intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 5 - Trương Minh Tuấn

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
22
lượt xem
4
download

Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 5 - Trương Minh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 5 do Trương Minh Tuấn biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thuế trong luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu xã hội, phạm vi ảnh hưởng của thuế, lý thuyết thuế chuẩn tắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết Tài chính công: Chương 5 - Trương Minh Tuấn

Lý thuyết Tài chính công(2 tín chỉ)<br /> <br /> Chương 5:<br /> <br /> Tổng quan về thuế<br /> Nội dung:<br /> - Thuế trong luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu xã hội<br /> - Phạm vi ảnh hưởng của thuế<br /> - Lý thuyết thuế chuẩn tắc<br /> <br /> www.themegallery.com<br /> <br /> LOGO<br /> 126<br /> <br /> 1. Thuế trong luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu XH<br /> Chính sách thuế với nhiều loại bao trùm toàn bộ quá trình<br /> tái sản xuất xã hội<br /> Thueá giaùn<br /> thu<br /> <br /> Thò tröôøng<br /> haøng hoùa<br /> <br /> Caù nhaân - Hoä gia ñình<br /> <br /> Thueá thu<br /> nhaäp caù<br /> nhaân<br /> <br /> Thu nhaäp<br /> <br /> Thueá giaùn<br /> thu<br /> <br /> Doanh nghieäp<br /> <br /> Thueá thu<br /> nhaäp doanh<br /> nghieäp<br /> <br /> Taøi saûn<br /> <br /> Thueá taøi saûn<br /> 127<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 1. Thuế trong luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu XH<br /> <br /> Thu nhập trên giác độ kinh tế:<br /> • Tổng giá trị của cải hàng năm bổ sung co cá nhân và<br /> doanh nghiệp (lý thuyết về nguồn tài sản)<br /> • Tổng các giá trị thị trường của các lợi ích được hưởng<br /> dưới dạng tiêu dùng và giá trị tăng thêm của quyền sở<br /> hữu (lý thuyết về tăng trưởng tài sản thuần)<br /> <br /> 128<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 1. Thuế trong luồng chu chuyển thu nhập và chi tiêu XH<br /> <br /> Thu nhập trên giác độ thuế:<br /> • Khoản tiền hay hiện vật mà một chủ thể nhận được do<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh hay một quan hệ xã hội<br /> nào đó mang lại.<br /> Thu nhaäp<br /> <br /> Töø hoaït ñoäng<br /> phi kinh<br /> doanh<br /> <br /> Lao ñoäng<br /> <br /> 129<br /> <br /> Töø saûn xuaát<br /> kinh doanh<br /> <br /> Thöøa keá ….<br /> <br /> Taøi saûn<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 2. Phạm vi ảnh hưởng của thuế<br />  Phạm vi do luật pháp quy định;<br />  Phạm vi kinh tế<br /> <br /> 130<br /> <br /> LOGO<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản