intTypePromotion=3

Bài giảng chuyên đề: TVGS công nghệ đúc hẫng

Chia sẻ: Dinh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

1
750
lượt xem
268
download

Bài giảng chuyên đề: TVGS công nghệ đúc hẫng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc áp dụng công nghệ đúc hẫng được tiến hành tuần tự theo nguyên tắc: Trụ cầu được xây dựng xong và đúc đốt K0 trên đỉnh trụ Ổn định đốt K0 tạm thời bằng các thanh thép cường độ cao (thanh Bar) hoặc mở rộng diện tích gối đỡ đốt K0 Đặt các gối và bệ kê tạm thời bên dưới đốt K0 Tiến hành lắp 2 xe đúc hẫng (dàn giáo đúc đốt dầm bê tông) theo 2 phía cánh của đốt K0 (đối xứng qua tim trụ) Thử tải đo đạc độ võng và biến dạng của xe đúc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chuyên đề: TVGS công nghệ đúc hẫng

 1. Bài giảng chuyên đề TVGS CÔNG NGHỆ ĐÚC HẪNG Người báo cáo: PGS. TS. ĐẶNG GIA NẢI 1
 2. 1. Giới thiệu công nghệ hẫng  1.1 Đúc hẫng truyền thống 2
 3. 1. Giới thiệu công nghệ hẫng  1.2 Lắp hẫng truyền thống 3
 4. 1. Giới thiệu công nghệ hẫng  1.3 Thi công Cầu dây văng bằng công nghệ đúc hẫng 4
 5. 1. Giới thiệu công nghệ hẫng  1.4 Thi công Cầu dây văng bằng công nghệ lắp hẫng 5
 6. 2. TVGS Thi công đúc hẫng truyền thống  2.1 Các bước tiến hành công nghệ Việc áp dụng công nghệ đúc hẫng được tiến hành tuần tự theo nguyên tắc:  Trụ cầu được xây dựng xong và đúc đốt K0 trên đỉnh trụ  Ổn định đốt K0 tạm thời bằng các thanh thép cường độ cao (thanh Bar) hoặc mở rộng diện tích gối đỡ đốt K0  Đặt các gối và bệ kê tạm thời bên dưới đốt K0  Tiến hành lắp 2 xe đúc hẫng (dàn giáo đúc đốt dầm bê tông) theo 2 phía cánh của đốt K0 (đối xứng qua tim trụ)  Thử tải đo đạc độ võng và biến dạng của xe đúc 6
 7. 2.1. Các bước tiến hành công nghệ  …  Hiệu chỉnh cao độ ván khuôn của xe đúc trước khi đổ bê tông  Đo đạc cao độ và độ lệch tim của 2 xe đúc theo yêu cầu thiết kế  Đổ bê tông 2 đốt dầm K1 và K1’  Đo đạc kiểm tra cao độ và độ lệch tâm của đáy các đốt bê tông  Di chuyển 2 xe đúc hẫng về phía giữa nhịp để đúc các đốt tiếp theo K2, K2’, K3, K3’,…Kn, Kn’ sau khi đã hoàn thành công tác căng kéo bó cáp các đốt bê tông đã đúc 7
 8. 2.1. Các bước tiến hành công nghệ  …  Đúc đốt hợp long giữa các liên kết cấu nhịp đã được đúc  Căng kéo các bó cáp DƯL chịu mômen dương trong lòng hộp  Căng kéo các bó cáp DƯL ngoài  Đo đạc kiểm tra lần cuối  Phá vỡ các gối kê tạm thời bên dưới đốt K0 (trên toàn bộ các trụ) và hạ kết cấu nhịp lên các gối chính thức 8
 9. 2.2 TVGS Công tác chuẩn bị thi công đốt Trước khi tiến hành thi công đúc hẫng, TVGS cần thực hiện các bước kiểm tra với các hạng mục nội dung công việc sau:  Kiểm tra hồ sơ tính toán thiết kế thi công đốt dầm của nhà thầu đệ trình: các biện pháp lắp ráp và vận hành xe đúc bảo đảm yêu cầu ổn định trong quá trình đúc bê tông, điều chỉnh và di chuyển.  Kiểm tra tài liệu chỉ dẫn công nghệ chế tạo và đổ bê tông bao gồm: Các biện pháp về kho tàng, bến bãi tập kết nguyên vật liệu, xi măng, cát, đá, phụ gia, các kết quả nghiên cứu chế tạo cấp phối bê tông, công nghệ cấp và đổ bê tông ở công trường. 9
 10. 2.2 TVGS Công tác chuẩn bị thi công đốt  Kiểm tra các chứng chỉ thí nghiệm, các loại nguyên vât liệu và thiết bị bao gồm:  Phiếu thí nghiệm cốt liệu bê tông, vữa lấp lòng, ống Ghen,vv  Phiếu thí nghiệm thiết bị căng kéo bó cáp DƯL: Cáp sử dụng, neo và kích căng kéo,vv  Hiện trạng chất lượng và sự sẵn sàng hoạt động của các thiết bị tham gia thi công như: Xe đúc (hoặc lắp), ván khuôn, đà giáo, máy đầm, trạm trộn bê tông, cần cẩu, máy bơm, xe chuyên dụng chuyên chở bê tông,vv 10
 11. 2.3 TVGS Công tác lắp ráp hệ thống  kết cấu xe đúc hẫng 2.3.1 Cấu tạo xe đúc hẫng (treo trên) 11
 12. 2.3 TVGS Công tác lắp ráp hệ thống  kết cấu xe đúc hẫng 2.3.1 Cấu tạo xe đúc hẫng (đỡ dưới) Mặt cắt ngang Mặt cắt dọc 12
