intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị công ty: Chương 5 - TS. Võ Tấn Phong

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

44
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 trình bày về "Vai trò của hội đồng quản trị trong việc phát triển chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về chiến lược, vai trò định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, các mô hình lựa chọn chiến lược, quá trình hoạch định chiến lược, xây dựng Hội đồng quản trị tập trung vào chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị công ty: Chương 5 - TS. Võ Tấn Phong

QUẢN TRỊ CÔNG TY<br /> <br /> VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ<br /> <br /> Nội dung<br /> Tổng quan về chiến lược<br />  Vai trò định hướng chiến lược của Hội đồng<br /> quản trị<br />  Các mô hình lựa chọn chiến lược<br />  Quá trình hoạch định chiến lược<br />  Xây dựng Hội đồng quản trị tập trung vào<br /> chiến lược<br /> <br /> <br /> VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ<br /> <br /> Khái niệm về chiến lược<br /> CHIẾN LƯỢC LÀ GÌ?<br /> <br /> “NOBODY REALLY KNOWS WHAT STRATEGY IS!”<br /> The Economist<br /> <br /> VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ<br /> <br /> Khái niệm về chiến lược<br /> Theo Jeffrey Bracker (Georgia State University),<br /> danh từ “chiến lược” xuất phát từ tiếng Hy Lạp<br /> là “strategos” – nghĩa tiếng Anh là “a general”<br /> có ngữ căn với nghĩa là “army” (quân đội) và<br /> “lead” (lãnh đạo). Động từ strategos của tiếng<br /> Hy Lạp có nghĩa theo tiếng Anh là lên kế hoạch<br /> đánh tan kẻ thù bằng việc sử dụng có hiệu<br /> quả những nguồn lực (to plan to destruction of<br /> one’s enemies through effective use of resources).<br /> <br /> VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ<br /> <br /> Khái niệm về chiến lược<br /> “...việc xác định những mục tiêu định lướng<br /> và cụ thể dài hạn của một doanh nghiệp và<br /> thực hiện các chương trình hành động và bố<br /> trí nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục<br /> tiêu đó. Alfred Chandler<br /> “Chiến lược là phân tích tình trạng hiện<br /> tại và sự thay đổi nếu cần thiết. Gắn liền<br /> với nó là tìm ra những nguồn lực của<br /> doanh nghiệp hay nguồn lực nào là cần<br /> có” Peter Drucker (The Practice of<br /> Management)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2