intTypePromotion=3

Bài giảng Biểu diễn tầng dữ liệu XML - Lê Thanh Hương

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
7
download

Bài giảng Biểu diễn tầng dữ liệu XML - Lê Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Biểu diễn tầng dữ liệu XML" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc phân tầng của web ngữ nghĩa, XML, các phần của một văn bản XML, các quy tắc văn bản XML, các giao diện lập trình XML,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Biểu diễn tầng dữ liệu XML - Lê Thanh Hương

  1. Kiến trúc phân tầng của web ngữ nghĩa BIỂU DIỄN TẦNG DỮ LIỆU Ệ XML Lê Thanh Hương Hanoi University of Technology – Master 2006 1 2 XML So sánh HTML và XML † XML (Extensible Markup Language), là tập con Mrs. Mary McGoon của SGML – được sử dụng cho các tài liệu điện tử. ử 1401 Main Street † XML cho phép tạo ra tài liệu có cấu trúc -> máy tính có thể dễ dàng trích thông tin từ tài Anytown, NC 34829 liệu † HTML được thiết kế như trong ý nghĩ của con người, máy không hiểu được. † Các thẻ HTML không chỉ cho trình duyệt thông tin đó là gì † XML đưa ý nghĩa vào các thẻ trong văn bản 3 4 1
  2. Các phần của một văn bản XML XML thay đổi Web như thế nào † XML đơn giản hóa việc trao đổi dữ liệu. vì † Thẻ là phần chữ giữa dấu ngoặc đơn bên trái các tổ chức hiếm khi làm chuẩn hóa trên một (). Có thẻ bắt đầu bộ công cụ duy nhất Æ có thể dễ dàng chuyển (như ) và à thẻ ẻ kết ế thúc ú (như ) đổi những định dạng dữ liệu bên trong thành † Phần tử là thẻ bắt đầu, thẻ kết thúc, và mọi XML và ngược lại. thứ giữa chúng. VD, phần tử gồm 3 † XML cho phép mã hóa thông minh. có thể phần tử con: , , và . không cần con người tác động.. † Thuộc tính là một cặp giá trị tên trong thẻ bắt † XML cho phép tìm kiếm thông minh. minh VD, VD đầu của một phần tử. VD, state là một thuộc tìm người có tên “Nam” tính của phần tử „ với các trang HTML, sẽ thấy “Việt Nam”, hướng Nam, … „ với văn bản XML, tìm chứa từ Chip, kết quả tốt hơn rất nhiều. 5 6 Các quy tắc văn bản XML Các quy tắc văn bản XML Có ba loại văn bản XML: † Phần tử gốc † Văn bản không g hợp ợp lệ ệ khôngg theo nguyên g y „ Một văn bản XML phải được chứa trong một tắc cú pháp được quy định bởi đặc tính kỹ phần tử tố đơn gọi là phần tử gốc, nó chứa tất thuật XML hoặc được định nghĩa bởi nhà phát cả các từ ngữ và bất cứ phần tử nào trong văn triển bản. VD: † Văn bản hợp lệ tuân theo cả hai nguyên tắc, Hello, World! nguyên tắc cú pháp XML và nguyên tắc quy † Các phần tử XML không thể đan chéo định trong DTD hoặc lược đồ. † Cần thẻ kết thúc † Văn bản chuẩn tuân theo quy tắc cú pháp † Phân biệt chữ hoa/chữ thường XML nhưng không có DTD hoặc lược đồ. † Thuộc tính phải có giá trị. Các giá trị đặt trong dấu trích dẫn (" hoặc ') 7 8 2
  3. Các quy tắc văn bản XML Xác định nội dung văn bản † Khai báo XML Những yếu tố sử dụng để trình bày dữ liệu của Văn bản): DTD xác định các phần tử có thể † Không gian tên (Namespaces): để sử dụng xuất hiện trong văn bản, thứ tự chúng xuất không gian tên, dùng tiền tố xmlns và đặt hiện, cách chúng được sắp xếp trong cái khác, chúng trong một chuỗi riêng biệt: và các chi tiết cơ bản trong cấu trúc văn bản XML. có thể xác định kiểu dữ liệu và các quy tắc ... Mrs. ... ... phức tạp hơn DTD có thể làm. ... Lord of the Rings ... ... NC2948-388-1983... 9 10 Xác định nội dung văn bản Xác định nội dung văn bản † DTD xác định cấu trúc cơ bản của văn bản địa chỉ † XML DTDs hạn chế trong việc định nghĩa tài liệu – nó chỉ định nghĩa cấu trúc cú pháp bên trong † Lược đồ XML (XML schema) có thể mở rộng được, giống như XML † Lược đồ XML có thể: „ Sử dụng lại lược đồ trong các lược đồ khác „ Tạo kiểu dữ liệu mới từ các kiểu chuẩn „ Tham chiếu nhiều lược đồ từ cùng một tài liệu 11 12 3
  4. Xác định nội dung văn bản Ví dụ † Xác định thuộc tính -> xác định một loại dữ liệu mới COUNTRY /
  5. Các kiểu nút Bài tập 1 † Tài liệu (Document) † Cho 1 tài liệu XML có chứa thông tin về người „ Biểu diễn toàn bộ văn bản (nút gốc của cây DOM) với họ là Alan, tên là Turing, nghề là † Phần ầ tử ử (Element) computer scientist, mathematician và à † Thuộc tính (Attr) cryptographer. † Văn bản (Text) „ Biểu diễn nội dung của 1 thuộc tính hoặc 1 phần tử † Vẽ cây lưu trữ của tài liệu trên. † CDATASection „ Biểu diễn CDATA section trong tài liệu (phần DOM không phân tích) † Biến đổi tài liệu để “first” first and “last” last là các † EntityReference thuộc tính của phần tử person. „ Biểu diễn tham chiếu thực thể † Các kiểu khác của DTD 17 Bài tập 2 † Cho 1 tài liệu XML có chứa các thông tin sau: số bảo hiểm xã hội (123456789A), người có họ là Jack, tên là Taylor, địa chỉ gồm postcode (0500), thành phố (Boston), phố (Hamilton street), số điện thoại là 12345 và 6789. † Vẽ cây lưu trữ của tài liệu trên. † Đưa ra DTD của tài liệu trên † Đưa ra lược đồ XML của tài liệu trên 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản