intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng PRA – Công cụ thu thập thông tin trong nghiên cứu phát triển nông thôn

Chia sẻ: Trần Nguyễn Trúc Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:58

159
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Nông - Lâm - Ngư có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "PRA – Công cụ thu thập thông tin trong nghiên cứu phát triển nông thôn" dưới đây. Nội dung trình bày về các bước thu thập số liệu về thời gian, cách sử dụng công cụ thu thập thông tin trong nghiên cứu phát triển nông thôn,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng PRA – Công cụ thu thập thông tin trong nghiên cứu phát triển nông thôn

 1. PRA – Công cụ  thu thập thông  tin  trong nghiên cứu  phát triển  nông thôn
 2. Thu thập số liệu liên hệ thời gian Nắm được những thay đổi của hoạt động SX kinh doanh chính Quan trọng Hiểu các mối liên hệ
 3. Thu thập số liệu về thời gian Phân tích dòng thời gian nắm được những thay đổi chính các hoạt động SXKD hay nguồn tài nguyên sử dụng trong HTCT theo thời gian. Những thay đổi các HTCT xảy ra trong 1 vụ hay qua thời gian dài hơn. Phân tích dòng thời gian giúp hiểu được lịch sử canh tác tại vùng đó, hay những thay đổi về đất, nước, dịch hại, những kinh nghiệm khắc phục của cộng đồng, v.v. Hiểu các mối liên hệ
 4. Thu thập số liệu về thời gian Phân tích dòng thời gian giúp hiểu các mối liên hệ giữa khí hậu, giá cả thị trường, lao động và các hoạt động sản xuất... Các quyết định canh tác liên quan đến sử dụng kỹ thuật mới, thỏa mãn khí hậu với lao động sẵn có và giá thị trường. Phân tích dòng thời gian giúp xác xác định các cơ hội cho việc cải thiện các HTCT sau nầy. Nắm được những hoạt động SXKD chính
 5. Thu thập số liệu về thời gian Bước 1 Quyết định về những thay đổi quan trọng qua thời gian Trước khi bắt đầu vẽ lịch thời vụ, cách tốt nhất là thảo luận  những cây  trồng vật nuôi nào sẽ vẽ. Lịch canh tác thường  cũng thể hiện lượng mưa hay các nhân tố khác  ảnh hưởng  sự phát triển cây trồng. Đôi khi lịch canh tác cũng bao gồm  các hoạt động chăn nuôi  ở nơi có sự kết hợp cây trồng vật  nuôi.  Khi  đã  thảo  luận  quyết  định  các  việc  trên,  kế  tiếp  là  quyết định khung thời gian để vẽ. Thông thường, khung thời  gian là năm, đơn vị là tháng. 2
 6. Thu thập số liệu về thời gian Bước 2 Vẽ lịch mùa vụ Bắt  đầu  bằng  việc  vẽ  khung  thời  gian  (vẽ  trên  mặt  đất  hay  tờ  giấy  khổ  lớn).  Yêu  cầu  nông  dân  thể  hiện  bằng  các  vật  tượng  trưng  như  hột  giống,  cục  đá  (hay  dùng  viết  Maker  thể  hiện  trên  giấy  lớn)  ở thời gian nào hoạt động canh tác  đó  diễn  ra.  Lịch  mùa  vụ  nên  bao  gồm  các  hoạt  động  cụ  thể  cho  từng loại cây trồng, vật nuôi chính.  Các  nhân  tố  ảnh  hưởng  đến  cây  trồng  vật  nuôi  đó  ở  thời  gian  nào  cũng  được  bao  gồm.  Độ  lớn  của  thay đổi, giống như lượng mưa có  thể  thể  hiện  bằng  bỏ  nhiều  hột  giống hơn ở tháng mưa nhiều. 3 (Source: Pretty,  Guijt, Thompson  and Scoones 1995)
 7. Thu thập số liệu về thời gian Bước 3 Chia sẻ lịch mùa vụ Lịch mùa vụ được chuẩn bị cùng với một số nông dân nên chia  sẽ với nhiều người hơn ở cộng đồng. Nên bao gồm tất cả các đối  tượng  để  họ  có  cơ  hội  góp  ý  lịch  mùa  vụ  chính  xác  hơn.  Trong  tiến  trình  nầy  không  chỉ  làm  cho  lịch  mùa  vụ  hoàn  chỉnh,  chính  xác mà có thể có nhiều câu hỏi nảy sinh như có thể cải thiện gì?  hay những giống mới phù hợp với lịch thời vụ? v.v.. Ví dụ
 8. Thu thập số liệu về thời gian Lịch mùa vụ  của nông  dân ở Wollo,  Ethiopia  (source:  Ethiopian  Red Cross  Society.  1988)
 9. Thu thập số liệu về thời gian Step 1 Quyết định về những thay đổ quan trọng theo thời gian Truớc  khi  bắt  đầu  tốt  nhất  là  nên  thảo  luận  và  xác  định  rõ  những  hoạt  động  nào  sẽ  được  vẽ.  Quyết  định  hoặc  là  có  nên  phân  biệt  hoạt  động  giữa  man  và  nữ.  Khi  quyết  định  xong,  kế  tiếp  là  vẽ  khung  thời  gian  cả  năm,  đơn  vị  tháng.  Tuy nhiên khung thời gian cho lao động có thể ngắn có thể  chỉ 1 ngày. 2
 10. Thu thập số liệu về thời gian Bước 2 Vẽ lịch phân bố lao động Bắt  đầu  bằng  việc  vẽ  khung  thời  gian  (vẽ  trên  mặt  đất  hay  tờ  giấy  khổ  lớn).  Yêu  cầu  nông  dân  thể  hiện  bằng  các  vật tượng trưng như hột giống, cục đá  (hay dùng viết Maker thể hiện trên giấy  lớn)  ở thời gian nào hoạt động diễn ra.  Các  thán  mà  có  những  hoạt  động  chính xảy ra thỉ thể hiện với vật tượng  trưng thích hợp. Nếu mức độ thay đổi,  như số lao động sử dụng, thì thể hiện  số hột giống nhiều hơn  ở những tháng  số  lđ  nhiều  và  ít  ở  tháng  ít  bận  rộn.  Những tháng yêu cầu lđ cao cho nhiều  hột  giống  hơn  tháng  có  yêu  cầu  lđ  ít.  (Source: Pretty,  Nếu  thấy  quan  trọng  có  thể  thể  hiện  nam và nữ với lao động khác nhau trên  lịch. 3 Guijt, Thompson  and Scoones 1995)
 11. Thu thập số liệu về thời gian Bước 3 Chia sẻ lịch phân bố lao động Lịch  lao  động  được  chuẩn  bị  cùng  với  một  số  nông  dân  nên  chia  sẽ  với  nhiều  người  hơn  ở  cộng  đồng.  Nên  bao  gồm  tất  cả  các  đối  tượng  để  họ  có  cơ  hội  góp ý lịch lao động chính xác hơn. Trong tiến trình nầy  không  chỉ  làm  cho  lịch  lđ  chính  xác,  mà  có  thể  gợi  ra  khả  năng  những  mâu  thuẩn  lđ  sử  dụng,  và  khả  năng  cách cải thiện lđ sử dụng.  Ví dụ
 12. Thu thập số liệu về thời gian Lịch phân  bố lao động  ở Passu,  Pakistan.  (Source:  Conway et  al 1985)
 13. Thu thập số liệu về thời gian Step 1 Xác định những xu hướng quan trọng gì Khi chúng ta quan tâm về giá trị của  1  thay  đổi  cụ  thể  nào  đó,  như  giá  của các hàng hóa, thay đổi theo thời  Xu hướng gì? gian.  Vẽ  biểu  đồ  thay  đổi  theo  thời  gian  là  cách  hữu  dụng  để  đánh  giá  xu  hướng.  Trước  khi  vẽ  cần  quyết  định  2  vấn  đề.  Thứ  nhất  là  vẽ  xu  hướng gì và thứ 2 là khung thời gian  bao gồm.  Tỉ lệ thời gian? 2
 14. Thu thập số liệu về thời gian Bước 2 Vẽ biểu đồ xu hướng Định rõ Khi  biến  thay  đổi  được  quyết  định  để  cao vẽ  biểu  đồ,  công  việc  kế  tiếp  là  định  & nghĩa trục y củ biểu đồ. Đó là giới hạn  thấp của  các  giá  trị  của  biến  chọn.  Ở  đây  có  thể  là  giá  trị  bằng  tiền  khi  giá  cả  được  quan  tâm  hay  có  thể  là  giá  trị  định  tính  của  cao,  trung  bình  và  thấp.  Khi sử dụng giá trị định tính cần phải  định  nghĩa  rõ  và  chú  thích  theo  biểu  đồ.  Định rõ trục x 3
 15. Thu thập số liệu về thời gian Step 3 Chia sẻ biểu đồ Biểu  đồ  được  chuẩn  bị  cùng  với  một  số  nông  dân  nên chia sẽ với nhiều người hơn  ở cộng  đồng. Nên  bao gồm tất cả các  đối tượng  để họ có cơ hội góp  biểu đồ chính xác hơn. Trong tiến trình nầy biểu đồ  được cải thiện phong phú và chính xác. Các biểu đồ  xu  hướng  nầy  có  thể  được  sử  dụng  để  kích  thích  thảo luận đường xu hướng tương lai..  Ví dụ
 16. Thu thập số liệu về thời gian Cao 14 Tiếp Số nông cận dân đáp với thị 8 ứng trường Các xu hướng về  tiếp cận với thị  1 trường của những  Thấp nông dân ở miền  Bắc Uganda. (source  ICRA 1999) 1989 1999 2009 Thời gian
 17. Thông tin  Bản đồ về không gian Mặt cắt (Phân tích hệ sinh  thái nông nghiệp) Mô hình
 18. Tầm quan trọng Bản đồ Nguồn thông tin ví dụ
 19. Bản  đồ Xác định các nhóm nghèo Hiểu biết kiến thức địa phương Tầm quan trọng Nắm tất cả ranh giới sinh thái nông gnhiệp
 20. Bản đồ Cách chuẩn bị các bản đồ xã hội Cách chuẩn bị cho bản đồ hệ sinh thái Các bước nông nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2