Bài giảng Giới thiệu chung về hệ thống cơ điện công trình và ảnh hưởng của chúng trong thiết kế kiến trúc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
183
lượt xem
66
download

Bài giảng Giới thiệu chung về hệ thống cơ điện công trình và ảnh hưởng của chúng trong thiết kế kiến trúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giới thiệu chung về hệ thống cơ điện công trình và ảnh hưởng của chúng trong thiết kế kiến trúc giới thiệu sự hình thành hệ thống cơ điện công trình, khái niệm hệ thống cơ điện công trình, khái niệm không gian kỹ thuật, ảnh hưởng của không gian kỹ thuật trong kiến trúc, các yếu tố ảnh hưởng bố trí trang thiết bị kỹ thuật. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu chung về hệ thống cơ điện công trình và ảnh hưởng của chúng trong thiết kế kiến trúc

 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 1. S hình thành h th ng CðCT 2. Khái ni m h th ng CðCT 3. Khái ni m không gian k thu t 4. nh hư ng không gian k thu t trong ki n trúc 5. Các y u t nh hư ng b trí trang thi t b k thu t
 2. 1. Sự hình thành hệ thống CðCT S phát tri n nhu c u con ngư i theo th i gian
 3. 1. Sự hình thành hệ thống CðCT ðơn giản Tính ti n nghi th p KHKT chưa pt 1.1 Nhu cầu sinh hoạt nhà ở trong xã hội xưa
 4. 1. Sự hình thành hệ thống CðCT Nhu c u ña d ng Ti n nghi cao KHKT phát tri n 1.2 Nhu cầu nhà ở trong xã hội hiện ñại
 5. 1. Sự hình thành hệ thống CðCT Sự hình thành không gian chức năng và kĩ thuật ñáp ứng nhu cầu con người trong nhà ở
 6. NHU CẦU CON NGƯỜI HỆ THỐNG KỸTHUẬT VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH
 7. 1. S hình thành h th ng CðCT 2. Khái ni m h th ng CðCT 3. Khái ni m không gian k thu t 4. nh hư ng không gian k thu t trong ki n trúc 5. Các y u t nh hư ng b trí trang thi t b k thu t
 8. 2. Khái niệm hệ thống CðCT H th ng H th ng cung c p H th ng thi t b ñi n ch ng sét thông tin S v n hành công trình ðiỆN H th ng Phục vụ thi t k trang Nhu c u s d ng thi t b Kh năng ñ u tư CƠ H th ng H th ng Thang máy, H th ng cung c p gas, c p thoát ñi u hòa thang cu n PCCC thu gom rác, v sinh và b o nư c không khí và dư ng m t thông gió ngoài …
 9. 2. Khái niệm hệ thống CðCT ðiểm ñầu Mạng lưới Thiết bị nguồn phân bố ñầu cuối 2.1 Nguyên tắc hoạt ñộng chung hệ thống CðCT
 10. 2. Khái niệm hệ thống CðCT Thi t lâp phương án các h th ng kĩ thu t Nghiên c u phương án ki n trúc ( ngo i th t – n i th t) Nghiên c u v trí, các y u t nh hư ng công trình 2.1 Vị trí hệ thống cơ ñiện trong quá trình thiết kế kiến trúc
 11. 2. Khái niệm hệ thống CðCT KTS & KS ñịnh vị hệ thống CðCT Thiết kế bản KS M&E triển khai chi tiết vẽ thi công Thiết kế kỹ thuật Thiết kế kỹ Hệ thuật thống cơ ñiện Thiết kế cơ sở Thiết kế cơ sở 2 BƯỚC 3 BƯỚC 2.2 Vị trí thiết kế hệ thống cơ ñiện trong các bước thiết kế
 12. 2. Khái niệm hệ thống CðCT Hoàn thiện Hệ Xây thô thống cơ ñiện Nền móng 2.3 Hệ thống cơ ñiện trong quá trình xây dựng
 13. 2. Khái niệm hệ thống CðCT 2.4 Vai trò KTS: Người chủ thiết kế Kết nối kỹ sư M&E
 14. 2. Khái niệm hệ thống CðCT KỸ SƯ KTS
 15. 1. S hình thành h th ng CðCT 2. Khái ni m h th ng CðCT 3. Khái ni m không gian k thu t 4. nh hư ng không gian k thu t trong ki n trúc 5. Các y u t nh hư ng b trí trang thi t b k thu t
 16. 3. Khái niệm không gian kỹ thuật Khoảng không gian lắp ñặt ñường ống, KHẢ NĂNG ñường dây, giá ñỡ, CÔNG VẬN HÀNH ðẦU TƯ (CðT) máy móc TRÌNH ( KS. ME) thiết bị KHÔNG GIAN KỸ THUẬT (KGKT) Dựa trên khối tích KGKT, KTS sáng tạo hài hòa giữa KGKT và thiết kế kiến trúc
 17. KHÔNG GIAN KỸ THUẬT Trần kỹ thuật Sàn kỹ thuật Hộp kỹ thuật ( hộp gen) Phòng kỹ thuật Tầng kỹ thuật 3.1Sơ ñồ tổng thể các không gian kỹ thuật phổ biến
 18. 3. Khái niệm không gian kỹ thuật Sàn kỹ thuật Trần kỹ thuật 3.2 KGKT trong nhà ở
 19. 3. Khái niệm không gian kỹ thuật Tr n k thu t H p k thu t Sàn k thu t 3.3 KGKT trong cao ốc văn phòng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản