intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu - ĐĐ TS. Thích Quang Hạnh

Chia sẻ: Mộng Như | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

66
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phương pháp luận nghiên cứu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng luận và nghiên cứu; tiến trình soạn thảo khảo luận, luận văn và luận án; cách trình bày cương dẫn nhập và chương kết luận; cánh trình bày cước chú, hậu chú,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu - ĐĐ TS. Thích Quang Hạnh

 1. Bộ môn PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU (RESEARCH METHODOLOGY) Giảng viên: ĐĐ.TS. THÍCH QUANG THẠNH
 2. Bài 1 TỔNG LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU
 3. I. KHÁI NIỆM
 4. 1. Khái niệm nghiên cứu: a. Về phƣơng diện nghĩa đen:  Nghiên cứu là sự tìm tòi, suy xét và nghiền ngẫm một vấn đề cho thấu đáo.  Tên tiếng Anh là “research” . “re” là sự lập đi lập lại nhiều lần. “search” là sự nghiên cứu, phát hiện hay khám phá.
 5. b. Về phương diện khoa học:  Nghiên cứu là công trình khảo sát, nỗ lực tìm kiếm hoặc khám phá những sự kiện/kiến thức mới bằng phương pháp có hệ thống khoa học về một đề tài/công trình nghiên cứu nào đó một cách sâu rộng hơn.
 6. 2. Khái niệm phƣơng pháp luận nghiên cứu:  Tên tiếng Anh là “Research Methodology”; “Method of research”; hay viết gọn “Methodology.”  Là phương pháp lập luận có hệ thống và khoa học khi nghiên cứu về một đề tài hay một công trình khoa học nào đó
 7. II. PHÂN LOẠI NGHIÊN CỨU
 8. a. Nghiên cứu thuần túy (Pure research) Là công trình nghiên cứu, khám phá kiến thức mới về một lãnh vực nào đó một cách không vụ lợi, chỉ nhằm làm cho vấn đề sáng tỏ hơn và hoàn thiện hơn.
 9. b. Nghiên cứu ứng dụng (Practical/applied research) Là công trình nghiên cứu của một cá nhân hay tập thể, hoặc của các ban ngành/viện/công ty/... để tìm kiếm và khám phá những sản phẩm mới hoặc cải thiện những sản phẩm đã có, nhằm mục đích phục vụ lợi ích cho các nhu cầu xã hội và phát triển kinh tế.
 10. III. CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 11. 1. Phƣơng pháp số lƣợng 2. Phƣơng pháp chất lƣợng 3. Phƣơng pháp nghiên cứu hiện trƣờng 4. Phƣơng pháp thực nghiệm/thí nghiệm 5. Phƣơng pháp khảo sát 6. Phƣơng pháp so sánh 7. Phƣơng pháp phỏng vấn 8. Phƣơng pháp bảng câu hỏi 9. Phƣơng pháp nghiên cứu tiêu biểu 10. Phƣơng pháp phân tích 11. Phƣơng pháp liên ngành
 12. IV. NGUỒN TÀI LiỆU NGHIÊN CỨU
 13. 1. Nguồn tài liệu gốc (Primary Sources) Nguồn tài liệu gốc là bao gồm tất cả các sáng tác thuộc nguyên thủy của một tác giả nào đó. Bao gồm:  Kinh/Sách nguyên thủy.  Luận văn; Luận án; Chuyên khảo.  Bài nghiên cứu trong Tạp chí.  Thƣ từ; Nhật ký; Hồi ký; Bút ký nhân chứng  Kịch; Thơ ca; Tiểu thuyết; Tự truyện.  Tài liệu phỏng vấn; các báo cáo và thuyết trình; ...
 14. 2. Nguồn tài liệu phụ/thứ 2 (Secondary Sources) Nguồn tài liệu thứ 2 bao gồm các sáng tác viết về/dựa trên tài liệu gốc; hoặc các bản dịch khác nhau về tài liệu gốc:  Các bản dịch; sớ giải; chú thích.  Bản tóm tắt; Từ điển Bách khoa; các mục/tạp chí điểm sách. Các sách hướng dẫn; các ấn bản chứa các thông tin về sự kiện; ...
 15. V. PHẦN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN- LUẬN ÁN
 16. 1. PHẦN ĐẦU  Các trang bìa; trang để trống và trang tựa đề.  Trang xác nhận giáo sƣ hƣớng dẫn và giáo sƣ Trƣởng bộ môn.  Trang Tuyên bố của nghiên cứu sinh  Lời giới thiệu/ lời đầu sách /lời Tựa.  Lời cảm ơn  Mục lục; Bảng liệt kê các bảng biểu hoặc hình ảnh minh họa (nếu có)  Bảng viết tắt.
 17. 2. PHẦN GIỮA  Chƣơng Dẫn nhập.  Các chƣơng Nội dung  Chƣơng Kết luận/Tóm tắt
 18. 3. PHẦN CUỐI  Trang Phụ chú  Trang Chú giải Thuật ngữ/ và Thuật ngữ đối chiếu  Thƣ mục tham khảo  Bảng chú dẫn mục từ.
 19. VI. CÁC THÀNH PHẨM NGHIÊN CỨU
 20. 1. BIÊN KHẢO (Writings)  Là một bài nghiên cứu nhằm công bố, cung cấp hay phổ biến kiến thức về một vấn đề nào đó; không mang tính chất học đường/thi cử/đệ trình để được cấp văn bằng/chứng chỉ.  Không giới hạn về số trang và phạm vi nghiên cứu. ▬► Ví dụ: Bài viết trên báo, tạp chí, mạng, …
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2