Bài giảng hệ thống điều khiển số P6

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
106
lượt xem
48
download

Bài giảng hệ thống điều khiển số P6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hệ thống điều khiển số P6

  1. T©B Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) Chương 6: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN DÒNG I. Điều khiển dòng trong hệ qui chiếu stator I.1. Điều khiển vòng trễ dòng điện Điều khiển dòng, tiếp dòng Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.1
  2. T©B Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) I.1. Điều khiển so sánh dòng điện Điều khiển dòng, tiếp áp Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.2
  3. T©B Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) II. Điều khiển dòng trong hệ qui chiếu từ thông rotor Điều khiển dòng (dq), tiếp áp III. Điều khiển áp Điều khiển điện áp vòng hở Phân biệt:Điều khiển tiếp áp Điều khiển tiếp dòng Bộ nghịch lưu áp Bộ nghịch lưu dòng Điều khiển dòng trong hệ toạ độ stator (abc) Điều khiển dòng trong hệ toạ độ từ thông rotor (dq) IV. Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển gián tiếp ĐCKĐB theo phương pháp định hướng từ thông rotor Xm X σs Ls L s = L m + L σs Lm = L σs = Ts = 2πf 2πf Rr X σr Lr L r = L m + L σr L σr = Tr = 2πf Rr L m i sd ⇒ ψ rd = Ψr = L m i ds Từ thông không đổi, 1 + Tr s 3 L m Te 3 L m Te 3 L m Te ⇒ = = i sq i ds = i sq 2p L r ψ r 2p L r L m i ds 2p L r L m i s = i sq + i ds = 2I s Mà 2 2 Khi biết momen điện Te và dòng điện Is, L m i qs Từ 2 phương trình trên tính được isd và isq và Ψr. Và tính được ω sl = . Tr Ψr Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.3
  4. T©B Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) ω sl Từ đó tính được tốc độ góc trựơt cơ: ω sl _ co = và tính được tốc độ động cơ. p Lm i qs ψ rd + ψ rd Tr s 3 L m Te Lr ω sl = i sd = i sq = Lr 2p L r ψ r Tr Ψr Lm Ψr* = L m i * Từ thông không đổi: ds Te* 2 Lr 1 ⇒ K1 = = = K 1T * * i qs e * 3p L2m i * i qs ds ω sl * Lm L ⇒ ω =K i vì L m i * = Tr Ψr*ω sl K2 = = =m * * * sl 2 qs qs Tr Ψr Tr i * * * i qs ds Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.4
  5. T©B Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) Chú ý: Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.5
  6. T©B Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) Với Với Tdom = J/P và σ = Tdelay = tổng thời gian trễ. Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.6
  7. T©B Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) Thêm khâu smooth: Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.7
  8. T©B Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) Ví dụ: Điều khiển trực tiếp từ giá trị hồi tiếp: Điều khiển gián tiếp từ giá trị đặt: Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.8
  9. T©B Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) Tính tất cả các giá trị cần thiết để điều khiển gián tiếp từ thông rotor, được minh họa trong ví dụ này. Động cơ KĐB 3 pha 4 cực, nối Y, rotor lồng sóc, các thông số ở 50Hz là: Dòng điện định mức là 2.1A ở 380V. Điều khiển gián tiếp định hướng từ thông rotor (FOC) động cơ KĐB trên. Bộ điều khiển dòng cần tính toán từ giá trị dòng điện đo về và giá trị dòng điện đặt. Tốc độ động cơ được điều khiển từ 0 đến tốc độ định mức. Từ thông không đổi và bằng giá trị từ thông định mức. Moment định mức là 5.07Nm và moment quán tính là 0.1 kgm2. Vì vậy cần tính dòng điện định mức isdn, isqn từ moment định mức Ten, từ thông định mức Ψr n và vận tốc góc định mức ωsln? Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.9
  10. T©B Bài giảng Hệ Thống Điều Khiển Số (ĐCKĐB) Bài tập: Một động cơ không đồng bộ có các thông số (tất cả quy về stator) như sau: Động cơ 3 pha, 4 cực, cuộn dây stator nối Y, 50Hz, 380V, 0.75kW, 1400rpm. Tính dòng điện định mức isdn, isqn, và từ thông định mức Ψr n? Chöông 6: Các phương pháp điều khiển dòng VI.10
Đồng bộ tài khoản