 13. 2.3 TVGS Công tác lắp ráp hệ thống  kết cấu xe đúc hẫng 2.3.2 Nội dung công tác TVGS quá trình lắp ráp  Kiểm tra kích thước hình học của xe đúc hẫng và ván khuôn bảo đảm chế tạo chính xác đốt dầm theo yêu cầu thiết kế.  Kiểm tra độ vững chắc (khả năng chịu lực của khung đỡ) trên cơ sở số liệu thử tải đo đạc độ võng và biến dạng tổng thể cũng như cục bộ của hệ thống kết cấu sàn đỡ (dàn chịu lực, ván khuôn đáy)  Kiểm tra độ kín thít của ván khuôn  Kiểm tra khả năng vận hành bình thường của xe đúc bao gồm: Di chuyển của xe đúc đến vị trí mới và chốt an toàn  Kiểm tra kích thước của xe đúc, cao độ và độ lệch tim 13 theo yêu cầu thiết kế
 14. 2.4 TVGS Công tác đổ bê tông đốt K0 2.4.1 Cấu tạo đốt K0 14
 15. 2.4 TVGS Công tác đổ bê tông đốt K0 2.4.2 TVGS thi công đốt K0 Đốt K0 là phân đoạn đầu tiên của kết cấu nhịp đúc hẫng (hoặc lắp hẫng) được đúc trực tiếp trên đà giáo đặt ở đỉnh trụ. Tùy quy mô của công trình để xác định kích thước của đốt. Mức độ ổn định của quá trình đúc hẫng (hoặc lắp hẫng) các đốt tiếp theo dựa trên cơ sở mức độ ổn định của đốt K0, vì vậy đốt K0 phải được đặt trên hệ gối kê tạm trong một diện tích bề mặt đủ rộng. Vì vậy VTGS cần kiểm tra:  Mặt bằng bố trí gối kê tạm, số lượng và vị trí đặt các thanh thép cường độ cao để căng ép đốt K0 xuống bệ gối theo yêu cầu thiết kế. 15
 16. 2.4.2 TVGS Thi công đốt K0  Kiểm tra độ vững chắc của đà giáo dùng để đúc đốt K0 theo yêu cầu thiết kế  Kiểm tra sơ đồ lắp dựng cốt thép (cốt thép thường và ống Ghen định vị trong đốt K0)  Kiểm tra quy trình công nghệ đổ bê tông đốt K0 do nhà thầu đệ trình  Kiểm tra thành phần cấp phối bê tông có xét ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ, nắng gió thời điểm đổ bê tông (ngày hoặc đêm) 16
 17. 2.4.2 TVGS Thi công đốt K0  Kiểm tra thành phần phụ gia trong cấp phối bê tông để vừa bảo đảm tính thuận lợi trong thi công đầm rung và vừa nâng cao khả năng đạt cường độ cao sớm ngày. Do khối lượng bê tông của đốt K0 lớn nên cách tốt nhất là sử dụng loại phụ gia có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết.  Kiểm tra việc chuẩn bị mạch ngừng thi công và việc chuẩn bị bề mặt tiếp xúc giữa các phần bê tông sẽ đúc sau đó  Kiểm tra việc chuẩn bị bề mặt tiếp xúc giữa các đốt sẽ đúc sau đó 17
 18. 2.5 TVGS Thi công đổ bê tông  các đốt từ K1, K1’ – Kn, Kn’ (3) (2) (2) (1) 18
 19. 2.5 TVGS Thi công đổ bê tông  các đốt từ K1, K1’ – Kn, Kn’ Thông thường chiều dài các đốt được thiết kế chế tạo từ 3 – 4m. Vào thời điểm hiện nay chu kỳ thi công mỗi đốt từ 8 – 10 ngày. Trong quá trình đổ bê tông TVGS cần thực hiện các bước kiểm tra bao gồm các nội dung sau:  Kiểm tra quy trình công nghệ đổ bê tông do nhà thầu đệ trình. Thông thường công nghệ đổ bê tông đối với dầm BTCT kiểu hộp kín được tiến hành tuần tự bắt đầu từ đổ bê tông bản đáy trước (1), sau đó tiếp tục đổ phần thân (2) và bản nắp hộp (3). (Xem hình) 19
 20. 2.5 TVGS Thi công đổ bê tông  các đốt từ K1, K1’ – Kn, Kn’  Kiểm tra độ sụt bê tông sau khi ra khỏi trạm trộn và trước khi đưa vào ván khuôn theo quy định của thiết kế và quy trình hiện hành từ:  Kiểm tra công tác lấy mẫu thì nghiệm bê tông theo tuổi quy định, đặc biệt chú ý loại mẫu đối với tuổi bê tông cho phép căng kéo.  Kiểm tra công tác bảo dưỡng bê tông bảo đảm thời gian cho phép căng kéo – bao gồm một số giải pháp:  Giải pháp phun nước nóng với nhiệt độ từ 60 – 80 độ (giải pháp này ít hiệu quả)  Giải pháp bọc lớp cách nhiệt cho ván khuôn để giữ nhiệt do bê tông tao nên trong quá trình ninh kết  Giải pháp sử dụng tấm ni lông hoặc Polyetilen để phủ lên bề mặt bê tông bảo đảm bê tông giữ được độ ẩm trong quá 20 trình ninh kết.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản