intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 3: Xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
184
lượt xem
38
download

Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 3: Xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương 3 Xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ thuộc bài giảng Marketing dịch vụ nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: phát triển các khái niệm dịch vụ, sơ lược về marketing dịch vụ, phân phối dịch vụ, định giá dịch vụ, truyền thông cổ động dịch vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing dịch vụ - Chương 3: Xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ

 1. Nội dung chính I. Phát triển các khái niệm dịch vụ II. Sơ lược về marketing dịch vụ II. Phân phối dịch vụ III. Định giá dịch vụ IV. Truyền thông cổ động dịch vụ
 2. I. PHÁT TRIỂN CÁC KHÁI NIỆM DỊCH VỤ 1 Sáng tạo dịch vụ 2 Nhãn hiệu dịch vụ 3 Phát triển dịch vụ mới
 3. I. PHÁT TRIỂN CÁC KHÁI NIỆM DỊCH VỤ 1.1. Sáng tạo dịch vụ a) Thiết kế các khái niệm dịch vụ DV bổ sung tạo điều kiện DV cốt DV cốt lõi chính lõi phụ DV bổ sung tạo hấp dẫn
 4. I. PHÁT TRIỂN CÁC KHÁI NiỆM DỊCH VỤ 1.1. Sáng tạo dịch vụ a) Thiết kế các khái niệm dịch vụ Các quá trình cung ứng • Các thành phần dịch vụ khác nhau được cung ứng đến khách hàng như thế nào ? • Bản chất của sự tham gia của khách hàng trong các quá trình đó ? • Việc cung ứng kéo dài trong bao lâu ? • Cấp hạng và phong cách của dịch vụ được cung cấp ?
 5. I. PHÁT TRIỂN CÁC KHÁI NIỆM DỊCH VỤ 1.1. Sáng tạo dịch vụ b) Phác thảo trình tự cung ứng theo thời gian • Xác định trình tự khách hàng sử dụng dịch vụ cốt lõi và dịch vụ bổ sung • Xác định độ dài thời gian cần thiết cho mỗi trường hợp • Nhiều dịch vụ đòi hỏi trình tự trải qua nghiêm ngặt • Nhiều dịch vụ khách hàng ấn định trước thời gian sử dụng • Nhiều dịch vụ khách hàng muốn giảm thời gian đến mức thấp nhất
 6. I. PHÁT TRIỂN CÁC KHÁI NIỆM DỊCH VỤ 1.1. Sáng tạo dịch vụ c) Xây dựng bản thiết kế dịch vụ Hoạt Spend night in Park car Breakfast động room của KH Hoạt động Check in Deliver food to Check của NV guest out tiếp xúc Hoạt động Maid makes up room Breakfast của NV prepared hậu cần Các quá trình Maintain reservation hỗ trợ Maintain facilities Food purchase system
 7. I. PHÁT TRIỂN CÁC KHÁI NIỆM DỊCH VỤ 1.2. Nhãn hiệu dịch vụ Nhãn hiệu chung Branded house Subbrand Endorsed brand House of brands Nhãn chung cho Nhãn phụ Nhãn được Nhãn riêng cho tất cả các DV chứng thực từng DV Nhãn hiệu riêng
 8. I. PHÁT TRIỂN CÁC KHÁI NIỆM DỊCH VỤ 1.3. Phát triển dịch vụ mới DV mới nguyên tắc DV mới về hình thái DV mới bổ sung LOẠI DỊCH VỤ MỚI DV mới do kéo dãn hệ hàng DV mới do cải tiến thuộc tính DV mới do cải tiến phong cách
 9. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 1 Phân phối trong bối cảnh dịch vụ 2 Các quyết định về nơi chốn và thời gian 3 Hệ thống kênh điện tử trong phân phối dịch vụ 4 Các trung gian của dịch vụ
 10. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 2.1. Phân phối trong bối cảnh dịch vụ a) Các yếu tố tích hợp của phân phối dịch vụ Luồng thông tin cổ động Luồng Luồng sản thương phẩm lượng
 11. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 2.1. Phân phối trong bối cảnh dịch vụ b) Phân phối các dịch vụ côt lõi và bổ sung • Hoạt động phân phối được thiết kế cho cả dịch vụ côt lõi và bổ sung • Phân phối dịch vụ cốt lõi thường giới hạn về không gian vật chất hơn • Phần lớn dịch vụ bổ sung thường được phân phối sau việc phân phối dịch vụ cốt lõi
 12. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 2.2. Các lựa chọn phân phối dịch vụ
 13. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 2.2. Các quyết định về địa điểm và thời gian a) Quyết định về địa điểm  Phương pháp xác định địa điểm • Căn cứ vào tỷ trọng khách hàng KH không thường xuyên 25-30% KH 70% KH
 14. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 2.2. Các quyết định về địa điểm và thời gian a) Quyết định về địa điểm • Căn cứ vào khả năng hấp dẫn khách đến điểm đặt dịch vụ Aij = A ij : mức độ hấp dẫn của điểm đặt thứ j đối với KH thứ i Sj : quy mô của điểm đặt thứ j Tij : thời gian di chuyển đến điểm đặt thứ j của KH thứ I : Tham số phản ánh ảnh hưởng của thời gian di chuyển
 15. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 2.2. Các quyết định về địa điểm và thời gian a) Quyết định về địa điểm • Căn cứ vào các tiêu chuẩn tối ưu hoá + Tối đa hoá lượng khách hàng sử dụng + Tối thiểu hoá khoảng cách di chuyển của từng khách hàng + Tối thiểu hoá khoảng cách di chuyển của từng lượt đến
 16. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 2.2. Các quyết định về địa điểm và thời gian a) Quyết định về địa điểm  Các xu hướng thiết lập địa điểm • Sử dụng nhiều điểm phân phối nhỏ
 17. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 2.2. Các quyết định về địa điểm và thời gian a) Quyết định về địa điểm  Các xu hướng thiết lập địa điểm • Sử dụng các địa điểm đa mục đích
 18. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 2.2. Các quyết định về địa điểm và thời gian b) Quyết định thời gian (giờ mở cửa và đóng cửa) Sức ép Sự sẵn có của nhân Quy định từ KH pháp luật lực Các p/tiện Hiệu quả tự phục sử dụng vụ tài sản Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định thời gian
 19. II. PHÂN PHỐI DỊCH VỤ 2.3. Hệ thống kênh điện tử trong phân phối dịch vụ Những kênh điện tử là những nhà phân phối dịch vụ không yêu cầu tương tác trực tiếp với con người. Lợi ích Thách thức  Giảm thiểu tính không  Thiếu kiểm soát đối với thuần nhất của DV môi trường điện tử  Chi phí thấp • Không thể cá nhân hoá  Độ bao phủ rộng • Sự tham gia của KH  Thêm khả năng lựa • Độ an toàn chọn cho KH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2