intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu: Chương 2 (Phần 2) - Võ Thị Thu Sương

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần tiếp theo bài giảng "Lý thuyết tín hiệu - Chương 2: Tín hiệu xác định" cung cấp cho người học các kiến thức về: Tích phân tín hiệu, trị trung bình của tín hiệu, năng lượng của tín hiệu, công suất trung bình của tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết tín hiệu: Chương 2 (Phần 2) - Võ Thị Thu Sương

 1. Chương II: TÍN HIỆU XÁC ĐỊNH 1. Các thông số đặc trưng của tín hiệu 2. Tín hiệu xác định thực 3. Tín hiệu xác định phức 4. Phân tích tín hiệu ra các thành phần 5. Phân tích tương quan tín hiệu 6. Phân tích phổ tín hiệu 7. Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 2. 1. Các thông số đặc trưng của tín hiệu 1.1 Tích phân tín hiệu 1.2 Trị trung bình của tín hiệu 1.3 Năng lượng của tín hiệu 1.4 Công suất trung bình của tín hiệu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 3. 1.1 Tích phân tín hiệu Cho x(t) là tín hiệu xác định, tích phân tín hiệu được định nghĩa như sau: Với x(t) tồn tại trong khỏang thời gian hữu hạn (t1- t2): t2 x x ( t )d t t1 Với x(t) tồn tại vô hạn , : x x ( t )d t CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 4. 1.2 Trị trung bình của tín hiệu t2 Với tín hiệu có thời hạn hữu hạn: x ( t )d t t1 x Với tín hiệu có thời hạn vô hạn: t2 t1 T 1 x lim x ( t )d t T 2T Với tín hiệu tuần hòan: T T 1 x x ( t )d t CuuDuongThanCong.com T 0 https://fb.com/tailieudientucntt
 5. 1.3 Năng lượng của tín hiệu Ex Với tín hiệu có thời hạn hữu hạn: t2 2 2 E x x x ( t )d t t1 Với tín hiệu có thời hạn vô hạn: 2 E x x ( t )d t Nếu 0 Ex tín hiệu x là tín hiệu năng lượng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 6. 1.4 Công suất trung bình của tín hiệu t2 Với tín hiệu có thời hạn hữu hạn: 2 x ( t )d t t1 Px t2 t1 Với tín hiệu có thời hạn vô hạn: T 1 2 Px lim x ( t )d t T 2T T Với tín hiệu tuần hòan: T 1 2 Px x ( t )d t T 0 Nếu 0 Px tín hiệu x là tín hiệu công suất CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 7. Chương II: TÍN HIỆU XÁC ĐỊNH 1. Các thông số đặc trưng của tín hiệu 2. Tín hiệu xác định thực 3. Tín hiệu xác định phức 4. Phân tích tín hiệu ra các thành phần 5. Phân tích tương quan tín hiệu 6. Phân tích phổ tín hiệu 7. Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 8. 2. Tín hiệu xác định thực 2.1 Tín hiệu năng lượng 2.2 Tín hiệu công suất 2.3 Tín hiệu phân bố CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 9. 2.1 Tín hiệu năng lượng 2.1.1 Tín hiệu năng lượng có thời hạn hữu hạn 2.1.2 Tín hiệu năng lượng có thời hạn vô hạn CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 10. 2.1 Tín hiệu năng lượng có thời hạn hữu hạn a. Xung vuông góc t 1 x(t ) 0 t 1/ 2 1 x (t ) t t 1/ 2 2 t 1 t 1/ 2 1 1 1/ 2 1/ 2 x2(t ) 2 x dt 1 E x dt 1 1/ 2 1/ 2 x ab a t c x (t ) a 2 Ex a b c t b b CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 11. 2.1 Tín hiệu năng lượng có thời hạn hữu hạn (tt) b. Xung tam giác t 1 x(t ) x (t ) t 1 t t 1 0 t 1 0 1 t x (1 t )d t (1 t )d t 1 1 1 0 1 0 1 x(t ) E (1 2 t) dt (1 2 t) dt 2/3 A x 1 0 t t0 t x (t ) A T t0 T t0 t0 T CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 12. 2.1 Tín hiệu năng lượng có thời hạn hữu hạn (tt) c. Xung hàm mũ x(t ) T X t t 2 x (t ) Xe >0 T t 0 T T t X T x Xe dt (1 e ) 0 T 2 2 2 t X 2 T E x X e dt (1 e ) 0 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 13. 2.1 Tín hiệu năng lượng có thời hạn hữu hạn (tt) d. Xung cosin x(t ) X t x (t ) X cos 0 t t 0 2 o 2 o 2 2 0 2X X x X cos td t Ex 0 2 0 0 2 0 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 14. 2.2 Tín hiệu năng lượng có thời hạn vô hạn a. Hàm mũ suy giảm t Xe t 0 x (t ) >0 x(t ) 0 t 0 X t x Xe t dt X 0 T 0 2 2 2 t X E x X e dt 0 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 15. 2.2 Tín hiệu năng lượng có thời hạn vô hạn (tt) b. Tín hiệu sin suy giảm theo hàm mũ x(t ) X t Xe s in 0 t t 0 x (t ) t 0 t 0 2 0 0 0 -X 2 2 X 0 0 x X E x 2 2 2 2 2 0 4 0 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 16. 2.2 Tín hiệu năng lượng có thời hạn vô hạn (tt) c. Tín hiệu Sa s in 0 t t 0 1 xt x (t ) Sa 0 t 0 t 1 t 0 t 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 x E x 0 0 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 17. 2.2 Tín hiệu năng lượng có thời hạn vô hạn (tt) d. Tín hiệu Sa2 0t 2 s in 0 t t 0 1 xt x (t ) Sa 2 0 t 0 t 2 1 t = 0 t 3 2 2 3 2 x E x 0 0 0 0 0 0 3 0 0 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 18. 2.2 Tín hiệu công suất 2.2.1 Tín hiệu CS không tuần hòan 2.2.2 Tín hiệu tuần hòan CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
 19. 2.3 Tín hiệu công suất không tuần hòan a. Bước nhảy đơn vị 1(t) x(t) X.1 t t0 x(t ) 1 t > 0 X 1 x (t ) 1( t ) 1/ 2 t = 0 t t 0 t0 0 t < 0 0 T 1 1 1 x lim dt Px T 2 0 2 2 zn(t ) 1 t 1 1 Z2 (t ) 2n 1 1 1 1 2 Z1(t ) zn (t ) nt t Zn (t ), n 2 2n 2n t 1 0 t 0 CuuDuongThanCong.com 2n https://fb.com/tailieudientucntt
 20. 2.3 Tín hiệu công suất không tuần hòan (tt) b. Hàm mũ tăng dần t X 1 e t 0 x(t ) x (t ) > 0 X 0 t < 0 t x (t ) X 1 e t 1( t ) 0 T 2 1 t X X x lim X (1 e )d t ; Px T 2T 0 2 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2