Bài giảng Lập trình mạng (Network Programming): Chương 2 - Lương Ánh Hoàng

Chia sẻ: Ti Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
3
lượt xem
1
download

Bài giảng Lập trình mạng (Network Programming): Chương 2 - Lương Ánh Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 - Bộ giao thức Internet TCP/IP. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Giới thiệu chung về bộ giao thức Internet TCP/IP, giao thức IPv6, giao thức TCP, giao thức UDP, hệ thống phân giải tên miền. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình mạng (Network Programming): Chương 2 - Lương Ánh Hoàng

Chương 2. Bộ giao thức Internet<br /> TCP/IP<br /> <br /> Lương Ánh Ho{ng<br /> hoangla@soict.hut.edu.vn<br /> <br /> Chương 2. Bộ giao thức Internet (TCP/IP)<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu<br /> 2.2. Giao thức IPv4<br /> 2.3. Giao thức IPv6<br /> 2.4. Giao thức TCP<br /> 2.5. Giao thức UDP<br /> 2.6. Hệ thống phân giải tên miền<br /> <br /> 19<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu<br /> • Bộ giao thức Internet<br /> – TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet<br /> Protocol.<br /> – Là bộ giao thức truyền thông được sử dụng trên<br /> Internet và hầu hết các mạng thương mại.<br /> – Được chia thành các tầng gồm nhiều giao thức, thuận<br /> tiện cho việc quản lý và phát triển.<br /> – Là thể hiện đơn giản hóa của mô hình lý thuyết OSI.<br /> <br /> 20<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu<br /> • Bộ giao thức Internet<br /> – Gồm bốn tầng<br /> • Tầng ứng dụng – Application Layer.<br /> • Tầng giao vận – Transport Layer.<br /> • Tầng Internet – Internet Layer.<br /> • Tầng truy nhập mạng – Network Access Layer.<br /> <br /> 21<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu<br /> • Bộ giao thức Internet<br /> – Tầng ứng dụng<br /> • Đóng gói dữ liệu người dùng theo giao thức riêng và<br /> chuyển xuống tầng dưới.<br /> • Các giao thức thông dụng: HTTP, FTP, SMTP, POP3,<br /> DNS, SSH, IMAP...<br /> • Việc lập trình mạng sẽ xây dựng ứng dụng tuân theo<br /> một trong các giao thức ở tầng này hoặc giao thức<br /> do người phát triển tự định nghĩa<br /> <br /> 22<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản