intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - Lê Vân Chi

Chia sẻ: Thân Thanh Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
58
lượt xem
12
download

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - Lê Vân Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tìm hiểu chương 5 Thị trường tài chính thuộc bài giảng lý thuyết tài chính, trong chương học này trình bày kiến thức về: Tổng quan về thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, công cụ trên thị trường tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 5 - Lê Vân Chi

 1. CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ü  Tổng quan về TTTC ü  Cấu trúc của TTTC ü  Công cụ trên TTTC Instructor: Lê Vân Chi 1
 2. Tổng quan về thị trường tài chính (1) Khái niệm Thị trường tài chính là nơi diễn ra việc mua và bán các công cụ tài chính 2
 3. Tổng quan về thị trường tài chính (2) Chức năng Chức năng của TTTC là chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư 3
 4. Tổng quan về thị trường tài chính (3) => TTTC thực hiện chức năng tài chính trực tiếp 4
 5. Tổng quan về thị trường tài chính (4) Vai trò ü Thúc đẩy việc tích lũy và tập trung vốn ü Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ü Là môi trường để thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô ü Xác định giá cả và tăng tính thanh khoản cho các tài sản tài chính 5
 6. Tổng quan về thị trường tài chính (5) Chủ thể tham gia TTTC • Chính phủ • Các công ty • Các hộ gia đình • Các tổ chức TCTG 6
 7. Cấu trúc của thị trường tài chính -  Căn cứ vào tính chất công cụ được giao dịch: • TT nợ và TT vốn cổ phần -  Căn cứ vào quá trình phát hành và lưu thông: • TT sơ cấp và TT thứ cấp -  Căn cứ vào sự quản lý của NN: • TT chính thức và TT không chính thức -  Căn cứ vào thời hạn chuyển giao vốn: • TT tiền tệ và TT vốn 7
 8. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo tính chất của công cụ tài chính (1) Thị trường nợ • Khái niệm: TT nợ là nơi giao dịch các công cụ nợ như trái phiếu và các món vay thế chấp; là nơi hình thành các loại lãi suất ngắn hạn và dài hạn trong nền kinh tế. 8
 9. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo tính chất của công cụ tài chính (2) •  Đặc trưng của thị trường: ü  Thời hạn: Hàng hóa giao dịch trên thị trường là tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu à gắn liền với kỳ hạn (thời gian xác định) ü  Mối quan hệ giữa người nắm giữ công cụ và người phát hành: “chủ nợ” và “con nợ” ü  Giá cả là các loại lãi suất ngắn và dài hạn trong nền kinh tế ü  Độ rủi ro: thấp do tính thanh khoản cao, được giao dịch với quy mô lớn ü  Là nơi hình thành nên các loại lãi suất trong nền kinh tế. 9
 10. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo tính chất của công cụ tài chính (3) Thị trường vốn cổ phần • Khái niệm: là thị trường diễn ra việc giao dịch cổ phiếu của các công ty, các quyền đối với công ty; phản ánh dự tính về hoạt động trong tương lai của các công ty cổ phần. 10
 11. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo tính chất của công cụ tài chính (4) Đặc trưng của thị trường: • Thời hạn: Hàng hóa giao dịch trên thị trường: Cổ phiếu à không có kỳ hạn. • Mối quan hệ giữa người phát hành và người nắm giữ cổ phiếu: xác lập mối quan hệ chủ sở hữu với doanh nghiệp phát hành • Thu nhập từ đầu tư vào các công cụ trên thị trường: Có nhiều biến động, nhiều rủi ro à khó dự đoán, phụ thuộc vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp • Độ rủi ro: cao (giá cả biến động, thứ tự thanh toán sau cùng) • Phản ánh dự tính của các nhà đầu tư về hoạt động trong tương lai của các công ty cổ phần. 11
 12. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo tính chất của công cụ tài chính (5) Đầu tư vào thị trường nợ hay thị trường vốn cổ phần? 12
 13. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo tính chất của công cụ tài chính (6) So sánh TT nợ và TT vốn cổ phần - Mối quan hệ giữa chủ thể phát hành và nhà đầu tư - Thu nhập - Thời hạn - Độ rủi ro - Tính hấp dẫn 13
 14. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo quá trình phát hành và lưu thông (1) Thị trường sơ cấp (TT cấp 1) • Khái niệm: Đây là thị trường mà các công ty tìm kiếm nguồn vốn bằng cách phát hành chứng khoán mới. • Các hoạt động trên TT cấp 1: ü  IPO ü  Phát hành bổ sung 14
 15. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo quá trình phát hành và lưu thông (2) Đặc trưng của TT: -  Phạm vi hoạt động hẹp. -  Quy mô giao dịch, luân chuyển vốn nhỏ do chỉ bán 1 lần. -  Chủ thể phát hành chỉ huy động vốn được 1 lần duy nhất thông qua việc chào bán chứng khoán trên TT cấp 1. 15
 16. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo quá trình phát hành và lưu thông (3) Thị trường thứ cấp (TT cấp 2) Khái niệm: Là nơi diễn ra các hoạt động mua bán lại các công cụ tài chính đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Chức năng của thị trường thứ cấp: ü  Tạo khả năng thanh khoản cho các công cụ tài chính ü  Định giá chứng khoán mà công ty phát hành bán trên TT sơ cấp 16
 17. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo quá trình phát hành và lưu thông (4) - Đặc trưng: •  Phạm vi hoạt động rộng •  Quy mô giao dịch lớn •  Khoản thu được từ bán chứng khoán trên thị trường thứ cấp thuộc về các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh chứng khoán. - Thị trường cấp 2 được tổ chức theo 2 cách ü  Sở giao dịch ü  Thị trường trao tay 17
 18. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo quá trình phát hành và lưu thông (5) ü  Các sở giao dịch (Exchanges): Người mua và người bán gặp nhau tại một vị trí để tiến hành buôn bán. ü  Thị trường trao tay (Over-the-counter market): Người mua và bán không gặp nhau tại 1 địa điểm mà giao dịch thông qua mạng máy tính 18
 19. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo quá trình phát hành và lưu thông (6) => Đặc trưng của TT trao tay: • Không phải tuân thủ quy định về giao dịch chặt chẽ như trên sở giao dịch • Mang lại cơ hội đầu tư cho cổ phiếu của những công ty nhỏ, không đủ điều kiện để niêm yết trên sở giao dịch • Có tính thanh khoản thấp, rủi ro cao hơn so với giao dịch qua sở giao dịch. 19
 20. Cấu trúc của thị trường tài chính Phân theo quá trình phát hành và lưu thông (7) So sánh TT sơ cấp và TT thứ cấp - Số lượng chủ thể tham gia - Phạm vi - Khả năng cung cấp vốn cho người phát hành - Mối quan hệ giữa hai thị trường 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản