intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Lam (2017)

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

14
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý thống kê - Chương 1: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học và những yêu cầu của giảng viên khi đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Lam (2017)

Bài giảng<br /> <br /> NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Lam<br /> Điện thoại cá nhân: 3738 999 – 0918 625526<br /> (Hạn chế điện thoại ngoài giờ hành chính và không nhắn tin)<br /> <br /> Email: nnlam@ctu.edu.vn<br /> www.nguyenngoclam.com<br /> 1<br /> <br /> VỊ TRÍ HỌC PHẦN<br /> Nghiên<br /> cứu<br /> Marketing<br /> <br /> Xác suất<br /> thống kê<br /> toán<br /> <br /> Nguyên lý<br /> thống kê<br /> <br /> Kinh tế<br /> lượng<br /> <br /> Kinh tế<br /> Sản xuất<br /> <br /> Kinh tế<br /> Nông<br /> nghiệp<br /> <br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br /> Giới thiệu học phần<br /> <br /> Thống kê mô tả<br /> <br /> Thống kê suy luận<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Tổng hợp và trình bày dữ liệu<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> <br /> Phân phối tổng thể<br /> <br /> Các số đo<br /> <br /> Ước lượng khoảng tin cậy<br /> Kiểm định giả thuyết<br /> Tương quan và hồi qui<br /> Dãy số thời gian<br /> Phương pháp chọn mẫu<br /> <br /> Phần mềm: Excel, SPSS, Stata, Eviews<br /> 3<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN<br /> Đánh giá:<br /> • Điểm giữa kỳ: hệ số 0,3<br /> • Điểm thi: hệ số 0,7<br /> Kiểm tra, thi: (được sử dụng tài liệu)<br /> • Kiểm tra: từ đầu đến hết chương ước lượng<br /> • Thi: Tất cả<br /> • Lịch thi và kiểm tra sẽ được công bố trên lớp và web.<br /> • Các khiếu nại chỉ giải quyết trong buổi trả bài.<br /> • Khi đi kiểm tra, thi phải đem theo giấy tờ có ảnh.<br /> <br /> 4<br /> <br /> I.NGUỒN GỐC MÔN HỌC<br /> - Năm 1660, nhà kinh tế học người Đức H.Conhring (1606 1681) đã giảng dạy thử môn “Phương pháp nghiên cứu hiện<br /> tượng xã hội dựa vào số liệu điều tra cụ thể”.<br /> - Năm 1682, nhà kinh tế học của người Anh William Petty<br /> phát hành cuốn sách “Số học chính trị”.<br /> - Năm 1759, giáo sư người Đức, Achenwall (1719-1772) lần<br /> đầu tiên dùng danh từ “Statistics”.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2