intTypePromotion=3

Bài giảng Lắp ráp và cài đặt máy tính: Chương 1.2 - Nguyễn Quốc Sử

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
40
lượt xem
7
download

Bài giảng Lắp ráp và cài đặt máy tính: Chương 1.2 - Nguyễn Quốc Sử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1.2 giới thiệu về bộ nguồn và thùng máy trong phần cứng máy tính. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công dụng, thành phần cấu tạo, thông số kỹ thuật của bộ nguồn và thùng máy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lắp ráp và cài đặt máy tính: Chương 1.2 - Nguyễn Quốc Sử

 1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k L P RÁP & CÀI T MÁY TÍNH Gi ng viên: Nguy n Qu c S nguyenquocsu@hotec.edu.vn 0938.269.603
 2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k HOME WORKS 1) K thu t viên ph n c ng máy tính c n nh ng ki n th c và k ng gì ? 2) Tìm hi u v cu i và s nghi p c a Bill Gates ? 3) K thu t viên ph n c ng c n nh ng hi u bi t nào v B ngu n máy tính ? 4) K thu t viên ph n c ng c n nh ng hi u bi t nào v Case máy tính?
 3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k Ch ng 1: PH N C NG MÁY TÍNH 1.2. B NGU N – THÙNG MÁY • 1.2.1. B ngu n • 1.2.1.1. Công d ng • 1.2.1.2. Các thành ph n chính • 1.2.1.3. Thông s thu t • 1.2.2. Thùng máy • 1.2.2.1. Công d ng • 1.2.2.2. C u t o • 1.2.2.3. Các thành ph n chính • 1.2.2.4. Front Pane
 4. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.1. Công d ng
 5. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.1. Công d ng
 6. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.2. Các thành ph n chính
 7. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.2. Các thành ph n chính
 8. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.2. Các thành ph n chính
 9. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.2. Các thành ph n chính
 10. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.2. Các thành ph n chính
 11. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.2. Các thành ph n chính
 12. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.3. Thông s thu t
 13. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.3. Thông s thu t
 14. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.1. B ngu n 1.2.1.3. Thông s thu t
 15. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.2. Thùng máy 1.2.1.1. Công d ng
 16. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.2. Thùng máy 1.2.1.1. Công d ng
 17. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.2. Thùng máy 1.2.1.2. C u t o
 18. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.2. Thùng máy 1.2.1.3. Các thành ph n chính
 19. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.2. Thùng máy 1.2.1.4. Front Panel
 20. F -X C h a n ge F -X C h a n ge PD PD ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u -tr a c k c u -tr a c k 1.2.2. Thùng máy 1.2.1.4. Front Panel

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản