Bài giảng kế toán quản trị_Chương 4: Lập dự toán ngân sách

Chia sẻ: Phạm Thị Kim Tuyến | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
514
lượt xem
118
download

Bài giảng kế toán quản trị_Chương 4: Lập dự toán ngân sách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự toán ngân sách là gì? Là việc ước tính toàn bộ thu nhập, chi phí của doanh nghiệp trong một thời kỳ để đạt được một mục tiêu nhất định. Là dự kiến các công việc, nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu trong một tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kế toán quản trị_Chương 4: Lập dự toán ngân sách

 1. BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Chương 4: Lập dự toán ngân sách 03/23/12 1
 2. LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2 03/23/12
 3. Dự toán ngân sách là gì? Là việc ước tính toàn bộ thu nhập, chi phí của doanh nghiệp trong một thời kỳ để đạt được một mục tiêu nhất định. Là dự kiến các công việc, nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu trong một tổ chức 03/23/12 3
 4. Đặc điểm của dự toán Phải tính đến sự tác động bên trong và ngoài doanh nghiệp Dự toán cho mỗi bộ phận và toàn DN Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận Dự toán cho các hoạt động và các nguồn lực Thông tin hướng về tương lai và định lượng 03/23/12 4
 5. Phân loại dự toán ngân sách - Dự toán ngắn hạn: là quá trình hoạch định doanh thu và sử dụng chi phí trong một kỳ kinh doanh nhất định, thường là một năm. - Dự toán dài hạn: là dự toán vốn hoặc dự toán đầu tư 03/23/12 5
 6. Mục đích của lập dự toán Hoạch định hoạt động kinh doanh; thể hiện  dự tính và kỳ vọng cần đạt được  Thông tin mục đích và phương pháp để các bộ phận phối hợp thực hiện  Phát hiện yếu kém tiềm ẩn trước khi thực hiện  Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện 03/23/12 6
 7. Mục đích của lập dự toán Chỉ tiêu Kế Thực Chênh hoạch hiện lệch Chi phí NVL trực 20.000 20.200 +200 tiếp Chi phí Nc trực tiếp 50.000 58.000 +8000 Chi phí SXC 8.000 7.300 -700 Tổng cộng 78.000 85.500 +7.500 03/23/12 7
 8. Trách nhiệm và trình tự lập dự toán Ban quản lý cấp cao QL cấp QL cấp trung gian trung gian QL cấp QL cấp QL cấp QL cấp cơ sở cơ s ở cơ sở cơ sở 03/23/12 8
 9. Dự toán tổng thể của doanh nghiệp  Dự toán hoạt động: phản ánh mức thu nhập và chi phí đòi hỏi để đạt mục tiêu lợi nhuận.  Dự toán tài chính: phản ánh tình hình tài chính theo dự kiến và cách thức tài trợ cần thiết cho các hoạt động đã lập dự toán. 03/23/12 9
 10. Dự toán hoạt động  Dự toán về tiêu thụ sản phẩm  Dự toán sản xuất  Dự toán chi phí nguyên vật, liệu trực tiếp  Dự toán chi phí nhân công trực tiếp  Dự toán chi phí sản xuất chung  Dự toán tồn kho thành phẩm hàng hóa  Dự toán chi phí bán hàng và quản lý 03/23/12 10
 11. Dự toán tài chính  Dự toán vốn (dự toán đầu tư)  Dự toán vốn bằng tiền  Báo cáo kết quả kinh doanh dự toán  Bản cân đối kế toán dự toán  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự toán 03/23/12 11
 12. Sơ đồ trình tự lập dự toán doanh nghiệp  file 03/23/12 12
 13. Cơ sở để lập dự toán tổng thể doanh nghiệp dự báo tiêu thụ;  Là  Dự báo tình hình tiêu thụ là khâu đ ầu tiên, then chốt trong quá trình xây dựng dự toán tổng thể;  Dự báo tiêu thụ chỉ là dự báo bằng các kỹ thuật khả năng tiêu thụ của doanh nghiệp trong tương lai 03/23/12 13
 14. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác dự báo tiêu thụ Tình hình kinh tế - xã hội Công tác Marketing file 03/23/12 14
 15. Các phương pháp dự báo tiêu thụ  Phương pháp định tính (qualitative method)  Phương pháp định lượng (quantitative method) - Phân tích hồi quy tương quan - Phân tích chuỗi thời gian - Phương pháp mô phỏng. - Phương pháp thống kê xác suất. 03/23/12 15
 16. Chi tiết các dự toán của doanh nghiệp 03/23/12 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản