Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ

Xem 1-20 trên 450 kết quả Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ
 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ giới thiệu đại cương về tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, các tổ chức trung gian tài chính, các vấn đề về lãi suất. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.

  pdf57p nluu9184 01-05-2014 293 144   Download

 • Chương 6 Lãi suất thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, nội dung trong chương học này trình bày kiến thức về: Bản chất và vai trò của lãi suất, đo lường lãi suất, một số phân biệt về lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, chính sách lãi suất và quản lý lãi suất ở Việt Nam.

  pdf61p tanhthanhthanh23 18-04-2014 80 19   Download

 • Chương 1 Tiền tệ thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương học này trình bày kết cấu nội dung sau: Lý luận chung về tiền tệ, các chế độ tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế.

  pdf54p canhdangxuan 02-04-2014 105 15   Download

 • Chương 4 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương học này nội dung trình bày kiến thức về: Doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn của doanh nghiệp, các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp, quản lý tài sản của doanh nghiệp.

  pdf23p tanhthanhthanh23 18-04-2014 83 14   Download

 • Chương 6 Các tổ chức tài chính trung gian thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương học này trình bày kiến thức về: Phân tích kinh tế về cấu trúc tài chính; chức năng, vai trò của các tổ chức tổ chức trung gian; các loại hình tổ chức tài chính trung gian.

  pdf33p tanhthanhthanh23 18-04-2014 90 10   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về thị trường tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các thị trường tài chính, chức năng của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính. Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p youcanletgo_05 21-01-2016 36 10   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 1 trình bày tổng quan về tài chính tiền tệ. Những nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Sự ra đời, phát triển và định nghĩa về tiền tệ; chức năng của tiền tệ; các khối tiền tệ; cung và cầu tiền tệ; các chế độ lưu thông tiền tệ; bản chất của tài chính. Mời tham khảo.

  pdf20p youcanletgo_05 21-01-2016 39 9   Download

 • Chương 8 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ, kết cấu chương học này cần tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm và vai trò, phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn, phân tích thu nhập và chi phí, phân tích tài chính, phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

  pdf34p canhdangxuan 02-04-2014 48 8   Download

 • Chương 6 Ngân sách Nhà nước thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ, chương học này sẽ tìm hiểu nội dung sau: Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước, thu ngân sách Nhà nước, thuế, chi ngân sách Nhà nước.

  pdf26p canhdangxuan 02-04-2014 61 6   Download

 • Chương 5 Lý thuyết chung về tài chính thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ, kết cấu chương học này gồm: Khái niệm tài chính, chức năng và vai trò của tài chính, phân loại hệ thống tài chính.

  pdf14p canhdangxuan 02-04-2014 50 5   Download

 • Chương 2 Tín dụng thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học nội dung sau: Khái niệm và vai trò của tín dụng, phân loại tín dụng, lãi suất trong tín dụng, công cụ lưu thông tín dụng.

  pdf47p canhdangxuan 02-04-2014 63 4   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Bài 1 với mục tiêu giúp học viên hiểu được khái niệm tài chính, thị trường tài chính; nắm vững được cấu trúc, các công cụ và các chủ thể tham giá trên thị trường tài chính; hiểu được vài trò của tài chính doanh nghiệp trong thị trường tài chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf18p cuongkd559 16-02-2016 26 3   Download

 • Nội dung Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ Chương 7 là: Bản chất và vai trò của lãi suất, phân loại lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tác động của lãi suất, cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.

  pdf8p dolalatien 22-11-2017 7 3   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 Cung cầu tiền tệ do Nguyễn Thị Ngọc The biên soạn trình bày các nội dung chính được trình bày như sau: Cung tiền tệ, nhu cầu tiền tệ, cầu tiền tệ, cân đối cung cầu tiền tệ ở VN

  ppt40p dolalatien 22-11-2017 17 3   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 10 doNgân hàng thương mại ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng trên thế giới, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, khái niệm ngân hàng thương mại,...

  pdf9p dolalatien 22-11-2017 6 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 Lạm phát Nguyễn Thị Ngọc The biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Lạm phát là gì, Các loại lạm phát.

  ppt18p dolalatien 22-11-2017 9 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 Lãi suất do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ thế nào là lãi suất, hiểu rõ các cách phân loại lãi suất, hiểu rõ các phương pháp xác định lãi suất.

  pdf6p dolalatien 27-11-2017 91 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6 Tài chính công và chính sách tài khóa do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Nắm được thế nào là khu vực công và tài chính công, hiểu được ngân sách nhà nước là gì và các nguồn thu chi NSNN, nắm được các định chế ngoài ngân sách, hiểu được chính sách tài khóa của nhà nước

  pdf8p dolalatien 27-11-2017 62 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được cấu trúc hệ thống ngân hàng trên thế giới và Việt Nam, hiểu được khái niệm, bản chất, chức năng và vai trò của NHTW, hiểu được khái niệm, mục tiêu, nội dung và các công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia,...

  pdf14p dolalatien 27-11-2017 60 2   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 8 Định chế tài chính phi ngân hàng do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu được khái niệm, đặc điểm của các trung gian tài chính, hiểu và phân biệt được ngân hàng trung gian và các định chế tài chính phi ngân hàng.

  pdf5p dolalatien 27-11-2017 61 2   Download

Đồng bộ tài khoản