intTypePromotion=3

Bài giảng: Địa chất Việt Nam - TS Trần Mỹ Dũng

Chia sẻ: Nguyen Tien Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
180
lượt xem
51
download

Bài giảng: Địa chất Việt Nam - TS Trần Mỹ Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lãnh thổ Việt Nam là một vùng có cấu trúc địa chất vô cùng phức tạp và đa dạng với những yếu tố đa dạng về mặt địa tầng, kiến tạo, sinh khoáng. Là vùng tiếp giáp giữa 3 địa mảng lớn: Hoa Nam, Đông Dương và Simao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Địa chất Việt Nam - TS Trần Mỹ Dũng

 1. Địa chất Việt Nam (Đưa vào 1 hình ảnh địa chất khu vưc để làm nền)
 2. Gi¸o viªn phô tr¸ch � TS. TrÇn Mü Dòng � Bé m«n ®Þa chÊt: Phßng 405, nhµ C � E-mail: tmdung@126.com
 3. Mở đầu I. Tổng quan Tổ II. Nội dung môn học và đối tượng Nộ mô họ và tư nghiên cứu nghiê cứ III. Đặc điểm của môn học củ mô họ IV. Hình thức kiểm tra Hì thứ kiể
 4. I. Tổng quan Tổ � Lãnh thổ Việt Nam là một vùng có cấu trúc địa chất vô cùng phức tạp và đa dạng với những yếu tố đa dạng về mặt địa tầng, kiến tạo, sinh khoáng • Là vùng tiếp giáp giữa 3 địa mảng lớn: Hoa Nam, Đông Dương và Simao. Các địa mảng này có lịch sử tiến hóa đa dạng và phức tạp, được thành tạo từ sự ghép nối giữa nhiều vi mảng (tiểu lục địa trong nhiều thời kỳ khác nhau). • Chịu tác động mạnh mẽ của hoạt động tạo núi Yến Sơn trong Mesozoi muộn) và hoạt động va chạm Ấn Độ - Âu Á (trong Kainozoi) dẫn đến sự biến cải của các cấu trúc có trước, làm phức tạp hóa cấu trúc địa chất khu vực
 5. Hoạt động va chạm Ấn Độ - Âu Á dẫn đến sự thay đổi hình thái và kiến tạo khu vực
 6. � Là vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm lớn nên mức độ che phủ và phong hóa cao, là một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong công tác địa chất, những cũng là tác nhân quan trọng thành tạo các mỏ khoáng có trữ lượng lớn liên quan đến nguồn gốc phong hóa � Là vùng lãnh thổ khá phong phú về khoáng sản, sự có mặt của các loại hình khoáng sản tương đối toàn diện, có khá nhiều loại hình khoáng sản có tiềm năng lớn
 7. ¶nh chôp t¹i Má s¾t Quý Sa, Lµo Cai
 8. ®Êt trång TÇng chøa bauxit Ảnh chụp tại mỏ Nhân Cơ (大农地区Nhan Co铝土矿矿床)
 9. Vấn đề trong nghiên cứu địa chất nghiê cứ chấ • Làm thế nào để nắm chắc được cấu trúc địa chất, các phân vị địa chất, hoạt động kiến tạo v.v. của vùng đang tiến hành nghiên cứu, trong khi diện tích nghiên cứu lại nhỏ bé ? • Làm thế nào để có cái nhìn tổng thể về địa chất và tài nguyên đất nước, phục vụ trực tiếp cho công tác quy hoạch kinh tế vùng, cũng như định hướng cho các công tác nghiên cứu cụ thể cho từng vùng miền, từng đối tượng nghiên cứu?
 10. Câu trả lời trả lờ Mỗi một quốc gia đều có những thành tựu nghiên cứu riêng trong các lĩnh vực khoa học, trong đó có khoa học địa chất. Bối cảnh địa chất của mỗi một vùng nghiên cứu đều nằm trong một bối cảnh địa chất chung khu vực, được xác lập dựa trên những nghiên cứu lâu dài và có kế thừa của các nhà địa chất qua từng thời kỳ. Cần phải nắm chắc đặc điểm địa chất của Việt Nam phả nắ chắ chấ củ Việ
 11. II. Đối tượng và nội dung nghiên cứu tư và nộ nghiê cứ c ủa môn học Địa chất Việt Nam củ mô họ chấ Việ Đối tượng nghiên cứu: tư nghiê cứ Đặc điểm địa chất của lãnh thổ Việt Nam Nội dung nghiên cứu: nghiê cứ - Tổng hợp quá trình hình thành các đá trầm tích và thời gian thành tạo chúng, sự phân bố, đặc điểm thạch học các phân vị địa tầng, thế giới hữu cơ v.v. từ đó đưa ra những nhận định về điều kiện cổ địa lý và thời gian xuất hiện của các đá trầm tích - Hoạt động magma trên lãnh thổ Việt Nam, phân loại, thời gian thành tạo, quy luật thành tạo và phạm vi phân bố và mối liên quan của chúng với các hoạt động kiến tạo - Nghiên cứu lịch sử phát triển của các hoạt động kiến tạo, các mô hình kiến tạo giải thích cho sự hình thành và tiến hóa kiến tạo trên lãnh thổ Việt Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản