intTypePromotion=1

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
79
lượt xem
14
download

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 4: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  1. CHƯƠNG 4 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN T.S Trịnh Trí Thức Bộ môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học 1
  2. KHOATRIẾT HỌC A. Mục đích Giúp người học, ngay trên lớp, nắm được những nội dung cơ bản nhất của bài “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân”: 2
  3. -Vị trí vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. - Giai cấp công nhân và nội dung sứ mệnh lịch sử của nó. - Cơ sở khách quan qui định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. - Những điều kiện chủ quan để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử. - Đảng cộng sản Và vai trò Đảng cộng sản Trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. - Giai cấp công nhân Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của nó. 3
  4. B. NỘI DUNG 4
  5. 1. Vị trí vấn đề SMLS của giai cấp công nhân. - SMLS của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản, xuất phát của CNXHKH. - “Điều chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản, là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa” (V.I.Lênin). - SMLS của giai cấp công nhân là một trong những điểm khác nhau căn bản giữa CNXHKH và CNXHKT 5
  6. 2. Những thuộc tính cơ bản và định nghĩa về giai cấp công nhân. - Thuộc tính của giai cấp công nhân dưới chế độ TBCN. + Là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao. 6
  7. 2. Những thuộc tính cơ bản và định nghĩa về giai cấp công nhân (tiếp) + là những người lao động không có tư liệu sản xuất, phải đi làm thuê, bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư. 7
  8. - Đặc trưng giai cấp công nhân dưới chế độ XHCN. + Như đặc trưng thứ nhất của giai cấp công nhân dưới chế độ TBCN. + là người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, làm chủ quá trình sản xuất và phân phối, không còn sự bóc lột. Ghi chú: Trong thời kỳ quá độ lên CNXH, khi nền kinh tế còn tồn tại nhiều thành phần thì còn một bộ phận công nhân làm thuê bị bóc lột. 8
  9. -Định nghĩa về giai cấp công nhân: Giai cấp công nhân là tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao; là lực lượng lao động cơ bản, trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất và tái sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội; đại diện cho lực lượng sản xuất và phương thức sản xuất tiên tiến của thời đại; lực lượng cơ bản trong cải tạo các quan hệ xã hội, động lực chính của tiến trình lịch sử từ CNTB lên CNXH và CNCS 9
  10. 3. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. + Nội dung khái quát SMLS của giai cấp công nhân: xoá bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công CNXH và CNCS văn minh, giải phóng mình đồng thời giải phóng toàn xã hội vĩnh viễn thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công. 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2