Bài 46: ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ.NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI

Chia sẻ: Paradise7 Paradise7 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
151
lượt xem
16
download

Bài 46: ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ.NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan sát và theo dõi thí nghiệm ,rút ra nhận xét rằng trong phạm vi biến thiên nhiệt độ của thí nghiệm thì tỉ số ….không đổi.Thu nhận kết quả đó trong phạm vi biến đổi nhiệt độ lớn hơn, từ đó rút ra….. - Biết khái niệm khí lí tưởng, nắm được khái niệm nhiệt độ tuyệt đối,hiểu được định nghĩa nhiệt độ. - Biết vận dụng nhiệt độ tuyệt đối để phát biểu định luật Sác –lơ. 1.2. Kĩ năng: - Biết vận dụng định luật để giải bài tập và giải thích các hiện tượng liên quan....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 46: ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ.NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI

  1. Bài 46: ĐỊNH LUẬT SÁC LƠ.NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Quan sát và theo dõi thí nghiệm ,rút ra nhận xét rằng trong phạm vi biến thiên nhiệt độ của thí nghiệm thì tỉ số ….không đổi.Thu nhận kết quả đó trong phạm vi biến đổi nhiệt độ lớn hơn, từ đó rút ra….. - Biết khái niệm khí lí tưởng, nắm được khái niệm nhiệt độ tuyệt đối,hiểu được định nghĩa nhiệt độ. - Biết vận dụng nhiệt độ tuyệt đối để phát biểu định luật Sác –lơ. 1.2. Kĩ năng: - Biết vận dụng định luật để giải bài tập và giải thích các hiện tượng liên quan. - Giải thích định luật bằng thuyết động học phân tử. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1-3 SGK. - Dụng cụ thí nghiệm định luật này. - Đồ thị đường đẳng áp. 2.2. Học sinh: - Đọc lại thuyết động học phân tử,đỉnh luật Bôi- lơ- Ma –ri- ôt.
  2. 2.3 Gợi ý ứng dụng CNTT. - Mô phỏng thí nghiệm. - Chuẩn bị hình ảnh về vật chất ở độ chân không tuyệt đối. 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Phát biểu định luật Bôi- lơ- Ma- ri - Nêu câu hỏi. –ôt. - Yêu cầu học sinh trả lời - Nhận xét câu trả lời của bạn. - Nhận xét câu trả lời. Hoạt động 2 (...phút): Định luật Sác- lơ Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Đọc SGK, tìm hiểu phương án và - Nêu mục đích thí nghiệm, cho học đề ra cách làm thí nghiệm. sinh nghiên cứu và đề ra phương án, - Tiến hành thí nghiệm, ghi kết quả. tiến hành thí nghiệm. - Đọc SGK phần 4, nhận xét. - Hướng dẫn học sinh và rút ra kết - Phát biểu định luật và ghi nhận quả. công thức (46.3). -Yêu cầu học sinh đọc phần 4, rút ra
  3. biểu thức và phát biểu định luật. - Phân tích cho HS hiểu rõ định luật . Hoạt động 3 (...phút): Khí lí tưởng và nhiệt độ tuyệt đối. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Đọc SGK phần 5. - Cho học sinh tìm hiểu khái niệm - Trình bày khái niệm khí lí tưởng. khí lí tưởng trong SGK. - Nêu câu hỏi: - Trả lời câu hỏi: nếu p=0 thì t=? - Từ biểu thức định luật:nêu câu hỏi khi p=0,t=bao nhiêu? - Giá trị t có ý nghĩa như thế nào? - Nêu câu hỏi cho học sinh thấy đó là nhiệt độ nhỏ nhất. - Đọc SGK phần 6, rút ra biểu thức - Cho HS xây dựngbiểu thức theo định luật theo nhiệt độ tuyệt đối. nhiệt độ tuyệt đối. Hoạt động 4 (...phút): Vận dụng, củng cố Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Trả lời câu hỏi c1. - Nêu câu hỏi c1. - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo nội - Nhận xét phương án trả lời. dung câu 1-3 SGK. - Đánh giá kết quả giờ dạy.
  4. Hoạt động 5 (...phút): Hướng dẫn về nhà Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên -Ghi câu hỏi và bài tập về nhà - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Những sự chuẩn bị cho bài sau. -Yêu cầu:HS chuẩn bị bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản