intTypePromotion=3

Bài giảng Chương II: Hệ thống thông tin quản lý giáo dục - Lê Văn Sơn

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
176
lượt xem
42
download

Bài giảng Chương II: Hệ thống thông tin quản lý giáo dục - Lê Văn Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương II: Hệ thống thông tin quản lý giáo dục trình bày về mục tiêu của hệ thống thông tin, tính phân cấp và liên hệ ngược, dòng thông tin và vật mang thông tin, mô hình hóa hệ thống thông tin, vấn đề quan trọng trong khảo sát hệ thống, nội dung khảo sát hệ thống và phương pháp khảo sát hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương II: Hệ thống thông tin quản lý giáo dục - Lê Văn Sơn

 1. CHƯƠNG II HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người trình bày : Lª V¨n S¬n 1
 2. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG  Bao gồm các phần tử có khả năng trao đổi, xử lý, cung cấp thông tin cho quá trình quản lý và ra quyết định phục vụ công tác điều hành hệ thống giáo dục  Phần tử : người (CB chuyên môn), máy (Tất cả các thiết bị xử lý thông tin) và các quy định về biến đổi thông tin (Quy định/Luật lệ) Người trình bày : Lª V¨n S¬n 2
 3. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG  Quan hệ thông tin giữa người có nhu cầu thông tin (CB lãnh đạo/Điều hành)  Các bộ phận chuyên trách xử lý như trung tâm máy tính, phòng máy chủ, bộ phận thống kê, kế toán, tài vụ của trường PT, trường đại học hay Sở Giáo dục và Đào tạo, ...  Ngay cả bằng phương pháp thủ công Người trình bày : Lª V¨n S¬n 3
 4. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG  Hệ thống đa dạng và phức tạp, khối lượng thông tin rất lớn  Các thành phần phân bố theo kiểu phân tán, rất phức tạp trong giải pháp kỹ thuật vận hành  Hệ thống với chi phí trang bị (phần cứng) và chương trình (phần mềm) rất tốn kém  đầu tư phải rất đồng bộ và kịp thời. Người trình bày : Lª V¨n S¬n 4
 5. MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG  Để hoàn thiện một hệ thống thông tin quản lý giáo dục, ta cần phải tiến hành trong khoản thời gian đủ lớn cùng với khả năng tổ chức biên soạn phần mềm công phu, nếu ta muốn dựa vào công cụ này  Đặc biệt, không thể nóng vội mà thành công được. Người trình bày : Lª V¨n S¬n 5
 6. TÍNH PHÂN CẤP VÀ LIÊN HỆ NGƯỢC  Thể hiện ở sự phân tầng theo chức năng, nhiệm vụ  Mối liên hệ ngang và dọc  Mối liên hệ ngược  Tính chu kỳ thông tin trong các mối liên hệ  Tính chuẩn/mặc định của hệ thống  Kiểm tra và hiệu chỉnh Người trình bày : Lª V¨n S¬n 6
 7. DÒNG THÔNG TIN VÀ VẬT MANG THÔNG TIN  Khái niệm dòng thông tin  Vật mang thông tin  Ví dụ : Định kỳ báo cáo kết quả học tập của học sinh qua kênh trực tiếp hay báo cáo sự việc đột xuất bằng điện thoại, liên lạc qua mail, ...  Phương tiện tải thông tin : âm thanh, ký tự, hình ảnh, multimedia, ... Người trình bày : Lª V¨n S¬n 7
 8. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THÔNG TIN  D = {Con người, CSVC, Quy định} = {CBCC{GV, CBCC,CB Phục vụ}, HV{SV,HS,k hác},CSVC và Trang thiết bị,Phương pháp,Quy định,khác} Người trình bày : Lª V¨n S¬n 8
 9. VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG KHẢO SÁT HỆ THỐNG  Thực sự, người sử dụng muốn gì ở hệ thống này  Những vấn đề cần làm, không nên làm, chưa nên hay sẽ làm  Các ràng buộc, hạn chế và phạm vi của dự án. Với mỗi nội dung, phải xem xét tới sự cần thiết và tính khả khi của nó. Người trình bày : Lª V¨n S¬n 9
 10. VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG KHẢO SÁT HỆ THỐNG  Thời gian phát triển hệ thống sẽ là bao lâu. Đòi hỏi xác định thời gian hoàn thành ngay từ thời điểm đầu là khó. Tuy vậy, vẫn cần đưa ra một thời hạn nhất định để thực hiện dự án  Giá thành phát triển hệ thống (tính đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực, tài chính). Người trình bày : Lª V¨n S¬n 10
 11. VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG KHẢO SÁT HỆ THỐNG  Điều này có nghĩa là, ngay từ khi khảo sát đã phải có một hình dung sơ bộ, thậm chí là chi tiết về giải pháp thực hiện, đáp ứng được mọi yêu cầu đặt ra/các yêu cầu quan trọng/  Thuận lợi, khó khăn (kể cả vấn đề thị trường cho sản phẩm). Các câu trả lời - kết luận phải tính khách quan. Các thông tin được đưa ra xem xét phải chính xác, có căn Người trình bày : Lª V¨n S¬n cứ đáng tin cậy. 11
 12. NỘI DUNG KHẢO SÁT HỆ THỐNG  Xác định các vấn đề cần giải quyết (tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, thu thập thông tin, nhu cầu xử lý, đánh giá hiện trạng)  Xác định nhóm người sử dụng (phải làm việc với họ để lấy yêu cầu)  Hình thành các báo cáo tổng hợp phải dựa trên những kết quả của khảo sát hiện trạng Người trình bày : Lª V¨n S¬n 12
 13. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT HỆ THỐNG  Phương pháp nghiên cứu tài liệu viết (gián tiếp qua các văn bản hợp thức)  Phương pháp quan sát (truyền thống  kỹ thuật xử lý cho hệ thống mới)  Phương pháp phỏng vấn (danh sách những người (gắn với công việc) sẽ được phỏng vấn)  Phương pháp sử dụng bảng hỏi - mẫu điều tra (được danh sách các câu hỏi có chất lượng) Người trình bày : Lª V¨n S¬n 13
 14. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC KẾT THÚC CHƯƠNG II Người trình bày : Lª V¨n S¬n 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản