intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm của quản trị

Xem 1-20 trên 3184 kết quả Đặc điểm của quản trị
 • Quản trị quan hệ khách hàng - CRM có đặc điểm của một quá trình mang tính nghệ thuật, khoa học, và công nghệ. Quản trị quan hệ khách hàng mang tính nghệ thuật, thể hiện cả trong nhận thức và trong hành động. Xuất phát điểm của quản trị quan hệ khách hàng là từ nhận thức về sự cần thiết phải thực hiện quá trình thiết lập và duy trì, phát triển các mối quan hệ khách hàng. Tất cả các cấp độ quản trị và mọi thành viên của công ty đều cần có nhận thức đúng đắn về quản trị quan hệ khách hàng.

  doc5p xylitolcool 28-08-2019 108 4   Download

 • Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế, các ngân hàng mạnh, nền kinh tế sẽ mạnh và ngược lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế yếu. Bài viết giới thiệu tầm quan trọng về vai trò và đặc điểm của quản trị chiến lược Ngân hàng thương mại. Mời các bạn tham khảo.

  pdf2p vovanvovan2013 13-05-2016 102 6   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm quản trị, chức năng của quản trị, cấp bậc quản trị và nhiệm vụ của từng cấp, kỹ năng quản trị, đặc điểm của quản trị,...

  ppt54p phongphong321 05-07-2018 41 14   Download

 • Bài viết "Các đặc điểm của mạng viễn thông ngày nay" giúp bạn nắm bắt các đặc điểm của mạng viễn thông ngày nay, sự ra đời của hệ thống viễn thông mới - B-ISDN, khái niệm cơ bản về ATM, các dịch vụ tương lai của B-ISDN trên cơ sở ATM.

  pdf7p trannhu 05-08-2009 1243 469   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị quan hệ khách hàng - thực trạng và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm đưa ra khái niệm, bản chất, đặc điểm của quản trị quan hệ khách hàng (CRM) và vai trò, tác dụng cùng các phương pháp triển khai hoạt động quản trị quan hệ khách hàng, đưa ra thực trạng việc triển khai hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Việt Nam, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị mối quan hệ khách hàng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf83p pink_12 28-05-2014 773 159   Download

 • Quản trị là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra các nguồn lực và hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục đích của tổ chức với kết quả và hiệu quả cao trong điều kiện môi trường biến đổi.

  doc11p banmaitinhyeu1506 28-05-2010 13679 67   Download

 • Quản lý là một hoạt động tất yếu, nó đảm bảo phối hợp những nổ lực các nhân nhằm đạt được những mục đích của nhóm. Mục tiêu của quản lý là làm cho con người có thể đạt được các mục tiêu của nhóm với thời gian, tiền bạc vật chất và sự bất mãn của cá nhân ít nhất.

  pdf198p peheo_2 25-07-2012 147 40   Download

 • Thang giá trị của thanh niên là hệ thống các giá trị của họ được sắp xếp thứ bậc quan trọng khác nhau. Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tâm lý học hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Một số đặc điểm thang giá trị của thanh niên Việt Nam hiện nay" dưới đây.

  pdf14p thuytct36 25-02-2016 92 15   Download

 • Lãi suất và đặc điểm của lãi suất Trong hầu hết các hợp đồng cho vay tiền, người vay thường phải trả thêm một phần giá trị ngoài phần vốn gốc ban đầu. Tỉ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần vốn vay ban đầu được gọi là lãi suất (interest rate).

  pdf23p yenhoangbank321 25-06-2013 249 15   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo đề tài: Đặc điểm của hệ thống chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ tại Việt Nam để có thêm kiến thức về điều tra, đánh giá hệ thống chăn nuôi gia cầm chăn thả nhỏ lẻ; đặc điểm sử dụng đất, thu nhập, kinh tế hộ và tầm quan trọng của hệ thống chăn nuôi gia cầm chăn thả nhỏ lẻ đối với kinh tế hộ; sự hiểu biết của người chăn nuôi về dịch cúm gia cầm; tình hình chăn nuôi (chuồng trại, vị trí của chuồng trại, loại gia cầm, nguồn mua,…); việc sử dụng thuốc đề phòng lây nhiễm của người chăn nuôi.

  pdf12p cobetocxul9 03-09-2015 130 14   Download

 • Bài viết Những đặc điểm và giá trị cơ bản của văn hóa công vụ sau đây giới thiệu tới các bạn những nội dung về những đặc điểm cơ bản của văn hóa công vụ (quan điểm, nội dung, biểu hiện,...) và những giá trị cơ bản của văn hóa công vụ (chuyên nghiệp, trách nhiệm,...).

  pdf9p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 166 16   Download

 • Phần 1 Tài liệu Xuất bản quản trị và marketing cung cấp cho người đọc các nội dung của chương 1 và chương 2 bao gồm: Xuất bản Tài liệu và thị trường Tài liệu, quá trình xuất bản - Các đặc điểm của quản trị. Hi vọng đây sẽ là một Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Báo trí truyền thông và những ai quan tâm dùng làm Tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf221p doinhugiobay_02 12-11-2015 64 12   Download

 • Thang giá trị gia đình của thanh niên là hệ thống các giá trị về gia đình được họ sắp xếp theo thứ bậc quan trọng khác nhau, thang giá trị gia đình của các nhóm thanh niên theo các tiêu chí nghiên cứu khác nhau có sự khác biệt về vị trí của các giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Một số đặc điểm thang giá trị gia đình của thanh niên Việt Nam hiện nay" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf12p thuytct36 25-02-2016 51 9   Download

 • Quản trị là là sự tác động của chủ thể quản trị đến đối tượng quản trị nhằm thực hiện các mục tiêu trong điều kiện biến động của môi trường. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng môn Quản trị học (46tr)".

  pdf46p tienbac2512 14-05-2016 76 7   Download

 • ục tiêu nghiên cứu của luận văn là thực trạng ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP tại một số doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng tại Hoa Kỳ, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf102p mucnang000 17-04-2021 23 5   Download

 • Trí thức Việt Nam trong bất kỳ giai đoạn nào cũng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự hưng vong của đất nước. Lịch sử chống giặc ngoại xâm của Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945-1954) in đậm sự đóng góp to lớn của tầng lớp trí thức trong cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của toàn dân. Bài viết tập trung phân tích một số đặc điểm của trí thức Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp, qua đó rút ra những nhận định bước đầu về tầng lớp này.

  pdf7p kequaidan3 04-03-2020 31 0   Download

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 với mục tiêu giúp các bạn Hiểu được bản chất của mối quan hệ với khách hàng và vai trò của quản trị quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp; Hiểu được bản chất và đặc điểm của quản trị quan hệ khách hàng; Các mô hình lý thuyết của quản trị quan hệ khách hàng; Triển khai quản trị quan hệ khách hàng trong doanh nghiệp.

  pdf8p mucnang222 26-04-2021 39 7   Download

 • Về mặt danh từ, tổ chức là một hệ thống gồm nhiều người cùng hoạt động một cách có ý thức vì mục đích chung của tổ chức. Với định nghĩa này thì tổ chức có 3 đặc điểm: - Tổ chức bao giờ cũng có nhiều người - Các thành viên tham gia luôn có ý thức về vai trò, nhiệm vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình một cách rõ ràng trong quá trình tham gia hoạt động của tổ chức đơn vị - Tổ chức bao giờ cũng có muc tiêu chung và cụ thể Về mặt động từ, theo nghĩa rộng tổ...

  doc11p hoangphong12 03-12-2010 1595 231   Download

 • Các đặc điểm của một hệ thống kế toán quản trị tốt Đối với các nước có nền kinh tế thị trường phát triển thì vai trò của kế toán quản trị đã được xác định là hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh và có thể giúp nhà quản trị đảo ngược tình thế. Một câu chuyện minh họa cho nhận định này đã được các tác giả Shahid Ansari (California State University Northridge), Jan Bell (California State University Northridge), Thomas Klammer (University of North Texas), Carol Lawrence (University of Richmond) trình bày trong “ Strategy and Management Accounting”: “Reel...

  pdf4p thanh_trieu 30-12-2009 388 203   Download

 • CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Hiểu khái niệm và vai trò của quyết định. Biết các nguyên tắc khi ra quyết định. Ứng dụng được qui trình ra quyết định. Ứng dụng được các công cụ ra quyết định. CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 1. Khái niệm, đặc điểm của quyết định 1.1. Khái niệm Quyết định là lựa chọn một giải pháp tốt nhất (hợp lý nhất) cho vấn đề xác định. 1.2. Đặc điểm của quyết định ? Là sản phẩm thường xuyên của nhà quản trị. ? Là sản phẩm quan trọng nhất của nhà...

  pdf23p hivu69 05-08-2011 256 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đặc điểm của quản trị
p_strCode=dacdiemcuaquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2