intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giải phẫu học: Hệ sinh dục nam nữ - ThS.BS. Nguyễn Phước Vĩnh

Chia sẻ: Nguyen Van Vu Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

383
lượt xem
122
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Giải phẫu học: Hệ sinh dục nam nữ" thông qua việc tìm hiểu nội dung trình bày về hệ sinh dục nam và hệ sinh dục nữ. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giải phẫu học: Hệ sinh dục nam nữ - ThS.BS. Nguyễn Phước Vĩnh

 1. HEÄ SINH DUÏC NAM NÖÕ Ths. Bs. NGUYEÃN PHÖÔÙC VÓNH BM. GIAÛI PHAÃU HOÏC ÑH Y DÖÔÏC TPHCM vinhnguyen@ump.edu.vn
 2. Heä sinh duïc nam
 3. Heä sinh duïc nam  Tinh hoaøn  Maøo tinh  OÁng daãn tinh  Tuùi tinh  Thöøng tinh  Tuyeán tieàn lieät  Tuyeán haønh nieäu ñaïo  Döông vaät
 4. Tinh hoaøn  Nặng 15 gr, dài 4,5 cm, rộng 2,5 cm và bọc trong 1 vỏ thớ dầy là vỏ trắng  Hình thể trong: nhiều tiểu thùy (#300 tiểu thùy) bởi các vách tách ra  Tiểu thùy: có 2 - 4 ống sinh tinh xoắn, dài # 0,7 m; ĐK #0,2 mm  tinh trùng. Ống sinh tinh xoắn tụm lại thành 20 - 30 ống sinh tinh thẳng  12 - 15 ống nhỏ (lưới tinh)  ống xuất
 5. Mào tinh (epididymis)  Là 1 ống dài 6 cm cuộn lại chụp lên đầu sau trên của tinh hoàn, gọi là mào tinh – Đầu mào tinh dính vào tinh hoàn và liên tiếp với nón xuất bên trong tinh hoàn. – Thân ở giữa không dính vào tinh hoàn. – Đuôi mào dính vào tinh hoàn bởi các thớ sợi và liên tiếp với dẫn tinh
 6. Caùc lôùp da bìu 1. Da 2. Cô baùm da 3. Maïc noâng 4. TB döôùi da 5. Cô bìu 6. Maïc saâu 7. Bao tinh hoaøn
 7. OÅ buïng
 8. Heä sinh duïc nam
 9. Heä sinh duïc nam
 10. Thöøng tinh
 11. Tinh hoaøn
 12. Haønh nieäu ñaïo
 13. Tuùi tinh vaø oáng daãn tinh
 14. Döông vaät
 15. Döông vaät  Phaàn tröôùc di ñoäng  Phaàn sau coá ñònh  Goàm: – Reã – Thaân – Quy ñaàu  2 vaät hang, 1 vaät xoáp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2