intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 1: Giới thiệu về C++

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

77
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 1: Giới thiệu về C++ tập trung làm rõ chương trình đầu tiên HelloWorld.cpp, ra vào dữ liệu đơn giản, biến, hằng, và kiểu dữ liệu, phép toán, các lệnh rẽ nhánh điều kiện, các lệnh lặp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình nâng cao - Chương 1: Giới thiệu về C++

Lập trình nâng cao<br /> Giới thiệu về C++<br /> <br /> Outline<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Chương trình đầu tiên HelloWorld.cpp<br /> Ra vào dữ liệu đơn giản<br /> Biến, hằng, và kiểu dữ liệu<br /> Phép toán<br /> Các lệnh rẽ nhánh điều kiện<br /> Các lệnh lặp<br /> <br /> Giới thiệu C++<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hello World!<br /> Chú thích<br /> bắt đầu<br /> bằng //<br /> <br /> Tiền xử lý #include yêu cầu<br /> nạp nội dung file thư viện<br /> iostream trước khi dịch<br /> Hàm int main() là phần code sẽ được<br /> thực thi khi chương trình chạy<br /> cout
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2