intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng An ninh mạng máy tính

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng An ninh mạng máy tính
 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm internet; phần cạnh của mạng; phần lõi của mạng; trễ, mất mát, thông lượng trong mạng; các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ; các mạng bị tấn công: vấn đề an ninh mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf40p chenlinong_0310 23-02-2022 33 1   Download

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về an ninh mạng máy tính (ThS. Lương Minh Huấn) cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về an ninh mạng; an ninh máy tính, an ninh mạng, an ninh thông tin; các thách thức đối với an ninh mạng; các phương pháp tấn công an ninh mạng như phương pháp tấn công thụ động và phương pháp tấn công chủ động;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf126p bachkhinhdaluu 06-12-2021 45 6   Download

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính - Chương 6: IDS – IPS – Firewall (ThS. Lương Minh Huấn) cung cấp cho học viên kiến thức về khái niệm, phân loại, kiên trúc, chức năng, quy trình hoạt động, ưu - nhược điểm, các kiểu tấn công thường gặp của IDS, IPS và Firewall,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf91p bachkhinhdaluu 06-12-2021 32 6   Download

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính - Chương 2: Các mối đe dọa và lỗ hổng trên hệ thống mạng (ThS. Lương Minh Huấn) cung cấp cho học viên kiến thức về các mối đe dọa đối với hệ thống; các lỗ hổng trên hệ thống mạng; một số vấn đề về quản lý an toàn thông tin;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf135p bachkhinhdaluu 06-12-2021 34 5   Download

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính - Chương 3: Mã hóa đối xứng (ThS. Lương Minh Huấn) cung cấp cho học viên kiến thức về nguyên lý mã hóa đối xứng, thuật toán mã hóa khối đối xứng, số ngẫu nhiên và giả ngẫu nhiên, mã hóa luồng và RC4, các chế độ mã hóa khối,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf132p bachkhinhdaluu 06-12-2021 31 4   Download

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính - Chương 5: Phân phối khóa (ThS. Lương Minh Huấn) cung cấp cho học viên kiến thức về phân phối khóa dùng mã hóa đối xứng, phân phối khóa dùng mã hóa bất đối xứng, hạ tầng khóa công khai, kerbero, phương pháp chuyển giao khóa,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf112p bachkhinhdaluu 06-12-2021 24 4   Download

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính - Chương 4: Mã hóa công khai và xác thực thông điệp (ThS. Lương Minh Huấn) cung cấp cho học viên kiến thức về các nguyên lý mã hóa công khai, giải thuật mã hóa công khai RSA, các giải pháp xác thực thông điệp, mã xác thực thông điệp, hàm Hash an ninh, chữ ký số,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf72p bachkhinhdaluu 06-12-2021 30 3   Download

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính - Chương 7: An ninh tầng giao vận (ThS. Lương Minh Huấn) cung cấp cho học viên kiến thức của một số vấn đề về an ninh tầng transport, Secure Sockets Layer - SSL, Transport Layer Security - TLS, Secure shell- SSH;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf45p bachkhinhdaluu 06-12-2021 19 3   Download

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính - Chương 0: Giới thiệu môn học (ThS. Lương Minh Huấn) cung cấp cho học viên tổng quan về môn học như an ninh mạng, các mối đe dọa và lỗ hổng trên hệ thống mạng, mã hóa đối xứng, mã hóa công khai và xác thực thông điệp, phân phối khóa và xác thực người dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf6p bachkhinhdaluu 06-12-2021 27 2   Download

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính - Chương 8: Các giao thức an ninh thông dụng (ThS. Lương Minh Huấn) cung cấp cho học viên kiến thức về giao thức bảo mật an ninh mạng, an ninh lớp ứng dụng, an ninh lớp truyền tải, an ninh lớp mạng, an ninh lớp liên kết dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf57p bachkhinhdaluu 06-12-2021 19 2   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 Sử dụng máy tính cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính; Làm việc với Hệ điều hành; Quản lý thư mục và tệp; Một số phần mềm tiện ích; Sử dụng tiếng Việt; Sử dụng máy in. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p caphesuadathemhanh 03-12-2021 39 0   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 2 Mô hình phân lớp cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc phân tầng; Mô hình tham chiếu OSI; Mô hình TCP/IP; Các thiết bị mạng thông dụng; Vấn đề an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p elysale 17-06-2021 15 2   Download

 • Bài giảng An ninh mạng - Bài 11: An toàn bảo mật các giao thức mạng. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về mạng máy tính, Kiến trúc phân tầng, đóng gói dữ liệu (TCP), tấn công các giao thức tầng ứng dụng, tấn công giao thức TCP.

  pdf37p lovebychance04 20-05-2021 22 2   Download

 • "Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Các phần mềm có hại (Malicious Softwares)" cung cấp những kiến thức bao gồm virus máy tính là gì; tác hại của virus; sự lây lan của virus máy tính; dấu hiệu nhận biết máy tính bị nhiễm virus; sâu Internet – Worm; các biện pháp phòng chống virus...

  pdf11p trinhthamhodang8 23-10-2020 29 1   Download

 • Bài giảng cung cấp các kiến thức tổng quan về an ninh mạng máy tính, trong đó tập trung vào các nội dung sau: giới thiệu các yêu cầu và nội dung của môn học; các nguyên tắc nền tảng của an ninh mạng; các nguy cơ mất an ninh mạng; các mục tiêu an ninh mạng; giải pháp kỹ thuật trong lập kế hoạch an ninh mạng.

  pdf6p cothumenhmong7 08-09-2020 76 8   Download

 • Bài giảng An ninh máy tính cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát mạng máy tính, lan hardware, lan design, cấu hình ADSL, mô hình phân cấp, lớp distribution, kết nối hai chi nhánh, quá trình vận chuyển và xử lý gói tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p koxih_kothogmih3 23-08-2020 53 6   Download

 • Với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo”, sự kiện AI4VN 2019 mở màn bằng chuỗi bài giảng đại chúng với các chủ đề “Blockchain hóa - một làn sóng mới trong kỷ nguyên dữ liệu lớn”, “Liệu máy có thể học suốt đời hay không? Tổng quan về cách tiếp cận Bayes”, “Các bài toán tối ưu trong lĩnh vực logistics: phương pháp giải và công cụ phần mềm”, “AI trong an ninh mạng”. Tiếp đó là các tham luận của các nhà công nghệ và khởi nghiệp hàng đầu thế giới và Việt Nam, các hội thảo chuyên đề, triển lãm, biểu diễn công nghệ, cuộc thi hackathon... thu hút hơn 2.000 lượt người tham dự.

  pdf4p camtucau99 09-11-2019 100 9   Download

 • Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Nhập môn an toàn thông tin, các phương pháp mã hóa đối xứng, các hệ mật khóa công khai, xác thực thông điệp, chữ ký số và các giao thức xác thực, các cơ chế xác thực trong các hệ phân tán, Bảo vệ các dịch vụ Internet, đánh dấu ẩn vào dữ liệu.

  pdf67p tieu_vu16 03-01-2019 65 6   Download

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1 gồm có 2 phần sẽ giúp các bạn nắm được khái niệm về an toàn hệ thống và an ninh mạng, tại sao an toàn mạng là cần thiết, thế nào là an toàn hệ thống và an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p saobien_09 06-02-2018 175 22   Download

 • Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Giải thích được thế nào là an toàn hệ thống và an ninh mạng. Phân loại và trình bày được các mối đe dọa đối với hệ thống máy tính và hệ thống mạng. Trình bày được các kỹ thuật tấn công trên mạng gồm: tấn công thăm dò, tấn công truy cập, tấn công từ chối dịch vụ. Hiểu và phân loại được các phần mềm có hại và cách thức hoạt động của từng loại phần mềm có hại. Mô tả được các yêu cầu cơ bản của 1 hệ thống an toàn mạng: chứng thực, phân quyền và giám sát.

  pdf27p saobien_09 06-02-2018 105 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1302 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng An ninh mạng máy tính
p_strCode=baigianganninhmangmaytinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2