intTypePromotion=1

Bài giảng môn Quản trị học (46tr)

Chia sẻ: Nguyễn Minh Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
74
lượt xem
7
download

Bài giảng môn Quản trị học (46tr)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị là là sự tác động của chủ thể quản trị đến đối tượng quản trị nhằm thực hiện các mục tiêu trong điều kiện biến động của môi trường. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng môn Quản trị học (46tr)".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị học (46tr)

 1. VĐ 1 - ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN TRỊ K/n quản trị: QT là sự tác động của chủ thể QT đến đối tượng QT nhằm thực hiện các mục tiêu trong điều kiện biến động của môi trường.
 2. Ñaëc ñieåm chung cuûa QT - Ñoái töôïng chuû yeáu laø con ngöôøi Ñoái töôïng của QT gồm con người vaø cơ sở vật chất nhöng chuû yeáu laø con ngöôøi. QT con ngöôøi laø coâng vieäc phöùc taïp vì con ngöôøi coù tuoåi taùc, giôùi tính, trình ñoä, caûm xuùc… khaùc nhau
 3. Ñaëc ñieåm chung cuûa QT - Muïc tieâu thöôøng ñoøi hoûi hieäu quaû cao + Hiệu quả: so sánh giữa kết quả đạt được với mục tiêu đặt ra + Hiệu quả cao có nghĩa đạt được mục tiêu với chi phí thấp
 4. VĐ 2 - Khoa học quản trị Khoa học QT là bộ phận tri thức được tích luỹ qua nhiều năm, thừa hưởng kết quả từ nhiều ngành khoa học khác như: KT học, XH học, tâm lý học, toán học…. Khoa học QT cung cấp cho nhà QT tư duy hệ thống trước các vấn đề phát sinh, các phương pháp khoa học để giải quyết vấn đề… Tính khoa học của QT thể hiện:
 5. VĐ 2 - Khoa học quản trị - QT phải đảm bảo phù hợp với sự vận động của các quy luật khách quan. Điều đó, đòi hỏi việc QT phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc các quy luật chung và riêng của tự nhiên và XH. Trên cơ sở am hiểu các quy luật khách quan mà vận dụng tốt nhất các thành tựu khoa học. Trước hết là triết học, KT học, tâm lý học, XH học, toán học, tin học, điều khiển học,… cùng với những kinh nghiệm trong thực tế vào thực hành quản trị.
 6. VĐ 2 - Khoa học quản trị - QT cần sử dụng các phương pháp, kỹ thuật quản trị. Đó là những cách thức và phương pháp thực hiện các công việc như: kỹ thuật thiết lập chiến lược, kỹ thuật thiết kế cơ cấu tổ chức, kỹ thuật kiểm tra…
 7. VĐ 2 - Khoa học quản trị - QT phải đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi tổ chức trong từng giai đoạn cụ thể. Điều đó, đòi hỏi các nhà QT vừa kiên trì các nguyên tắc vừa phải vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp, hình thức và các kỹ năng QT phù hợp cho từng điều kiện hoàn cảnh nhất định.
 8. VĐ 2 - Khoa học quản trị Như vậy, khoa học QT cho ta hiểu biết về các nguyên tắc, quy luật, phương pháp, kỹ thuật QT để trên cơ sở đó biết cách giải quyết các vấn đề QT. Tuy nhiên, việc vận dụng khoa học QT vào thực tiễn đòi hỏi phải tính đến một số yếu tố khác trong từng hoàn cảnh cụ thể, hay QT còn đòi hỏi tính nghệ thuật.
 9. VĐ 3 - Nghệ thuật quản trị Nghệ thuật QT chính là những kỹ năng, kỹ xảo, bí quyết, “mưu mẹo” và “biết làm thế nào” để đạt được mục tiêu mong muốn với hiệu quả cao. Nếu khoa học là sự hiểu biết kiến thức có hệ thống, thì nghệ thuật là sự tinh lọc kiến thức để vận dụng cho phù hợp trong từng lĩnh vực, trong từng tình huống. Vì thế nghệ thuật QT luôn gắn với các tình huống, các trường hợp cụ thể. Nghệ thuật QT thường được biểu hiện trong một số lĩnh vực như:
 10. VĐ 3 - Nghệ thuật quản trị - Nghệ thuật sử dụng người: Mỗi người đều có những ưu, nhược điểm khác nhau, nếu biết sử dụng thì người nào cũng đều có ích, họ sẽ cống hiến nhiều nhất cho XH. Điều đó, đòi hỏi nhà QT phải am hiểu các đặc điểm tâm lý của từng người, nên sử dụng họ vào việc gì, ờ đâu là phù hợp nhất.
 11. VĐ 3 - Nghệ thuật quản trị - Nghệ thuật giáo dục con người: Để giáo dục con người, thông thường người ta sử dụng các hình thức: khen, chê, thuyết phục, tự phê bình và phê bình, khen thưởng và kỷ luật … nhưng không phải lúc nào cũng có tác dụng tích cực. Với ai, nên áp dụng hình thức nào, biện pháp gì, mức độ cao hay thấp, và nó được tiến hành ở đâu, khi nào đều là những vấn đề mang tính nghệ thuật. Mỗi quyết định khác nhau sẽ cho ra các kết quả không giống nhau.
 12. VĐ 3 - Nghệ thuật quản trị - Nghệ thuật ứng xử: thể hiện trong giao tiếp. Lựa chọn lời nói, cách nói và thái độ phù hợp với người nghe là nghệ thuật ứng xử trong giao tiếp. Cách nói thẳng, nói gợi ý, nói triết lý,… là những cách nói cần lựa chọn cho phù hợp với từng trình độ, tâm lý của người nghe. Thái độ tôn trọng, thành ý, khiêm tốn, hoà nhã,… là nghệ thuật giao tiếp không thể thiếu trong quá trình giao tiếp.
 13. VĐ 3 - Nghệ thuật quản trị Ngoài ra, nghệ thuật QT còn biểu hiện ở nghệ thuật tạo thời cơ, nghệ thuật tạo và tích lũy vốn, nghệ thuật sử dụng các đòn bẩy trong quản lý, nghệ thuật ra quyết định…
 14. VĐ 3 - Nghệ thuật quản trị Tóm lại: Muốn QT có hiệu quả cao, nhà QT trước hết phải sử dụng các thành tựu của khoa học QT và vận dụng chúng một cách nghệ thuật trong thực tiễn.
 15. VĐ7. Các kỹ năng của nhà quản trị Để thực hiện nhiệm vụ QT có hiệu quả, nhà QT cần phải có những kỹ năng nhất định. Đó là các kỹ năng chung cho mọi nhà QT.
 16. VĐ7. Các kỹ năng của nhà quản trị - Kỹ năng kỹ thuật (chuyên môn): kỹ năng vận dụng những kiến thức chuyên môn, kỹ thuật… để thực hiện một công việc cụ thể. Kỹ năng này đặc biệt quan trọng đối với nhà QT cấp cơ sở.
 17. VĐ7. Các kỹ năng của nhà quản trị - Kỹ năng nhân sự (giao tiếp): nhà QT phải thực hiện công việc của mình thông qua những người khác nên kỹ năng nhân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng, phản ánh khả năng lãnh đạo của nhà QT. Kỹ năng giao tiếp của nhà QT được thể hiện trong các công việc như phát hiện nhân tài, sử dụng đúng khả năng, tạo ra môi trường thuận lợi để thu hút sự cống hiến tốt nhất của người khác....
 18. VĐ7. Các kỹ năng của nhà quản trị - Kỹ năng tư duy (bao quát): khả năng nhìn thấy bức tranh tổng thể, những vấn đề phức tạp của toàn bộ DN và biết cách làm cho các bộ phận trong DN gắn bó với nhau. Nói cách khác kỹ năng này đòi hỏi nhà QT phải có tầm nhìn chiến lược.
 19. VĐ7. Các kỹ năng của nhà quản trị Những kỹ năng trên được biểu hiện thành những kỹ năng cụ thể khi thực hiện công việc. VD: kỹ năng tư duy biểu hiện thành các kỹ năng như thiết lập tầm nhìn, tổng hợp, khái quát hóa…. Kỹ năng kỹ thuật biểu hiện thành các kỹ năng lập kế hoạch KD, soạn thảo hợp đồng, phân tích các loại báo cáo…
 20. VĐ7. Các kỹ năng của nhà quản trị Các nhà QT phải có đầy đủ cả 3 kỹ năng chung nói trên, nhưng tầm quan trọng của mỗi loại kỹ năng sẽ thay đổi theo từng cấp bậc QT. Kỹ năng kỹ thuật giảm dần sự quan trọng khi nhà QT lên cao dần trong hệ thống cấp bậc. Ở cấp càng cao các nhà QT cần phải có nhiều kỹ năng tư duy hơn. Kỹ năng nhân sự cần thiết đối với nhà QT ở mọi cấp vì nhà QT nào cũng phải làm việc với con người.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2