intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 2.2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Chia sẻ: Hoa Anh đào | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

26
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 2.2 Tổ chức bộ nhớ máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ thống bộ nhớ; Bộ nhớ bán dẫn; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ cache; Bộ nhớ ngoài; Bộ nhớ ảo; Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống máy tính: Chương 2.2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

 1. Chap2: TỔ CHỨC BỘ NHỚ MÁY TÍNH (memory organization) GV: TS. Trần Thị Minh Khoa
 2. 1. Tổng quan về hệ thống bộ nhớ 2. Bộ nhớ bán dẫn 3. Bộ nhớ chính 4. Bộ nhớ cache 5. Bộ nhớ ngoài 6. Bộ nhớ ảo 7. Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân 2 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 3. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory) 1. Nguyên tắc chung của cache  Nguyên lý cục bộ hoá tham chiếu bộ nhớ: Trong một khoảng thời gian đủ nhỏ CPU thường chỉ tham chiếu các thông tin trong một khối bộ nhớ cục bộ  Ví dụ:  Cấu trúc chương trình tuần tự  Vòng lặp có thân nhỏ  Cấu trúc dữ liệu mảng 3 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 4. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory) 1. Nguyên tắc chung của cache  Cache có tốc độ nhanh hơn bộ nhớ chính  Cache được đặt giữa CPU và BNC nhằm tang tốc đọ CPU truy cập bộ nhớ  Cache có thể được đặt trên chip CPU 4 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 5. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory)  Ví dụ về thao tác của cache  CPU yêu cầu nội dung của ngăn nhớ  CPU kiểm tra trên cache với dữ liệu này  Nếu có, CPU nhận dữ liệu từ cache (nhanh)  Nếu không có, đọc Block nhớ chứa dữ liệu từ bộ nhớ chính vào cache  Tiếp đó chuyển dữ liệu từ cache vào CPU 5 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 6. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory)  Cấu trúc chung của cache / bộ nhớ chính 6 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 7. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory)  Cấu trúc chung của cache / bộ nhớ chính  Bộ nhớ chính có 2N byte nhớ  BNC và cache được chia thành các khối có kích thước bằng nhau  BNC: B0, B1, B2, …, Bp-1 (p Blocks)  BN cache: L0, L1, L2, …, Lm-1 (m Lines)  Kích thước của Block = 8, 16, 32, 64, 128 bytes 7 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 8. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory)  Cấu trúc chung của cache / bộ nhớ chính  Một số Block của bộ nhớ chính được nạp vào các Line của cache.  Nội dung Tag (thẻ nhớ) cho biết Block nào của bộ nhớ chính hiện đang được chứa ở Line đó.  Khi CPU truy nhập (đọc/ghi) một từ nhớ, có hai khả năng xảy ra:  Từ nhớ đó có trong cache (cache hit)  Từ nhớ đó không có trong cache (cache miss) 8 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 9. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory) 2. Các phương pháp ánh xạ  Ánh xạ trực tiếp (Direct mapping)  Ánh xạ liên kết toàn phần (Fully associative mapping)  Ánh xạ liên kết tập hợp (Set associative mapping) 9 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 10. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory)  Ánh xạ trực tiếp  Mỗi block của BNC chỉ có thể được nạp vào 1 line của cache:  B0  L0  B1  L1  …  Bm-1  Lm-1  Bm  L0  Bm+1  L1  Tổng quát  Bj chỉ có thể nạp vào Lj mod m  m là số line của cache 10 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 11. Minh hoạ ánh xạ trực tiếp 11 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 12. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory)  Đặc điểm của ánh xạ trực tiếp  Mỗi một địa chỉ N bit của bộ nhớ chính gồm 3 trường:  Trường WORD gồm W bit xác định một từ nhớ trong Block hay Line 2W = kích thước của Block hay Line  Trường LINE gồm L bit xác định một trong số các Line trong cache: 2L = số Line trong cache = m  Trường TAG gồm T bit T = N – (W+L)  Bộ so sánh đơn giản  Xác suất cache hit thấp 12 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 13. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory)  Ánh xạ liên kết toàn phần  Mỗi Block có thể nạp vào bất kỳ Line nào của cache  Địa chỉ của bộ nhớ chính bao gồm 2 trường  Trường WORD giống như trường hợp ánh xạ trực tiếp  Trường TAG dùng để xác định Block của bộ nhớ chính  TAG xác định Block đang nằm ở Line đó 13 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 14. Minh hoạ ánh xạ liên kết toàn phần 14 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 15. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory)  Đặc điểm của ánh xạ liên kết toàn phần  So sánh đồng thời với tất cả các Tag  mất nhiều thời gian  Xác suất cache hit cao  Bộ so sánh phức tạp 15 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 16. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory)  Ánh xạ liên kết tập hợp  Cache được chia thành các Tập (set)  Mỗi Set chứa một số Line  Ví dụ  4 Line/Set  4 cách ánh xạ liên kết tập hợp  Ánh xạ theo nguyên tắc sau:  B0  S0  B1  S1  B2  S2  … 16 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 17. Minh hoạ ánh xạ liên kết tập hợp 17 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 18. 4. Bộ nhớ đệm nhanh (Cach Memory)  Đặc điểm của ánh xạ liên kết tập hợp  Kích thước Block = 2W Word  Trường Set có S bit dùng để xác định một trong số V = 2S Set  Trường Tag có T bit: T = N – (W+S)  Tổng quát cho cả 2 phương pháp trên  Thông thường 2, 4, 8, 16 Lines/Set 18 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 19. Ví dụ về Ánh xạ địa chỉ  Không gian địa chỉ bộ nhớ chính = 4GB  Dung lượng bộ nhớ cache là 256KB  Kích thước Line (Block) = 32 bytes  Xác định số bit của các trường địa chỉ cho 3 trường hợp tổ chức:  Ánh xạ trực tiếp  Ánh xạ liên kết toàn phần  Ánh xạ liên kết tập hợp 4 đường 19 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
 20. Với ánh xạ trực tiếp  Bộ nhớ chính = 4GB = 232 byte  N = 32 bit  Cache = 256KB = 218 byte  Line = 32byte = 25 byte  W = 5 bit  Số Line trong Cache = 218 / 25 = 213 Line  L = 13 bit  T = 32 – (13+5) = 14 bit Tag Line Word 14 bit 13 bit 5 bit 20 He thong may tinh - ttmkhoa@iuh.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2