intTypePromotion=3

Bài giảng SQL server 2005: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
39
lượt xem
8
download

Bài giảng SQL server 2005: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "SQL server 2005 - Chương 1: Giới thiệu SQL server 2005" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server, hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005, tiêu chí đánh giá, tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng SQL server 2005: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  1. CHƯƠNG I GIỚI THIỆU  SQL SERVER 2005 Giảng viên: Phạm Mạnh Cương
  2. NỘI DUNG 1. Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server 2. Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005 3. Tiêu chí đánh giá 4. Tài liệu tham khảo
  3. 1­ Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu  Client/Server :  Microsoft SQL Server là một hệ quản  trị CSDL quan hệ (Relation Database  Management System ­ RDBMS) hoạt  động  trên  hệ  thống  mạng  theo  mô  hình  Client/Server  cho  phép  nhiều  người dùng từ các máy trạm truy cập  dữ liệu lưu trên máy chủ.
  4. 2­ Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005  Bắt đầu cài đặt
  5. 3. Tiêu chí đánh giá  Thi giữa kỳ: 3 điểm (Thực hành)  Thi cuối kỳ: 7 điểm (Thực hành)  Vắng 3 lần cấm thi
  6. 4. Tài liệu tham khảo  Book Online của Microsoft SQL Server 2005  Giáo trình SQL Server 2005, Trần Xuân Hải – Nguyễn Tiến Dũng,  Đại học Quốc Gia TP. HCM  SQL  Server  2005  –  Lập  trình  T­SQL,  Phạm  Hữu  Khang  –  Đoàn  Thiện Ngân, NXB Lao Động – X. Hội  SQL Server 2005 – Lập trình Thủ tục và Hàm, Phạm Hữu Khang –  Đoàn Thiện Ngân, NXB Lao Động – Xã Hội

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản