intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Dịch vụ mail: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

Chia sẻ: Tằng Túy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

41
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 giới thiệu về Mail Exchange. Chương này trình bày một số nội dung sau: Cài đặt Exchange 2003, setup oulook account, recipients (Quản lý đối tượng gửi và nhận), managing store, address list,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dịch vụ mail: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

 1. Mail Exchange
 2. GIỚI THIỆU  Microsoft  Exchange  Server  2003  là  chương  trình  mail  server  rất  thông dụng.  Được microsoft phát triển để cung cấp cho các doanh nghiệp tổ  chức hệ thống thư điện tử (e­mail) cho người dùng.   Microsoft Exchange Server 2003 hỗ trợ các giao thức POP, IMAP  và SMTP.  Outlook  Web  Access  (OWA)  là  một  Module  của  Microsoft  Exchanger  Server  cho  phép  người  dùng  truy  cập  và  quản  trị  Mailbox của họ từ xa thông qua Web Browser. 
 3. NỘI DUNG
 4. Mail Exchange 2003 1. Cài đặt Exchange 2003  a. Nhập Run .. Gõ  dcpromo b. Cài đặt dịch vụ: ASP.net, NNTP, SMTP c.  Vào Run.. gõ D:\SETUP\I386\SETUP.EXE /forestprep  d.  Vào Run.. gõ D:\SETUP\I386\SETUP.EXE  2. Setup oulook account a. Cài đặt Outlook 2003 b. Vào Domain Security Policy thay đổi độ phức tạp Password c. Vào Active Directory của Exchange tạo User d. Vào Control Panel ­> Mail để thiết lập kết nối các Account.
 5.  3. Recipients  (Quản lý đối tượng gửi và nhận) 1. Mở Mail và thực hiện gửi các users. 2. Tạo Contact 1. Vào Active directory ­> New Contact­> Chọn SMTP 2. System Manager­> Recipients ­> Offline Adress List ­> Nhấn  chuột phải Default Offline Adress List ­> Rebuild. 3. Distribution_group 1. Vào Active directory ­> Tạo 2 Group với tên: 2. Sec_Group, Dist_Group 3. Thêm Users vào Group 4. Vào Outlook gui mail cho các Sec_Group, Dist_Group và  kiểm email của từng User trong Group
 6.  3. Recipients  (Quản lý đối tượng gửi và nhận) 4.  Query based distribution group 1. Vào System Manager ­> Nhấn chuột phải vào First  Organization ­> Properties­> Change Mode 2. Vào chọn 1 User hiệu chỉnh phần General ­> Thêm phần  Office (HCM) 3. Tạo Query Base Distribute Group ­> Thực hiện tìm kiếm  theo Office Location 4. Vào Recipients Update Service ­> Rebuid các dịch vụ
 7.  3. Recipients  (Quản lý đối tượng gửi và nhận) 5. Sử dụng exchange task tạo xóa mailbox 1. Nhấn chuột phải vào User ­> Exchange Task­> Có thể chọn Move  MailBox, delete MailBox.. 2. Vào System Manager ­> Server ­> tên máy chủ (Server)­> MailBox  Strore ­> Nhấn chuột phải Chọn vào MailBox chọn Run Cleanup  Agen ­> Sẽ thấy User bị Xóa. 3. Kiểm tra đăng nhập bằng User bị xóa, Khôi phục lại MailBox cho  User bị xóa (Reconnect), sau đó nhấn chuột phải vào Tên máy chủ  (Server) ­> Start MailBox Management Process. 4. Đăng nhập lại bằng User bị Xóa. 5. Tạo 1 User và không tạo MailBox 6. Nhấn chuột phải vào User vừa tạo Chọn Exchange Task để tạo  Mailbox.
 8.  3. Recipients  (Quản lý đối tượng gửi và nhận) 6. Delivery Restriction (Giới hạn gửi) 1. Vào Active Directory …­>Nhấn chuột phải vào 1 User ­> Properties­ > Exchange General Delivery Restriction­> Nhập giá trị giới dung  lượng Gửi và Nhận. 2. Test việc gửi và nhận với dung lượng lớn hơn cho phép. Ghi chú:  ­ Chọn From EveryOne có hiệu lực với tất cả User khác (Nhận mail từ  bất cứ User nào) ­ Chọn Only From chỉ giới hạn với 1 User nào đó và chỉ nhận mail từ  User đó (Administrator).
 9.  3. Recipients  (Quản lý đối tượng gửi và nhận) 7. Delivery_option_delegate_permission 1. Đăng nhập Mail box của 1 User ­> Tools ­>  Options­> delegates­> Chọn Task, Inbox để  Delegate…­> Nhấn Automatically…..­> OK 2. Đăng nhập bằng User được Delegate (U2) ­>  File­> Open ­> Open Orther User’s Folder      3. Sử dụng u2 gửi Mail từ u1 tới Administrator
 10. 4. Managing Store 1. Tạo và move mailbox store 1. Nhấn chuột phải First organization­>Chọn Properties­> Đánh  dấu Display routing.., Display Admin…­> OK 2. Mở mục Administrative Groups­> Firts Administrative  Groups­>Server­>Tên máy­>First Storage Group ­> Nhấn  phải Mailbox Store ­> rename­> Nhập No Limit 3. Nhấn phải First Storage ­> New ­> MailBox Store­> Nhập tên  %mb Store­>OK­>Yes 4. Vào mục No Limit­> MailBox ­> Chọn một User ­> Nhấn phải  Chọn Exchange Task..­> Chọn Move MailBox­> di chuyển  tới %mb…..>Finish. 5. Nhấn phải MailBox ­> Run Cleanup Agent 6. Đổi tên %Mb Store thành 5MB Store
 11. Managing Store 2. Theo dõi mailbox store và full_text_index *Theo dõi thư 1. Mở System Manager ­> Administrative Group ­>  Servers ­> Tên Máy chủ ­> First Storage Group ­>  Nhấn phải 5MB Store ­> Properties ­>  Nhấn  Browse .. ­> Chọn các User (Có thể theo dõi, xem  thư user trong Group này) ­> OK 2. Vào Outlook ­> Đăng nhập bằng 1 User ­> Tạo 1  email mới ­> Nhấn To…> Gui email va xem kết quả  (Email được gửi và admin cũng được gửi 1 bản)
 12. 4. Managing Store • Full_text_index • Mở System Manager ­> Administrative Group ­>  Servers ­> Tên Máy chủ ­> First Storage Group ­>  Nhấn phải No Limit ­> Create Full text Index ­>OK • Nhấn phải vào No Limit ­> Full text Indexing ­>  Allway Run­> Đánh dấu This Index…..­> Apply ­>  OK • Nhấn phải vào No Limit ­> Start full Population • Tao 1 tap tin Thu Moi.doc trên Desktop • Vào OutLook đăng nhập gửi thử 1 email ­> Dinh  kem file Thu Moi • Nhấn vào Find tìm thử email trên ­> Nhấn vào  Option ­> Advanced Find ­> Trong search word :  Nhập nội dung cần tìm….­> Find now
 13. 4. Managing Store 3. Manual_delegate_control 1. Đăng nhập bằng 1 User vào Outlook ­> Open ­> Open  Other…..­> Name…­> Chọn 1User ­> OK    Xuất hiện 1 lỗi (Không thể hiển thị….)             2.    Vào  System  Manager  ­>  Nhấn  phải  vào  mục  5mb  Store  ­>    Properties  ­>    Security  ­>Chọn  Administrator­>  Advanced ­> Bỏ Allow…­> Copy ­> Xóa bỏ các dòng Deny  (Remove) 3. Vào Outlook làm lại thao tác như  trên phần (1)  lúc này  Administrator có thể xem Inbox user.
 14. 4. Managing Store  4. Theodoi_email_trong_exchange_server 1. Vào System manager ­> Nhấn phải chuột vào  tên máy ­> Properties ­> Đánh dấu vào Enable…,  Remove log file là 1.­>OK Đăng nhập vào Outlook thực hiện gửi email  (Kiểm tra Message Tracking) Vào System manager ­> Message Tracking  Center­> Tìm Sender, Recipients…­>OK ­> Find  Now­> Xem kết quả.
 15. 5. ADDRESS LIST 1. Cách tạo address_book_và_offline_address_book 1. Adress book 1. Mở Active Directory..­>Nhấn phải chuột vào 1 số Users  chọn Properties­>Trong General ­> Gõ vào mục Office  (Vd: HCM) 2. Vào System manager ­> …Nhấn phải All Adress List  ­>New ­> Address List..­> Nhập Address List Name:  HCM ­> Chọn Filter Rules­> Advance ­> Nhấn Field­>  Chọn User ­> Chọn Office Location ­> Chọn Is Exactly  ­> Nhấn Add­> Find ­> OK ­> Finish. 3. Chọn Recipient update services­> Nhấn phải Recipient  update services (2 mục) Rebuid 4. Đăng nhập 1 User vào Oultlook ­> Tạo mail mới nhấn  vào To sẽ thấy Address List HCM
 16. 5. ADDRESS LIST  Offline_address_book  1. Đăng nhập vào Oultlook ­> Tools ­> Options ­> Mail Setup­>  Email Account ­> View or change…­ Nếu Chọn Use Cached  Exchange Mode (Lưu bộ nhớ đệm) >Chọn Microsoft Exchange  server ­> Change..­>Finish.  Vào System manager ­> Nhấn phải Offline Adress List ­> Nhấn  phải Default Offline Adress List ­> Rebuid. 1. Đăng nhậpn vào Outlook ­> Vào Send/Receive­> Download  Adress Book ­> Nhấn OK và chờ download 2. Vào File ­> Chọn Work Offline ­> OK 3. Đăng nhập vào Oultloo chọn Work Offline ­>  Tạo mail ­> và  thấy mục Offline Address Book
 17. 5. ADDRESS LIST  Global_address_list  Vào Active Directory…­>Tiến hành Tạo Group và Add các User vào Group…  Vào System Manager­> Mở Recipients­> All Global Address List ­> Default Global  Address List ­> Nhấn chuột phải ­> Properties ­> Preview S ẽ Th ấy các User trong  Global.  Đăng nhập vào User bằng Outlook­> vào To.. ­> Chọn Global Adress List sẽ Th ấy  được các user .  Vào Control Panel ­> Mail ­>  Show Profile .. ­> Thêm Account Mail vào Outlook.  Đăng nhập vào Outlook Account vừa thêm Vào ­> Tạo Email ­> Nhấn To..­> Quan  sát User trong Global List  Vào Active Directory … ­> Nhấn phải vào 1 số User ­> Properties ­> Nhập  Description­>OK  Vào System Manager ­> Recipients­> All Global Address List­> Nh ấn ph ải Default  Global Adress List ­> Properties ­> Security ­> Thêm Nhóm vào (vd: Linh)­> Chọn  Nhóm bị Deny tất cả.  Nhấn Phải All Global Address List ­> new ­> Global Address List ­> Nh ập tên (vd  Linh)­> Chọn Filter Rule ­> Filed ­> User ­> Description ­> is exactly (Nh ập Linh)  ­> Add ­> Find Now  OK  Recipients Update Service ­> Nhấn phải 2 Recipient…­> Rebuid.
 18.   6. Thực hành Public_folder  7. Thực hành MS outlook  8. Thực hành Backup 9. Thực hành bài tập tổng  hợp
 19. HẾT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2