intTypePromotion=1

Bài giảng môn Toán lớp 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Chia sẻ: Phạm Hồng Nhung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
38
lượt xem
0
download

Bài giảng môn Toán lớp 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Toán lớp 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số là tư liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên, hỗ trợ trong việc biên soạn bài giảng, giáo án giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Toán lớp 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

  1.  Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020  TOÁN Tìm một trong các phần bằng nhau  của một số
  2. Nhận xét bài ngày 10/4
  3. I.Ôn kiến thức cũ      Bài toán:  1         Nam có 24 hòn bi, Nam cho em         số bi đó.   Hỏi Nam cho em  mấy hòn bi? 3  Bài giải Nam cho em số bi là: 24 : 3 = 8 (hòn) ?Muốn tìm một trong các                   Đáp số: 8 hòn  phần bằng nhau của một số  bi ta làm       như thế nào?
  4. I.Ôn kiến thức cũ      Bài toán:  1         Nam có 24 hòn bi, Nam cho em         số bi đó.   Hỏi Nam cho em  mấy hòn bi? 3  Bài giải Nam cho em số bi là: 24 : 3 = 8 (hòn) Muốn tìm một trong các phần                   Đáp số: 8 hòn  bằng nhau của một số ta lấy  bi số đó chia cho số phần.
  5. II.Thực hành Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm? 1 a)  3 của 12m là:……m 4 b)  1 của 48 phút là…… 8  6 phút c)  1 của 63kg là…….kg 9 7
  6.  Bài 2: Một cửa hàng có 40 m vải xanh và đã bán  1 được        số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán  5 mấy mét vải xanh? Bài giải  Số mét vải cửa hàng bán được là: 40 : 5 = 8 ( m)  Đáp số : 8m vải xanh
  7. Bài 3: Lớp 3A có 36 học sinh trực nhật. Cô  1_cử      số học sinh lau bàn ghế, số học sinh  4còn lại quét nhà. Hỏi có bao nhiêu học sinh  quét nhà? Bài giải Số học sinh lau bàn ghế là: 36 : 4 = 9 ( học sinh ) Số học sinh quét nhà là: 36 – 9 = 27 ( học sinh )                 Đáp số: 27 học sinh
  8. Muốn tìm một trong các  Muốn tìm một trong các phần  phầbn b ằng nhau c ằng nhau c ủa một  ủa một số ta làm  như thế nào? số, ta lấy số đó chia cho số  phần.
  9. III. Bài tập sau tiết học : Đ : Đặặt tính r t tính rồồi tính: i tính:  346         637 – 261          102 x 5        241 x 7  + 346         637 – 261          102 x 5        241 x 7  : Vi : Viếết s t sốố thích h  thích hợợp vào ch p vào chỗỗ ch  chấấm: m:  =……… mm   =……… mm  4dm 5c 4dm 5cm = ………c m = ………cm m m =……… m m =……… m            7m 8c            7m 8cm =……… c m =……… cm m 1_ : Mé : Mét c t cööa hµng a hµng c  cã 42 kg ã 42 kg t¸o  t¸o vµ ®∙ b¸n ®­îc  vµ ®∙ b¸n ®­îc                  6 oo ®ã. Hái:  ®ã. Hái: a hµng a hµng ®∙ b¸n bao  ®∙ b¸n bao nhiªu ki­l«­g  nhiªu ki­l«­gam t¸o am t¸o?? a hµng a hµng c  cßn l¹i bao ßn l¹i bao nhiªu ki­l«­g  nhiªu ki­l«­gam t¸o am t¸o??                 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2