intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 5 - GV. Nguyễn Thị Chung

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

103
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 5 - Mô hình giáo dục trẻ khiếm thính nêu lên các mô hình để giáo dục dành cho trẻ khiếm thính bao gồm giáo dục trẻ tại gia đình; giáo dục chuyên biệt; giáo dục hòa nhập. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 5 - GV. Nguyễn Thị Chung

 1. Bài 5 MÔ HÌNH GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH
 2. CÁC MÔ HÌNH GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH 1 2 3 GIÁO GIÁO GIÁO  DỤC DỤC DỤC  TRẺ TẠI CHUYÊN HÒA  GIA BiỆT NHẬP ĐÌNH
 3. 1. Nêu và cho ví dụ minh họa nhiệm vụ của từng mô hình. MỤC TIÊU 2. Xác định những nội dung và phương pháp tổ chức giờ học cho trẻ ở nhà. 3. Giải thích điều kiện thực hiện GDHN 4. Nêu các thành viên nhóm ĐCN và nhiệm vụ của mỗi người.
 4. • Đọc tài liệu, ghi chú những điểm sau: I. GIÁO DỤC - Tại sao cần GD trẻ tại gia TRẺ TẠI đình? GIA ĐÌNH - Vai trò của phụ huynh khi GD trẻ tại gia đình. - Những nội dung cần thực hiện khi hỗ trợ PH. - Giờ học cho trẻ khiếm thính tại gia đình (theo lứa tuổi). - Nội dung giáo dục trẻ khiếm thính tại gia đình (lứa tuổi).
 5. Nhiệm vụ I. GIÁO DỤC Hướng dẫn và hỗ trợ TRẺ TẠI phụ huynh chăm sóc, GIA ĐÌNH giáo dục trẻ tại nhà
 6. Những công việc cụ thể cần làm với phụ huynh I. GIÁO DỤC - Tư vấn về chương trình CTS TRẺ TẠI - Tư vấn về phương tiện trợ GIA ĐÌNH thính - Hướng dẫn chăm sóc – giáo dục trẻ tại gia đình + Tổ chức môi trường nghe + Tổ chức các giờ học có hệ thống + Hình thành & phát triển ngôn ngữ + Đánh giá sự phát triển của trẻ - Thăm gia đình
 7. Giờ học ở gia đình Vào buổi sáng & sau giờ I. GIÁO DỤC ngủ trưa TRẺ TẠI +
 8. Nội dung Giờ học ở gia đình I. GIÁO DỤC 0-3 tuổi: TRẺ TẠI - Bài tập phát triển chung: GIA ĐÌNH vận động, hành động với đồ vật, giác quan, nặn, lắp ráp (2-3 tuổi), các dạng hoạt động khác nhau. - Bài tập phát triển ngôn ngữ và tri giác nghe.
 9. Nội dung Giờ học ở gia đình 3-6 tuổi: I. GIÁO DỤC - GD thể chất TRẺ TẠI - GD lao động GIA ĐÌNH - Làm quen với MTXQ - Hình thành biểu tượng Toán - Hoạt động vui chơi - Hoạt động tạo hình - Phát triển ngôn ngữ: nói và viết - Phát triển thính giác ngôn ngữ
 10. II. GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT 1. Nhiệm vụ 2. Hệ thống các cơ sở GD chuyên biệt tại Việt Nam Đọc tài liệu
 11. 1. Khái niệm,mục đích, nhiệm vụ III. GIÁO DỤC 2. Điều kiện HÒA NHẬP 3. Nhóm Đa chức năng
 12. Cơ sở xây dựng mô hình GDHN III. GIÁO DỤC - Trẻ nếu thiếu môi trường HÒA NHẬP thích hợp cho sự phát triển sẽ có sự lệch lạc trong phát triển (Thuyết Lĩnh hội lịch sử - văn hóa nhân loại) - Quyền bình đẳng trong GD cho mọi trẻ em (Công ước Quyền trẻ em)
 13. Mục đích của GDHN • Phát triển nhân cách trọn III. GIÁO DỤC vẹn cho trẻ khiếm thính HÒA NHẬP • Rút ngắn khoảng cách về sự phát triển tâm lý giữa trẻ khiếm thính và các trẻ em khác • Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa nhập với xã hội của trẻ khiếm thính
 14. • “Việc dạy học trong trường  hòa nhập không phải là mục  đích tự thân mà là kết quả  của việc bình thường hoá  cuộc sống của trẻ ở gia đình  và ở trường” (Leongard)
 15. Nhiệm vụ - Tạo điều kiện để trẻ khiếm thính được đến trường với trẻ nghe bình thường - Xác định nhu cầu của trẻ khiếm thính trong trường mầm non - Thiết lập các điều kiện chăm sóc và giáo dục trẻ khiếm thính trong trường mầm non - Tổ chức quá trình chăm sóc – giáo dục trẻ khiếm thính trong trường mầm non hiệu quả - Đánh giá và điều chỉnh chương trình chăm sóc – giáo dục cho phù hợp với trẻ khiếm thính
 16. GDHN GDHN thành thành công công Trường  GV GDĐB & MN  Chuyên gia 2. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
 17. Trẻ khiếm thính Treû  coù  möùc  ñoä  phaùt  Điều kiện trieån  chung  vaø  phaùt  trieån  ngoân  ngöõ  cao  (Möùc ñoä phaùt trieån taâm – sinh lyù vaø ngoân ngöõ phuø hôïp với lớp trẻ theo học) - Trẻ ñöôïc can thieäp sôùm
 18.  Trường mầm non Sự  sẵn  sàng  chuẩn  bị  đón  Điều kiện trẻ  khiếm  thính  của  trường mầm non ­ Cơ sở vật chất ­ Nhân sự
 19. Nhiệm vụ của trường MN hòa nhập - Chuẩn bị nguồn lực - Chẩn đoán trẻ Điều kiện - Thiết kế môi trường tâm – sinh lý phù hợp - Làm công tác phụ huynh (cho trẻ khiếm thính và trẻ bình thường) - Tổ chức & thực hiện, Đánh giá công tác CS-GD trẻ khiếm thính theo chương trình quốc gia và chương trình trị liệu - Thành lập nhóm ĐCN
 20.  Phụ huynh Sự tham gia tích cực của PH ­  Hợp  tác  trong  việc  thực  hiện  Điều kiện chương  trình  GD  cá  nhân  cho  trẻ ­Tạo  môi  trường  thuận  lợi  cho  sự phát triển của trẻ tại gia đình ­Cung  cấp  thông  tin  về  sự  phát  triển của trẻ  ­Đáp  ứng  nhu  cầu  và  chịu  trách  nhiệm về trẻ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2