intTypePromotion=3

Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Giới thiệu môn học - Đỗ Ngọc Như Loan

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
16
lượt xem
2
download

Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Giới thiệu môn học - Đỗ Ngọc Như Loan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Giới thiệu môn họcgiúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích và thiết kế hướng đối tượng: Giới thiệu môn học - Đỗ Ngọc Như Loan

Giới thiệu môn học<br /> <br /> GV: Phan<br /> Đỗ Ngọc<br /> ThịNhư<br /> KimLoan<br /> Loan<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> <br /> 1. Mục tiêu<br /> <br /> 2. Nội dung<br /> 3. Cách đánh giá<br /> 4. Tham khảo<br /> 5. Liên hệ<br /> 0 - Giới thiệu môn học<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giới thiệu môn học<br /> Khái quát về học phần:<br />  Học phần: Phân tích thiết kế hướng đối tượng<br />  Thời lượng: 75 tiết<br />  Điều kiện tiên quyết:<br /> • Cơ sở dữ liệu.<br /> • Lập trình hướng đối tượng<br /> • Phân tích thiết kế hệ thống<br /> <br /> 0 - Giới thiệu môn học<br /> <br /> 3<br /> <br /> Mục tiêu<br />  Cung cấp kiến thức, phương pháp luận của qui trình<br /> phân tích thiết kế hướng đối tượng.<br />  Hiểu và thực hành các kỹ năng về lập mô hình .<br />  Kiến thức về UML (Unified Modeling Language)<br />  Ứng dụng UML trong quá trình phân tích thiết kế<br /> hướng đối tượng<br /> <br /> 0 - Giới thiệu môn học<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nội dung<br /> Mở đầu – khái niệm về OOAD<br /> UML – Ngôn ngữ mô hình hoá đối tượng<br />  Các biểu đồ UML<br />  Công cụ Rational Rose hay Star UML<br /> <br /> Phân tích hướng đối tượng<br />  Use case , Class, State Diagram<br /> <br /> Các pha thiết kế hướng đối tượng<br />  Activity,<br /> <br /> Object,<br /> <br /> Sequence,<br /> <br /> Component,<br /> <br /> Collaboration, Deloyment Diagram.<br /> <br /> 0 - Giới thiệu môn học<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản