intTypePromotion=3

Bài giảng 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment: Chương 8 - ThS. Trần Bá Nhiệm (Biên soạn)

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
49
lượt xem
4
download

Bài giảng 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment: Chương 8 - ThS. Trần Bá Nhiệm (Biên soạn)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 trang bị cho người học những hiểu biết về hiện thực và quản lý máy in. Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể: Hiểu các thuật ngữ và khái niệm in ấn trong Windows Server 2003, cài đặt và chia sẻ tài nguyên máy in, cấu hình và quản lý các máy in đã cài, xuất bản máy in trong AD, biết xử lý các sự cố máy in. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment: Chương 8 - ThS. Trần Bá Nhiệm (Biên soạn)

 1. 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment Chương 8: Hiện thực và quản lý máy in
 2. Mục tiêu • Hiểu các thuật ngữ và khái niệm in ấn trong Windows Server 2003 • Cài đặt và chia sẻ tài nguyên máy in • Cấu hình và quản lý các máy in đã cài • Xuất bản máy in trong AD • Sự cố máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 2 Windows Server 2003 Environment
 3. Khái niệm in ấn • Những khái niệm cần thiết cho cấu hình và xử lý sự cố: • Thiết bị in ấn • Máy in • Print driver • Print server • Print client 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 3 Windows Server 2003 Environment
 4. Khái niệm in ấn (tt) • Để in ấn hiệu quả, mạng y/c những vấn đề cần thiết sau: • Một hoặc nhiều máy in xem là print server • Không gian đĩa cứng đủ cho print server • RAM tối thiểu đáp ứng được y/c 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 4 Windows Server 2003 Environment
 5. Hiểu k/n in ấn trên mạng • User gửi công việc đến máy in cục bộ • Công việc được spool trên máy tính cục bộ • Điều hướng đến cổng xác định, ví dụ: LPT1 • User gửi công việc đến máy in mạng • Print client sinh ra 1 file in ấn • Print file được chia nhỏ ra • Công việc được spool trên máy client • Nếu máy in từ xa đã sẵn sàng, file được truyền đến server • Server xử lý 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 5 Windows Server 2003 Environment
 6. Thêm 1 máy in như 1 thiết bị cục bộ • Các mạng nhỏ có thể chia sẻ thiết bị in ấn kết nối trực tiếp vào 1 cổng cục bộ • Cần quyền administrator để cài đặt • Dùng Add Printer Wizard: • Tạo, cài driver, port, trạng thái mặc định, chia sẻ • Máy in có thể được phát hiện dùng Plug & Play hoặc cấu hình bằng tay 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 6 Windows Server 2003 Environment
 7. Thực tập 8-1: Cài đặt và chia sẻ máy in • Cài đặt một máy in cục bộ • Start  Printers and Faxes • Từ trang Properties của máy in, cấu hình chia sẻ • Kiểm tra lại máy in đã được chia sẻ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 7 Windows Server 2003 Environment
 8. Thực tập 8-1: (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 8 Windows Server 2003 Environment
 9. Thêm 1 máy in như 1 thiết bị mạng • Thiết bị in ấn có thể cài đặt như 1 thiết bị mạng thay cho kết nối trực tiếp vào 1 máy in cục bộ • Thông qua TCP/IP (hoặc giao thức khác) • Add Printer Wizard cũng được dùng để cài đặt thiết bị in ấn trên mạng • Khác biệt chính: • Tạo port TCP/IP mới thay cho dùng port cục bộ 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 9 Windows Server 2003 Environment
 10. Cấu hình và quản lý tài nguyên máy in • Cấu hình ban đầu của máy in được hoàn thành thông qua cài đặt trong Add Printer Wizard • Cấu hình bổ sung có thể hoàn thành thông qua trang Properties của máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 10 Windows Server 2003 Environment
 11. Cấu hình 1 máy in đã có 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 11 Windows Server 2003 Environment
 12. Thực tập 8-3: Cấu hình máy in • Chú ý đặc biệt 2 tab sau đây: • Sharing tab • Cho phép kích hoạt hoặc cấm chia sẻ máy in và Active Directory publishing • Security tab • Cho phép điều khiển các quyền trên máy in 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 12 Windows Server 2003 Environment
 13. Thực tập 8-4 (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 13 Windows Server 2003 Environment
 14. Thực tập 8-5:Cấu hình quyền • Mục tiêu: Cấu hình các quyền bảo mật máy in • Start  Printers and Faxes • Mở trang Properties  Security tab • Thêm và gỡ bỏ các quyền của các group khác nhau • Kiểm tra lại các quyền đó theo từng group 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 14 Windows Server 2003 Environment
 15. Thực tập 8-5 (tt) Có thể xem các quyền tác động thông qua Advanced Security Settings 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 15 Windows Server 2003 Environment
 16. Các Printer Pool và độ ưu tiên • Một printer pool là một máy in kết nối với một số thiết bị in ấn • Nhiều thiết bị in ấn vật lý hoạt động như 1 máy in logic • Các môi trường in ấn nhiều • Giảm thời gian in ấn • Được cấu hình trên thẻ Ports của trang Properties 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 16 Windows Server 2003 Environment
 17. Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 17 Windows Server 2003 Environment
 18. Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) • Độ ưu tiên của 1 máy in được thiết lập từ thẻ Advanced trong trang Properties • Độ ưu tiên từ 1 (thấp nhất) đến 99 (cao nhất) • Để bảo đảm 1 user đặc biệt nào đó luôn có độ ưu tiên cao nhất, cho phép user đó truy cập vào máy in có độ ưu tiên cao nhất 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 18 Windows Server 2003 Environment
 19. Các Printer Pool và độ ưu tiên (tt) 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 19 Windows Server 2003 Environment
 20. Thực tập 8-6: Cấu hình Printer Pooling • Mục tiêu: Cấu hình 2 máy in để dùng đặc điểm printer pooling • Start  Printers and Faxes  Add Printer • Dùng Add Printer Wizard để cài đặt và cấu hình máy in thứ 2 dùng LPT2 • Từ trang Properties của máy in đã vài, kích hoạt printer pooling trên thẻ Ports và thêm máy in đã có vào pool 70-290: MCSE Guide to Managing a Microsoft 20 Windows Server 2003 Environment

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản