intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng An sinh xã hội - Chương 0: Mở đầu

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

15
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng An sinh xã hội - Chương 0: Mở đầu. Chương này trình bày những nội dung về đối tượng nghiên cứu an sinh xã hội, nội dung nghiên cứu an sinh xã hội, phương pháp nghiên cứu an sinh xã hội, tài liệu tham khảo, đánh giá cuối học phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An sinh xã hội - Chương 0: Mở đầu

  1. BỘ MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP
  2. MỞ ĐẦU 1 Đối tƣợng nghiên cứu 2 Nội dung nghiên cứu 3 Phƣơng pháp nghiên cứu 4 Tài liệu tham khảo 5 Đánh giá
  3. MỞ ĐẦU  Đối tƣợng nghiên cứu: Lý thuyết và mô hình an sinh xã hội; Các tiêu chuẩn quốc tế về an sinh xã hội; Cấu trúc của hệ thống an sinh xã hội (Bảo hiểm xã hội; Cứu trợ xã hội; Ưu đãi xã hội; Xóa đói giảm nghèo; Quỹ dự phòng; Dịch vụ an sinh xã hội); Quản lý nhà nƣớc về an sinh xã hội. Trang bị cho ngƣời học những kiến  Mụcnền thức đích ASXH cứu: nghiên tảng về Rèn luyện và áp dụng lý luận về ASXH Mục đích vào thực tiễn nghiên cứu Trau dồi khả năng tƣ duy, tầm nhìn chiến lƣợc
  4. MỞ ĐẦU  Nội dung nghiên cứu: Chƣơng 1: Khái luận về an sinh xã hội Chƣơng 2: Lý luận và mô hình an sinh xã hội Chƣơng 3: Công ƣớc quốc tế về an sinh xã hội Chƣơng 4: Hệ thống an sinh xã hội Chƣơng 5: Quản lý nhà nƣớc về an sinh xã hội  Tài liệu tham khảo: 1. Bộ môn Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Bài giảng học phần an sinh xã hội 2. Nguyễn Hải Hữu, Giáo trình nhập môn An sinh xã hội, NXB Lao động – Xã hội; 3. Nguyễn Duy Dũng, Giải quyết an sinh xã hội của Thái Lan, Malaixia, Philippin và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, NXB Khoa học xã hội;
  5. MỞ ĐẦU  Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương • Phương pháp duy vật biện chứng pháp chung • Phương pháp nghiên cứu tình huống; Phương • Phương pháp làm việc nhóm; pháp nghiên cứu cụ thể
  6. MỞ ĐẦU  Đánh giá quá trình: Cá nhân 02 bài kiểm tra Nhóm Bài thảo luận
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2