cố: 1. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu Sau: Môi trường sống của con người là: A. Tất cả hoàn cảnh bao quanh con người, có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người. B. Tất cả hoàn cảnh bao quanh con người, có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của con người, đến chất lượng cuộc sống của con người. C. Không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 1. Sắp xếp các loại tài nguyên ( nước, đất, Khoáng sản, thực vật, không khí) vào mỗi loại cho đúng: Khoáng sản - Loại tài nguyên không khôi phục được:..................................... Đất , thực vật - Loại tài nguyên khôi phục được :……………………………… Không khí , nước - Loại tài nguyên không bị hao kiệt………………………………… 3. Câu nói sau đây đúng hay sai? Tại sao? “ Môi trường địa lý có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2