intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chuyên đề Tâm lý giáo dục học đại học

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

57
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng với các mục tiêu bản chất và các quy luật hình thành, phát triển tâm lý người; đặc điểm tâm lý lứa tuổi sinh viên; kỹ năng rèn luyện những phẩm chất nhân cách của giảng viên đại học; thái độ tích cực đối với các tình huống xảy ra trong quá trình dạy học, giáo dục ở môi trường đại học, cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyên đề Tâm lý giáo dục học đại học

 1. CHUYÊN ĐỀ TÂM LÝ GIÁO DỤC n h HỌC A ĐẠIgHỌCUT E a n M o H -H C I T E GV: HOÀNG ANH (Viện Sư phạm Kỹ thuật - ĐHSPKT TPHCM) 1
 2. Mục tiêu • Nêu được bản chất và các qui luật hình thành, phát triển tâm lý người. • Nêu được đặc điểm tâm lý lứa tuổi sinh viên. • Có kỹ năng rèn luyện những phẩm chất nhân cách của giảng viên đại học. • Có thái độ tích cực đối với các tình huống xảy ra trong quá trình dạy học, giáo dục ở môi trường đại học, cao đẳng. !2
 3. Nội dung Chương 1 Bản chất và các qui luật hình thành tâm lý người Chương 2 Cơ sở tâm lý học của công tác giáo dục sinh viên Chương 3 Nhân cách và hoạt động của người giảng viên đại học !3
 4. n h A T E n g U o a C M H -H I T E !4
 5. Chương 1 BẢN CHẤT VÀ CÁC QUI LUẬT HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TÂM LÝ NGƯỜI n h A 1. Bản chất tâm lý người T E n g 2. Qui luật hình thành và U người o a phát triển tâm lý C M H -H 3. Các yếu tố cơ bản E ảnh hưởng đến sự T hình thành và phát I triển tâm lý 5
 6. 1. Bản chất tâm lý người theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng h 1.1 Đối tượng của Tâm lý học A n E g U T • a n M Hiện tượng tinh thần •o C Tâm lý H• - H Xảy ra trong đầu óc là Gắn liền và điều khiển toàn bộ hành I T E động, hoạt động của con người !6
 7. 1. Bản chất tâm lý người theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng h 1.1 Đối tượng của Tâm lý học A n E • g U T Có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần a n M o C Hiện kinh và hoạt động biến đổi nội tiết tượng tâm lý H -H (sinh lý). I • T E Chỉ được nảy sinh và hình thành trong hoạt động. !7
 8. 1. Bản chất tâm lý người theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng h 1.2 Bản chất tâm lý người A n E g U T Tâm lý là sản phẩm phản ánh hiện thực a n khách quan bằng hoạt động của mỗi người M o H -H C I T E * * * Tính tích cực Tính sinh động, sáng tạo Tính chủ thể !8
 9. 1. Bản chất tâm lý người theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng h 1.2 Bản chất tâm lý người A n E g U T n Tâm lýalà chức năng M o H -H C của não I T E !9
 10. 1. Bản chất tâm lý người theo quan điểm chủ nghĩa duy vật biện chứng h 1.2 Bản chất tâm lý người A n E g U T a n M o Tâm lý là kinh nghiệm xã hội, lịch sử của loài H -H C người biến thành cái riêng của từng người I T E !10
 11. 2. Qui luật của sự phát triển tâm lý 2.1 Qui luật về tính không đồng đều n h A T E n g U o a Có từng M thời kỳ tối ưu đối C H chức-năng với sự phát triển của một H tâm lý nào đó. I T E !11
 12. 2. Qui luật của sự phát triển tâm lý h 2.2 Qui luật về tính toàn vẹn A n E g U T a n Mỗi hiện M tượng tâm lý đều ođược H của -những C hình thành dựa trên H đặc điểm rời rạc sự kết hợp theo hệ thống I T E !12
 13. 2. Qui luật của sự phát triển tâm lý 2.3 Qui luật về tính mềm dẻo và khả năng bù trừ n h A T E n g U Khi một chức năng sinh lý hoặc các chứco a tâm lý nào đó năng sinh M yếu hoặc thiếu, thì C lý hoặc tâm lý H khác H - lên để bù đắp. được tăng cường hoặc E mạnh hơn I T !13
 14. 3. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý n h A T E n g Là những U o a C M yếu tố nào? H -H I T E !14
 15. 3. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý n h 3.1 Bẩm sinh, di truyền A T E n g U o aTiền C đềM H -cơHsở I T E !15
 16. 3. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý n h 3.2 Môi trường A T E n g U o a C M H -H Ảnh hưởng I T E !16
 17. 3. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý n h 3.3 Giáo dục A T E n g U o a C M H -H Chủ đạo I T E !17
 18. 3. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tâm lý n h 3.4 Hoạt động và giao tiếp cá nhân A T E n g U o a C M H -H Quyết định I T E !18
 19. Chương 2 CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC SINH VIÊN n h A T E n g 1. Đặc điểm tâm lý lứa U a tuổi sinh viên o C M H -H 2. Một số đặc điểm nhân cách của sinh viên E hiện đại I T 19
 20. 1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi sinh viên 1.1 Giai đoạn tuổi thanh niên? n h A T E • g • U Kết thúc việc học tập; •n Bắt đầu cuộc sống lao động; o a • C M Bắt đầu xây dựng gia đình riêng; Có đứa con đầu tiên; H •• - H CHUẨN? • Có nghề nghiệp ổn định; Không phụ thuộc kinh tế; E Quyền công dân; T • ... I !20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=57

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2