intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương mở đầu: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Dương Hoàng Lạc Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

7
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương mở đầu: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - Chương mở đầu: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT BỘ MÔN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Chương mở đầu ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9/4/2022 2022 1
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT NỘI DUNG BÀI GIẢNG I. Đối tượng nghiên cứu của môn học LSĐCSVN Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 9/4/2022 2
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT I. Đối tượng nghiên cứu của môn học LSĐCSVN 1. Đối 2. Đảng 3. Đối tượng 4. Đối tượng tượng lãnh đạo nghiên cứu nghiên cứu của nghiên cách của lịch sử lịch sử Đảng là cứu trước mạng giải Đảng là quá nghiên cứu, làm hết là các phóng trình lãnh rõ tổ chức của sự kiện dân tộc, đạo, chỉ đạo, Đảng, công tác lịch sử xây dựng tổ chức thực xây dựng Đảng Đảng và phát tiễn của qua các giai triển đất Đảng trong đoạn và thời kỳ 9/4/2022 nước tiến trình lịch sử. 3
  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng 2. Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng 9/4/2022 4
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT 1. Chức năng của khoa học Lịch sử Đảng - Chức năng nhận thức - Chức năng giáo dục 9/4/2022 5
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT 2. Nhiệm vụ của khoa học Lịch sử Đảng - Nhiệm vụ trình bày có hệ thống Cương lĩnh, đường lối của Đảng. - Nhiệm vụ tái hiện tiến trình lịch sử lãnh đạo, đấu tranh của Đảng. - Nhiệm vụ tổng kết lịch sử của Đảng. 9/4/2022 301003- Chương Mở đầu 6
  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1. Quán triệt phương pháp luận sử học 2. Các phương pháp cụ thể • Phương pháp lịch sử • Phương pháp logic • Phương pháp so sánh • Phương pháp làm việc nhóm 9/4/2022 301003- Chương Mở đầu 7
  8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT 3. Ý nghĩa học tập môn học SV cần nắm vững có hệ thống những vấn đề cơ bản của lịch sử ĐCSVN Cần hiểu được hoàn cảnh lịch sử những khó khăn, thách thức của thời kỳ mới. 9/4/2022 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2