Bài giảng Lịch sử 5 bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

Chia sẻ: Vương Quân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
70
lượt xem
15
download

Bài giảng Lịch sử 5 bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục đích giúp cho học sinh nắm được rõ kiến thức về: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành. Và cũng biết được rằng 3-2-1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời; Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu thời kì cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo BST.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 5 bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

 1. Lịch sử  Kiểm tra bài cũ: 1. H·y nªu nh÷ng k hó khăn c ña NguyÔn TÊt Thµnh khi dự định ra nước ngoài ? Khó khăn của Nguyễn Tất Thành là: Ở n­íc ngoµi mét m×nh rÊt m¹o hiÓm, nhÊt lµ lóc è m ®au...
 2. Lịch sử  Kiểm tra bài cũ: 2. Tại sao Nguy Ôn TÊt Thµnh quyết chí ra ®i t×m ®­êng c øu n­íc ? Nguyễn Tất Thành quyết trí ra đi tìm đường cứu nước là do lòng yêu nước, thương dân, mong muốn tìm con đường cứu nước.
 3. Lịch sử Bài 7. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết thành lập Đảng - Nêu tình hình lịch sử nước ta trong năm 1929 ? Tình hình lịch sử nước ta năm 1929 : Có 3 tổ chức cộng sản. + Đông Dương cộng sản Đảng (6/1929) . + An Nam cộng sản Đảng (8/1929) . + Đông Dương cộng sản Liên đoàn (9/1929) . (Có 3 tổ chức cộng sản nên thiếu sự thống nhất). - Trước tình hình đó đã đặt ra yêu cầu gì ?
 4. Lịch sử Bài 7. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết thành lập Đảng - Trước tình hình đó đã đặt ra yêu cầu là: Cần phải sớm hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất để cùng đoàn kết chống kẻ thù chung. - Ai là người có thể làm được điều đó ? ChØ cã ®ång c hÝ NguyÔn ¸i Quèc míi c ã thÓ thèng nhÊt c ¸c tæ chøc cé ng s ¶n ë ViÖt Nam thµnh mét §¶ng duy nhÊt.
 5. Lónh tụ Nguyễn Ai Quốc năm 1930 ́
 6. Lịch sử Bài 7. ®¶ng c éng s ¶n viÖt nam ra ®êi 1. Sự cân thiêt thanh lâp Đang ̀ ́ ̀ ̣ ̉ Vì sao chỉ có lãnh tụ Nguyễn ái Quốc mới có thể thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam ? Vì: Từ khi hoạt động ở nước ngoài, Người đã được bạn bè thế giới khâm phục. Nguyễn ái Quốc là người hiểu biết sâu sắc về lí luận và thực tiễn cách mạng, có uy tín trong phong trào cách mạng Quốc tế được nhiều người yêu nước Việt Nam ngưỡng
 7. Lịch sử BÀI 7. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết thành lập Đảng 2. Hội nghị thành lập Đảng: a. Hôi nghị thanh lâp Đang Công san Viêt ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ Nam diên ra ở đâu, vao thời gian nao ? ̃ ̀ ̀ b. Do ai chủ trì ? c. Hôi nghị đem lai kêt quả gì ? ̣ ̣ ́
 8. Lịch sử Bài 7. ®¶ng cé ng s ¶n viÖt nam ra ®ê i 2. Hội nghị thành lập Đảng: Hội nghị thành lập Đảng Coọng Saỷn Vieọt ThNam : ời gian Từ ngµy 3 / 2 / 1930 đến ngày 7/2/1930 Địa điểm Tại Cửỷu Long ­ Hồng Công ­ Trung Người chủ Quốc trì Đồng chí Nguyễn ái Quốc Nội dung Hợp nhất 3 tổ chức Coọng Saỷn Kết quả thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Coọng Saỷn Việt Nam
 9. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG ­ 2 đại biểu của Đông Dương CS đảng: Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức ­ ảnh C2 đại biểu của An Nam CS đảng: Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm ­ Đồng chí Nguyễn ái Quốc đại diện cho Quốc tế cộng sản Chủ trỡ Hội nghị. - 2 ®¹i biÓu phục vụ Hội nghị : Lª Hång S ¬n, Hå Tïng MËu
 10. Lê Hồng Sơn Hồ Tùng Mậu Trịnh Đình Cửu Châu Văn Liêm Nguyễn Đức Cảnh Nguyễn Thiệu
 11. Lịch sử Bài 7. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết thành lập Đảng 2. Hội nghị thành lập Đảng 3. Ý nghÜa cña s ù kiÖn thµnh lËp §¶ng:
 12. HÃY KHOANH TRÒN CHỮ CÁI TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG . Ý nghÜa c ña s ù kiÖn thµnh lËp §¶ng A. Đảng ra đời là sự kiện vĩ đại, đánh dấu một bước lµ: ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. B. Từ đây cách mạng Việt Nam đã có Đảng lãnh đạo đúng đắn liên tiếp giành nhiều thắng lợi to lớn. C. Chấm dứt cuộc kháng chiến chống Pháp. D. Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. E. Đảng ra đời cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. G. Ngày 3 / 2 trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng.
 13. Lịch sử Bài 7. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết thành lập Đảng 2. Hội nghị thành lập Đảng 3. Ý nghÜa cña s ù kiÖn thµnh lËp §¶ng: Đầu xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ đó cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.
 14. Ai là tổng bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam?
 15. Đ/C TRẦN PHÚ
 16. Em hãy kể lại những việc gia đình, địa phương đã làm để kỉ niệm ngày 3 tháng 2 hàng năm ?
 17. Lịch sử Bài 7. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 1. Sự cần thiết thành lập Đảng 2. Hội nghị thành lập Đảng 3. Ý nghÜa cña s ù kiÖn thµnh lËp §¶ng: Đầu xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ đó cách mạng nước ta có Đảng lãnh đạo và đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản