Bài giảng Quản trị rủi ro.Chương VII

Chia sẻ: Cafe Sua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
319
lượt xem
153
download

Bài giảng Quản trị rủi ro.Chương VII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương VII: Lý thuyết Portfolio và Quản trị rủi ro Gỉam thiểu rủi ro trong một danh mục bảo hiểm các rủi ro độc lập và đồng nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị rủi ro.Chương VII

  1. Qu n tr R i ro LÝ THUY T PORTFOLIO VÀ QU N TR R I RO LÝ THUY T 1. GI M THI U R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M CÁC R I RO ð C L P VÀ PORTFOLIO 2. ð NG NH T GI M THI U R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M CÁC R I RO ð C L P VÀ & 3. KHÔNG ð NG NH T ðO LƯ NG M C ð TƯƠNG QUAN GI A CÁC R I RO QU N TR R I RO 4. GI M THI U R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M CÁC R I RO PH THU C L N NHAU 1 2 GI M THI U R I RO TRONG M T GI M THI U R I RO TRONG M T DANH M C B O HI M CÁC R I RO DANH M C B O HI M CÁC R I RO ð C L P VÀ ð NG NH T ð C L P VÀ KHÔNG ð NG NH T 1. ð nh lý gi i h n trung tâm 1. Các ñ c trưng c a t n th t trung bình 2. Các ñ c trưng c a t n th t trung bình ()  L + L 2 + ... + L n  M (L1 ) + M (L 2 ) + ... + M (L n ) M L = M 1 = = µp        L + L + ... + L  M  L  + M  L  + ... + M  L     n  n M  L = M  1 2   n =  1   2  n =µ    n  n  L + L 2 + ... + L n  D(L1 ) + D(L 2 ) + ... + D(L n )   () D L = D 1 = n2 = σ2 P  L + L 2 + ... + L n  D(L1 ) + D(L 2 ) + ... + D(L n ) σ 2  n  () D L = D 1 = =  n  n2 n 2. Xác su t phá s n 3. Xác su t phá s n    L*   L*  L*  − µp   − µp   −µ  L*   L*  P L >  = P z > n  = P z > n  P L >  = P z > n    n    σp   σ   n   σp              n  3 4 GI M THI U R I RO TRONG M T ðO LƯ NG M C ð TƯƠNG DANH M C B O HI M CÁC R I RO QUAN GI A CÁC R I RO PH THU C L N NHAU 1. Hi p phương sai (Covariance) Các ñ c trưng c a t n th t trung bình  L + L + ... + L  M(L ) + M (L ) + ... + M(L ) M (L ) = M 1 2 = n 1 2 =µ n Cov (X 1 , X 2 ) = σ 1, 2 = M [(X 1 − µ 1 )(X 2 − µ 2 )] = M (X 1 X 2 ) − µ 1µ 2 p  n  n ()  L + L 2 + ... + L n  D L = D 1 ∑ σ + ∑∑ 2 i i≠ j σi, j ∑ σ + ∑∑ 2 i r σiσ j i ≠ j i, j = = = σ2 p  n  n2 n2 2. H s tương quan (Correlation) B t ñ ng th c Chebyshev  X − µx  1 P > k ≤ 2 σ1, 2  σ   k  r1, 2 = x Xác su t phá s n σ1σ 2  L*  L−µ − µp   L*  1 1 P L >  = P   > n ≤ p =  n   σp σ p   L*  2 z2        n − µp  5  σp  6     Th.s Tr n Quang Trung 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản