Bài 7: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
294
lượt xem
106
download

Bài 7: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: Giám sát các vấn đề liên quan đến Server để nhằm bảo đảm Server hoạt động liên lục và hiệu quả. Giám sát về CPU, RAM, HDD, Networking. Nội dung: Phương thức quản trị Server; Giám sát hoạt động của Server; Câu hỏi ôn tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 7: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER

 1. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MH/MĐ: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG Bài 1: CÀI ĐẶT VÀ NÂNG CẤP MS WINDOW VISTA Bài 2: CẤU HÌNH VÀ TỐI ỨU HỆ THỐNG MS WINDOW VISTA Bài 3: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ DOMAIN Bài 4: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN USER, COMPUTER VÀ GROUP Bài 5: QUẢN TRỊ TRUY XUẤT TÀI NGUYÊN FILE, PRINTER Bài 6: QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG MẠNG GROUP POLICY Bài 7: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER Bài 8: QUẢN TRỊ LƯU TRỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU Bài 9: QUẢN TRỊ SỰ CỐ MS WINDOWS SERVER Bài 10: GIỚI THIỆU ĐẶC TRƯNG MS WINDOWS PHIÊN BẢN MỚI ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Bài 7: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SERVER Giám sát các vấn đề liên quan đến Server để nhằm bảo đảm Server hoạt động liên lục và hiệu quả. Giám sát về CPU, RAM, HDD, Networking. Phương thức quản trị Server Giám sát hoạt động của Server Câu hỏi ôn tập 1
 2. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Mục tiêu bài học Nhận biết và sử dụng các công cụ quản trị phù hợp Quản trị Server bảo mật với RunAS Giám sát các thành phần và nhận biết nguyên nhân thắt cổ chai Server Đưa ra giải pháp nâng cấp, thêm và thay mới CPU, RAM, Disk, Network: các giải pháp nhằm tăng hiệu suất hoạt động của máy chủ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Phần này trình bày những thao tác, công cụ và các quyền được yêu cầu để quản lý một server và giải thích những khái niệm của việc quản lý từ xa và quản lý máy local. Các công cụ quản trị: MMC Computer Management Remote Desktop 2
 3. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Cấp quyền quản trị Server dựa vào các nhóm bảo mật tạo sẳn của hệ thống Built-in domain Mô tả local group Các thành viên của Administrators group có thể thực Administrators hiện các chức năng mà hệ điều hành hỗ trợ. Có thể backup và phục hồi các tập tin bằng cách sử Backup Operators dụng công cụ Backup. Có thể quản lý các user account và group. Account Operators Không thể thay đổi Administrators group hoặc bất kỳ Operators groups. Có thể share các tài nguyên mạng, backs up và Server Operators restores files. Print Operators Cài đặt, quản lý network printers. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Run as command Run as cho phép đăng nhập bằng một tài khoản không có quyền quản trị mà vẫn có thể thực hiện các tác vụ quản trị. Run as cho phép một user chạy các công cụ và các chương trình cụ thể với các quyền khác với quyền hạn của user hiện tại đăng đăng nhập Nên đăng nhập bằng một user bình thường để làm việc và sử dụng Run as để đăng nhập bằng user khác có đặc quyền cao hơn để thực thi các tác vụ đòi hỏi quyền hạn cao hơn. 3
 4. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Cách sử dụng Run as TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Computer Management Là một tập hợp công cụ quản lý mà chúng ta có thể sử dụng để quản lý một máy local hay máy từ xa. Quản lý và giám sát events, performance, shared folders, data storage and start and stop services 4
 5. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Microsoft Management Console Cung cấp một giao diện sử dụng để tạo, lưu và mở các công cụ quản lý, gọi các snap-in để quản lý các phần cứng, phần mềm và các thành phần của Windows Server 2003. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Câu hình Remote Desktop để quản trị Server Remote Desktop for Administration làm việc như thế nào? Giải thích việc sử dụng Remote Desktop for Administration Enable Remote Desktop Khác nhau giữa Remote Desktops và Remote Desktop Connections Giải thích những client ưu tiên cho Remote Desktop Kết nối tới một server từ xa Giải thích những nguyên tác sử dụng Remote Administration 5
 6. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Remote Desktop for Administration Cho phép quản lý server từ xa Terminal Services Remote Desktop Protocol (LAN, WAN, or dial-up connection) LAN Remote Desktop Service enabled on Windows Administrator Server 2003 Remote computer running Remote Desktop Connection TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Remote Desktop for Administration Cho phép quản lý server từ xa Truy cập từ xa để thiết lập các cấu hình. Phân tích sự cố và đưa các giải pháp kiểm tra nhanh chóng. Cho phép truy cập các server từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nâng cấp các ứng dụng server và các hệ điều hành từ xa. 6
 7. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Cấu hình Remote Desktop Cấu hình cho phép Remote Desktop. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Remote Desktop Connection preferences General Display Local Resources Programs Experience 7
 8. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Remote Desktop Connection vs. Remote Desktops TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Công cụ dùng để kết nối Remote Desktop tới một remote server: Remote Desktop Connection Remote Desktop snap-in 8
 9. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Quản lý Remote Desktop Connections: Thiết lập thời gian chờ trong Terminal Services Configuration Cấu hình những thiết lập thời gian chờ cho các kết nối từ xa Giải thích Terminal Services Manager và khi nào được sử dụng Quản lý và giám sát các phiên kết nối remote desktop TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Quản lý Remote Desktop Connections: Thiết lập thời gian chờ trong Terminal Services Configuration Cấu hình những thiết lập thời gian chờ cho các kết nối từ xa 9
 10. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Quản lý Remote Desktop Connections Terminal Services Manager Là công cụ để giám sát các user và những session trên mỗi server và để quản lý những session bị ngắt kết nối khỏi server TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phương thức quản trị Server Quản lý Remote Desktop Connections: Quản lý các kết nối bằng Terminal Services Manager Monitor a remote session. Log off a remote session. Disconnect a remote session. Log off a disconnected session. 10
 11. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Thiết lập các ranh giới hoạt động của thiết bị, giám sát hoạt động của Server, cấu hình và quản lý các counter log. Thiết lập Alert cho Server. Thiết lập một ranh giới thực thi (baseline) Giám sát thời gian thực và log Cấu hình và quản lý các counter log Cấu hình alert TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Tại sao phải giám sát tính năng Server? Hiểu những đặc điểm khối lượng công việc phải làm và tác động tương ứng lên các tài nguyên hệ thống. Theo dõi những thay đổi và xu hướng phát triển trong workload và việc sử dụng tài nguyên để thiết lập kế hoạch nâng cấp. Kiểm tra những thay đổi cấu hình. Chẩn đoán các vấn đề và nhận ra các thành phần hay những quá trình để tối ưu. 11
 12. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Thiết lập một baseline Baseline là một chỉ báo các tài nguyên hệ thống riêng biệt hoặc một nhóm tài nguyên đã được sử dụng. Khi quyết định một Baseline cần xem xét: Thu thập dữ liệu thực thi qua một thời gian dài cách sử dụng thấp, trung bình và đỉnh điểm. Thiết lập một baseline trước giai đoạn phát triển. Thiết lập một baseline sớm giúp nhanh chóng nhận ra và giải quyết những bottleneck hệ thống. Sử dụng baseline để quan sát những thay đổi lâu dài trong cách sử dụng các mẫu yêu cầu được gia tăng công suất. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Giám sát thời gian thực và log Giải thích real-time monitoring và logged monitoring Mô tả công cụ Task Manager Mô tả Performance console Thực thi real-time monitoring bằng cách sử dụng Task Manager và Performance Thực thi logged monitoring bằng cách sử dụng Performance Giám sát các server remote từ một máy trạm Sử dụng Performance để giám sát một máy tính từ xa 12
 13. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Giám sát thời gian thực và log Giám sát thời gian thực và log để thiết lập trạng thái hiện hành cho bốn hệ thống: bộ nhớ, bộ xử lý, đĩa và mạng. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Giám sát thời gian thực và log Sử dụng Task Manager 13
 14. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Giám sát thời gian thực và log Sử dụng Performance Console Performance Console gồm các thành phần để giám sát việc sử dụng tài nguyên trên máy tính là:  System Monitor  Performance Logs and Alert TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Giám sát thời gian thực và log Tại sao phải giám sát server từ xa? Giúp cho các nhà quản trị dễ dàng quản lý hành trăm server từ một vị trí bất kỳ 14
 15. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Cấu hình và quản lý Counter Logs Giải thích một counter log Tạo một counter log Giải thích những định dạng file counter log Thiết lập những thông số file cho một counter log Giải thích những lý do để lập lịch một counter log Lập lịch một counter log TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Cấu hình và quản lý Counter Logs Counter log là gì? Các counter log là những counter chỉ ra dữ liệu gì được lưu trong file log. Chúng ta sử dụng counter log để chọn ra các counter cho việc tập hợp dữ liệu thực thi. 15
 16. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Cấu hình và quản lý Counter Logs Tạo và xoá một Counter Log TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Cấu hình và quản lý Counter Logs Thiết lập thông số Counter Log 16
 17. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Cấu hình và quản lý Counter Logs Lập lịch Counter Log Tạo một ranh giới thực thi Xác định tác động trên toàn hệ thống khi việc sao lưu xảy ra giữa các domain controller Xác định một bottleneck có xảy ra hay không khi các user logon vào buổi sáng Xác định xem Backup có gây ra một bottleneck hay không khi nó chạy vào buổi tối Xác định xem một bottleneck có xảy ra hay không trong một khoảng thời gian nào đó trong ngày. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Cấu hình và quản lý Counter Logs Lập lịch Counter Log 17
 18. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Cấu hình Alert Giải thích một alert Tạo một alert Cấu hình một alert TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Sử dụng Alert Alert là gì? Giá trị thiệt lập trên counter được gọi là alter threshold Thiết lập các alter dựa trên giá trị baseline về hiệu suất Thiết lập cách thức cảnh báo giá trị counter threshold vượt quá hay thấp hơn mức giới hạn chỉ định Ghi nhận lại trong application event log. Khởi động một log khi giá trị của counter đã chọn vượt ngưỡng hoặc tụt xuống ngưỡng cảnh báo. Gửi một thông điệp. Chạy một chương trình. 18
 19. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Cấu hình Alert Tạo và cấu hình Alert TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Monitoring Server Performance Giám sát bộ nhớ server Giám sát cách sử dụng bộ xử lý Giám sát đĩa Giám sát việc sử dụng mạng 19
 20. 8/26/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Monitoring Server Performance Giám sát bộ nhớ server Giải thích mục đích của việc giám sát bộ nhớ server Nhận dạng và giải quyết những tắc nghẽn bộ nhớ Giám sát bộ nhớ bằng cách sử dụng các công cụ giám sát server. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giám sát hoạt động của Server Monitoring Server Performance Giám sát bộ nhớ server Tại sao phải giám sát bộ nhớ  Tắc nghẽn bộ nhớ.  Không đủ bộ nhớ.  Vượt quá trang nhớ.  Thất thoát bộ nhớ. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản