intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình nâng cao với Java

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:170

79
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình nâng cao với Java nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản cho các bạn sinh viên chuyên ngành về: Kế thừa và đa hình trong Java, xử lý ngoại lệ, bài tập và thảo luận về Case study ATM, thao tác tệp, kiểu Collections, generic trong Java,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình nâng cao với Java

LẬP TRÌNH NÂNG CAO VỚI JAVA<br /> (Advanced Java programming)<br /> <br /> Bộ môn Công nghệ Phần mềm<br /> Đại học SPKT Hưng Yên<br /> <br /> Bài 1. Kế thừa và đa hình trong Java............................................................................................................. 9<br /> 1.1.<br /> <br /> Đối tượng trong Java..................................................................................................................... 9<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Lớp trong Java ............................................................................................................................... 9<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Phương thức trong Java .............................................................................................................. 11<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Tạo một đối tượng trong Java .................................................................................................... 11<br /> <br /> 1.5<br /> <br /> Truy cập các biến instance và các phương thức trong Java........................................................ 12<br /> <br /> 1.6<br /> <br /> Đối tượng vô danh (annonymous) trong Java ............................................................................ 16<br /> <br /> Bài 3: Xử lý ngoại lệ ..................................................................................................................................... 19<br /> 3.1 Exception là gì? ................................................................................................................................. 19<br /> Cấp bậc exception trong Java ............................................................................................................. 20<br /> Các phương thức của lớp Exceptions trong Java ................................................................................ 21<br /> Các tình huống phổ biến mà Exception có thể xảy ra ......................................................................... 22<br /> Các từ khóa để Xử lý ngoại lệ trong Java ............................................................................................ 23<br /> 3.2 Khối try trong Java ............................................................................................................................ 23<br /> Cú pháp của khối try-catch trong Java ................................................................................................ 23<br /> Cú pháp của khối try-finally trong Java ............................................................................................... 23<br /> Khối catch trong Java .......................................................................................................................... 23<br /> Vấn đề khi không có Exception Handling ............................................................................................ 23<br /> Xử lý vấn đề trên bởi Exception Handling trong Java ......................................................................... 24<br /> Chế độ làm việc nội tại của khối try-catch trong Java......................................................................... 24<br /> Nhiều khối catch trong Java ................................................................................................................ 25<br /> Lồng khối try trong Java ...................................................................................................................... 26<br /> Tại sao sử dụng các khối try lồng nhau trong Java ............................................................................. 26<br /> Ví dụ về các khối try lồng nhau trong Java.......................................................................................... 27<br /> 3.3 Sự sử dụng khối finally trong Java .................................................................................................... 28<br /> Tình huống 1: ở đây exeption không xuất hiện .................................................................................. 28<br /> Tình huống 2: exception xuất hiện và không được xử lý. ................................................................... 28<br /> Tình huống 3: exception xảy ra và được xử lý. ................................................................................... 29<br /> 3.6 Phân biệt final, finally, và finalize trong Java .................................................................................... 29<br /> Ví dụ final trong Java ........................................................................................................................... 30<br /> Ví dụ finally trong Java ........................................................................................................................ 30<br /> Ví dụ finalize trong Java ...................................................................................................................... 30<br /> <br /> 3.4 Từ khóa throw trong Java ................................................................................................................ 31<br /> Ví dụ từ khóa throw trong Java........................................................................................................... 31<br /> Quá trình lan truyền Exception trong Java ......................................................................................... 31<br /> 3.5 Từ khóa throws trong Java................................................................................................................ 32<br /> Cú pháp của từ khóa throws trong Java ............................................................................................. 33<br /> Ví dụ về throws trong Java .................................................................................................................. 33<br /> Trường hợp 1: Bạn xử lý exception..................................................................................................... 34<br /> Trường hợp 2: Bạn khai báo exception............................................................................................... 35<br /> A. Chương trình ví dụ nếu exception không xuất hiện ....................................................................... 35<br /> B. Chương trình ví dụ nếu exception xuất hiện .................................................................................. 35<br /> Phân biệt throw và throws trong Java ................................................................................................ 36<br /> Ví dụ về throw trong Java ................................................................................................................... 37<br /> Ví dụ về throws trong Java .................................................................................................................. 37<br /> Ví dụ về throw và throws trong Java................................................................................................... 37<br /> 3.6 ExceptionHandling và Ghi đè phương thức trong Java.................................................................... 37<br /> 3.7. Custom Exception trong Java ........................................................................................................... 41<br /> Bài 5. String ................................................................................................................................................. 43<br /> 5.1 String trong Java................................................................................................................................ 43<br /> Chuỗi trong Java là gì ......................................................................................................................... 43<br /> Cách tạo đối tượng String trong Java .................................................................................................. 43<br /> Sử dụng từ khóa new .......................................................................................................................... 44<br /> Tạo các String được định dạng trong Java .......................................................................................... 45<br /> 5.2 Immutable String trong Java ............................................................................................................. 46<br /> Tại sao đối tượng String là Immutable trong Java? ............................................................................ 47<br /> 5.3. So sánh chuỗi trong Java .................................................................................................................. 47<br /> So sánh chuỗi bởi phương thức equals() trong Java ........................................................................... 47<br /> So sánh chuỗi với toán tử == trong Java ............................................................................................. 48<br /> So sánh chuỗi bởi phương thức compareTo() trong Java ................................................................... 49<br /> 5.4 Nối chuỗi trong Java.......................................................................................................................... 49<br /> Nối chuỗi bởi toán tử + trong Java...................................................................................................... 49<br /> Nối chuỗi bởi phương thức concat() trong Java.................................................................................. 50<br /> 5.5 Chuỗi con trong Java ......................................................................................................................... 51<br /> <br /> Ví dụ về chuỗi con trong Java ............................................................................................................. 51<br /> 5.6 Phương thức của lớp String trong Java............................................................................................. 52<br /> Phương thức toUpperCase() và toLowerCase() của lớp String trong Java ......................................... 52<br /> Phương thức trim() của lớp String trong Java ..................................................................................... 53<br /> Phương thức startWith() và endsWith() của lớp String trong Java ..................................................... 53<br /> Phương thức charAt() của lớp String trong Java................................................................................. 53<br /> Phương thức length() của lớp String trong Java ................................................................................. 53<br /> Phương thức intern của lớp String trong Java ..................................................................................... 53<br /> Phương thức valueOf() của lớp String trong Java............................................................................... 54<br /> Phương thức replace() của lớp String trong Java ................................................................................ 54<br /> 5.7 Lớp StringBuffer trong Java............................................................................................................... 54<br /> Các Constructor quan trọng của lớp StringBuffer trong Java ............................................................. 54<br /> Các phương thức quan trọng của lớp StringBuffer trong Java ........................................................... 55<br /> Chuỗi dạng mutable là gì? .................................................................................................................. 55<br /> Phương thức append() của lớp StringBuffer trong Java ..................................................................... 55<br /> Phương thức insert() của lớp StringBuffer trong Java ........................................................................ 56<br /> Phương thức replace() của lớp StringBuffer trong Java ..................................................................... 56<br /> Phương thức delete() của lớp StringBuffer trong Java ....................................................................... 57<br /> Phương thức reverse() của lớp StringBuffer trong Java ..................................................................... 57<br /> Phương thức capacity() của lớp StringBuffer trong Java .................................................................... 57<br /> Phương thức ensureCapacity() của lớp StringBuffer trong Java ........................................................ 58<br /> 5.8 StringBuilder trong Java .................................................................................................................... 59<br /> Các Constructor quan trọng của lớp StringBuilder trong Java ........................................................... 59<br /> Các phương thức quan trọng của lớp StringBuffer trong Java ........................................................... 59<br /> Phương thức append() của lớp StringBuffer trong Java ..................................................................... 60<br /> Phương thức insert() của lớp StringBuffer trong Java ........................................................................ 61<br /> Phương thức replace() của lớp StringBuffer trong Java ..................................................................... 61<br /> Phương thức delete() của lớp StringBuffer trong Java ....................................................................... 61<br /> Phương thức reverse() của lớp StringBuffer trong Java ..................................................................... 62<br /> Phương thức capacity() của lớp StringBuffer trong Java .................................................................... 62<br /> Phương thức ensureCapacity() của lớp StringBuffer trong Java ........................................................ 63<br /> 5.9 So sánh lớp String và StringBuffer trong Java ................................................................................... 64<br /> <br /> Kiểm tra hiệu suất của lớp String và StringBuffer trong Java ............................................................ 64<br /> Kiểm tra HashCode của lớp String và StringBuffer trong Java .......................................................... 66<br /> 5.10 So sánh lớp StringBuffer và StringBuilder trong Java ..................................................................... 67<br /> Ví dụ về lớp StringBuffer trong Java .................................................................................................. 67<br /> Ví dụ về lớp StringBuilder trong Java ................................................................................................ 67<br /> Kiểm tra hiệu suất của lớp StringBuffer và StringBuilder trong Java ................................................ 68<br /> Bài 7. Bài tập và thảo luận về Case study ATM (1)...................................................................................... 70<br /> 7.1. Các yêu cầu của ATM ....................................................................................................................... 70<br /> 7.2. Cách xây dựng lớp và đối tượng ...................................................................................................... 71<br /> 1. Các thành phần trong bản vẽ Class ................................................................................................. 71<br /> 2. Relationship (Quan hệ) ................................................................................................................... 72<br /> 3. Cách xây dựng bản vẽ Class ........................................................................................................... 75<br /> 7.2. Phân tích theo mô hình hướng đối tượng ....................................................................................... 77<br /> 1. Đặc tả Class..................................................................................................................................... 77<br /> 2. Sử dụng bản vẽ Class ...................................................................................................................... 78<br /> 3. Kết luận ........................................................................................................................................... 78<br /> Bài 8. Thao tác tệp ...................................................................................................................................... 79<br /> 8.1 File và I/O trong Java......................................................................................................................... 79<br /> Byte Stream trong Java ....................................................................................................................... 79<br /> Character Stream trong Java ............................................................................................................... 80<br /> Standard Stream trong Java ................................................................................................................ 81<br /> Đọc và Ghi File trong Java ................................................................................................................... 83<br /> FileInputStream trong Java: ................................................................................................................ 83<br /> FileOutputStream trong Java .............................................................................................................. 84<br /> Ví dụ: ................................................................................................................................................... 85<br /> Điều hướng file và I/O trong Java ....................................................................................................... 86<br /> Thư mục trong Java ............................................................................................................................. 86<br /> Tạo thư mục trong Java ...................................................................................................................... 87<br /> Liệt kê thư mục trong Java .................................................................................................................. 87<br /> 8.2 Lớp File trong Java ............................................................................................................................ 88<br /> Ví dụ .................................................................................................................................................... 92<br /> 8.3 Lớp FileReader trong Java ................................................................................................................. 94<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=79

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2