intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự toán ngân sách

Xem 1-20 trên 1507 kết quả Dự toán ngân sách
 • 1- Bài tập số 1: UBND xã trình HĐND xã dự toán ngân sách năm 2006 như sau: - Tổng thu cân đối ngân sách xã: 500 triệu đồng. - Tổng chi cân đối ngân sách xã: 520 triệu đồng Chêch lệch thu - chi là - 20 triệu đồng, UBND xã giải trình là quyết toán ngân sách năm 2005 có số kết dư ngân sách 20 triệu. Do vậy, năm 2006, UBND dự kiến thu kết dư ngân sách là 20 triệu đồng và đưa vào phân bổ ngân sách ngay từ đầu năm để đảm bảo sử dụng nguồn kết dư ngân sách kịp thời. Giải...

  doc14p hangslc 12-12-2009 1049 312   Download

 • Dự toán ngân sách là gì? Là việc ước tính toàn bộ thu nhập, chi phí của doanh nghiệp trong một thời kỳ để đạt được một mục tiêu nhất định. Là dự kiến các công việc, nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu trong một tổ chức

  ppt16p vitconbuongbinh91 12-10-2011 636 123   Download

 • Tài liệu tham khảo và huognws dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn Cách thức thực hiện: Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn. Thời hạn giải quyết: Sau khi kỳ họp Hội đồng nhân dân phường thông qua dự toán ngân sách ít nhất 60 ngày làm việc. Đối tượng...

  pdf5p ca_chepvang 28-10-2010 641 116   Download

 • Chương 5 Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án tổng quát chi phí cho cả dự án cả trực tiếp và gián tiếp). Cân đối ngân sách huy động, giám sát dự án.

  pdf22p six_12 12-03-2014 347 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p suphubeo 28-10-2010 271 59   Download

 • Khái niệm, ý nghĩa và phân loại dự toán ngân sách Quá trình lập dự toán ngân sách - Khái niệm định mức chi phí - Các loại định mức chi phí - Phương pháp xây dựng định mức chi phí - Hệ thống định mức chi phí Hệ thống dự toán ngân sách hoạt động hàng năm - Dự toán ngân sách tiêu thụ sản phẩm - Dự toán ngân sách sản xuất - Dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp - Dự toán báo cáo tài chính...

  pdf19p alt_12 24-07-2013 506 56   Download

 • Khái niệm, ý nghĩa và phân loại dự toán ngân sách Quá trình lập dự toán ngân sách - Khái niệm định mức chi phí - Các loại định mức chi phí - Phương pháp xây dựng định mức chi phí - Hệ thống định mức chi phí Hệ thống dự toán ngân sách hoạt động hàng năm - Dự toán ngân sách tiêu thụ sản phẩm - Dự toán ngân sách sản xuất - Dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp - Dự toán báo cáo tài chính ...

  pdf29p alt_12 24-07-2013 287 55   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị Chương 9: Dự toán ngân sách nhằm trình bày về mục đích của dự toán ngân sách, trách nhiệm và trình tự lập dự toán, trách nhiệm và trình tự lập dự toán ngân sách, mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống dự toán ngân sách.

  pdf23p bad_12 03-07-2014 328 45   Download

 • Bài giảng Kế toán quản trị Chương 3 Dự toán ngân sách hoạt động nhằm nêu khái niệm và các yếu tố cấu thành dự toán, ý nghĩa dự toán, các loại dự toán ngân sách, các mô hình dự toán. Dự tóan là tính toán, dự kiến, phối hợp một cách chi tiết, tỉ mĩ và toàn diện nguồn lực kinh tế, cách thức huy động và sử dụng nguồn lực kinh tế để thực hiện một khối lượng công việc nhất định trong một khoảng thời gian nhất định và được biểu hiện bằng một hệ thống các chỉ tiêu số lượng, giá trị.

  pdf33p vespa_12 14-04-2014 632 40   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Công trình tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng hành vi tạo ra khe hổng dự toán ngân sách trong quá trình lập dự toán ở các doanh nghiệp tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý giúp nhà quản trị hạn chế hành vi tạo ra khe hổng dự toán ngân sách.

  pdf114p minhmuimui 22-09-2014 104 24   Download

 • Bài giảng "Kế toán quản trị - Lập dự toán ngân sách" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp; triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p bautroibinhyen27 09-05-2017 149 16   Download

 • Phụ lục Biểu mẫu bổ sung lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 được ban hành kèm theo Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p bethuy1990 20-11-2015 154 7   Download

 • Mục tiêu của chương 4 là: Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp, triển khai việc lập dự toán tổng thể của một doanh nghiệp, nhận thức các vấn đề cần chú ý nhằm bảo đảm sự thành công của dự toán ngân sách.

  pdf15p cobematxanh 05-12-2017 158 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách để từ đó xác định được vị trí của công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2008 - 2012.

  pdf26p quaymax9 02-10-2018 47 2   Download

 • Dự toán ngân sách (DTNS) là một nội dung, công cụ cơ bản của kế toán quản trị, giúp nhà quản trị cụ thể hóa các mục tiêu của doanh nghiệp (DN), cụ thể hóa nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó. DTNS giúp nhà quản trị kiểm soát quá trình hoạt động, đánh giá trách nhiệm quản lý của từng bộ phận, từng cá nhân trong DN... giúp thực hiện tốt các chức năng của nhà quản trị, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả hoạt động của DN.

  pdf9p kethamoi1 20-11-2019 57 2   Download

 • Bài viết Thực hiện dự toán ngân sách 2017: Bài học từ năm ngân sách 2016 trình bày điều hành ngân sách của năm 2016 sẽ rất hữu ích cho việc thực hiện ngân sách năm 2017 cũng như trong giai đoạn tới. Trước khi phân tích những cơ hội và thách thức cho việc thực hiện dự toán ngân sách 2017, bài viết điểm lại một số bài học từ thực hiện ngân sách năm 2016,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p dangthitrangtrang 07-05-2018 33 1   Download

 • Bài viết tổng hợp một số điểm cơ bản về dự toán dựa trên kết quả hoạt động, tình hình áp dụng dự toán dựa trên kết quả hoạt động tại một số quốc gia nhằm cung cấp thêm những thông tin cơ sở cho các cơ quan quản lý để quá trình đổi mới mô hình lập dự toán ngân sách của Việt Nam có những bước tiến mới.

  pdf4p kethamoi7 13-08-2020 19 1   Download

 • Nghị quyết số 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được ban hành căn cứ vào: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

  doc12p kexauxi9 03-12-2019 29 0   Download

 • Giáo trình Dự toán ngân sách doanh nghiệp được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình dự toán ngân sách doanh nghiệp của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... đồng thời kết hợp với thông tư hướng dẫn kế toán quản trị của Bộ Tài Chính. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 5 chương, phần 1 sau đây sẽ gồm 3 chương đầu tiên của giáo trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p tradaviahe20 12-04-2021 12 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Dự toán ngân sách doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức về ngân sách tiền mặt của doanh nghiệp và bảng cân đối ngân sách tài chính của doanh nghiệp: Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p tradaviahe20 12-04-2021 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự toán ngân sách
p_strCode=dutoanngansach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2