Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
32
lượt xem
3
download

Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1 tiếp theo trình bày các nội dung chính như: Mã hoán vị, các phương pháp mã hoá đã trình bày cho đến thời điểm này sử dụng phương thức thay một chữ cái trong bản rõ bằng một chữ cái khác trong bản mã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1

Mã đối xứng căn bản ( tt1 )<br /> <br /> 1/1/2014<br /> <br /> Tài liệu An ninh Mạng- Bộ môn IT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mã hoán vị<br /> (Permutation Cipher)<br /> • Các phương pháp mã hóa đã trình bày cho đến thời điểm<br /> này sử dụng phương thức thay một chữ cái trong bản rõ<br /> bằng một chữ cái khác trong bản mã (phương pháp thay<br /> thế).<br /> • Một cách thực hiện khác là xáo trộn thứ tự của các chữ<br /> cái trong bản rõ. Do thứ tự của các chữ cái bị mất đi nên<br /> người đọc không thể hiểu được ý nghĩa của bản tin dù<br /> các chữ đó không thay đổi.<br /> 1/1/2014<br /> <br /> Tài liệu An ninh Mạng- Bộ môn IT<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mã hoán vị<br /> (Permutation Cipher)<br /> <br /> Mã hoán vị thực hiện một cách đơn<br /> giản là ghi bản rõ theo từng hàng, sau<br /> đó kết xuất bản mã dựa trên các cột.<br /> <br /> 1/1/2014<br /> <br /> Tài liệu An ninh Mạng- Bộ môn IT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ví dụ:<br /> • Bản rõ “attackpostponeduntilthisnoon‟ được viết lại thành<br /> bảng 4 x 7 như sau:<br /> <br /> • Khi kết xuất theo từng cột thì có được bản mã:<br /> “AODHTSUITTNSAPTNCOIOKNLOPETN"<br /> 1/1/2014<br /> <br /> Tài liệu An ninh Mạng- Bộ môn IT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Một cơ chế phức tạp hơn là chúng ta có thể hoán vị các cột<br /> trước khi kết xuất bản mã.<br /> Ví dụ chọn một khóa là MONARCH.<br /> Ta có thể hoán vị các cột:<br /> <br /> 1/1/2014<br /> <br /> Tài liệu An ninh Mạng- Bộ môn IT<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản