Sqlserver 2005

Xem 1-6 trên 6 kết quả Sqlserver 2005
 • Chương 3: Planning an Architecture

  pdf11p duyanhphamkiller 22-09-2010 232 110   Download

 • As you start reading, you’ll notice that several chapters go beyond ADO.NET, focusing more on Microsoft SQL Server 2005. This is because the two are very tightly related. Many of the new features in ADO.NET 2.0 are designed to be used with Microsoft SQL Server 2005, and many of the new features found in SQL 2005 require ADO.NET 2.0 to get the most benefit from …..

  pdf644p trasua_123 29-12-2012 65 7   Download

 • Chương 2: Tạo website và xây dựng phần giao diện

  pdf25p duyanhphamkiller 22-09-2010 271 150   Download

 • Câu lệnh EXECUTE AS trong SQL Server 2005 Trong SQL Server 2005, bạn hoàn toàn có thể xác định được rõ ràng ngữ cảnh thực thi của một người dùng cụ thể. Như đã biết, một session (phiên làm việc) bắt đầu khi người dùng đăng nhập vào SQLServer hoặc kết nối tới SQLServer Tất cả hoạt động trong sesstion đó dùng các ủy nhiệm đăng nhập được sử dụng để kết nối tới SQL Server.

  pdf5p camry1357 25-12-2010 134 20   Download

 • Trong SQL Server 2005, bạn hoàn toàn có thể xác định được rõ ràng ngữ cảnh thực thi của một người dùng cụ thể. Như đã biết, một session (phiên làm việc) bắt đầu khi người dùng đăng nhập vào SQLServer hoặc kết nối tới SQLServer. Tất cả hoạt động trong sesstion đó dùng các ủy nhiệm đăng nhập được sử dụng để kết nối tới SQL Server. Khi câu lệnh EXECUTE AS chạy, ngữ cảnh thực thi của session sẽ chuyển tới login hay tên người dùng.

  pdf5p abcdef_43 03-11-2011 77 10   Download

 • Trong SQL Server 2005, bạn hoàn toàn có thể xác định được rõ ràng ngữ cảnh thực thi của một người dùng cụ thể. Như đã biết, một session (phiên làm việc) bắt đầu khi người dùng đăng nhập vào SQLServer hoặc kết nối tới SQLServer Tất cả hoạt động trong sesstion đó dùng các ủy nhiệm đăng nhập được sử dụng để kết nối tới SQL Server. Khi câu lệnh EXECUTE AS chạy, ngữ cảnh thực thi của session sẽ chuyển tới login hay tên người dùng....

  pdf11p suthebeo 17-07-2012 46 9   Download

Đồng bộ tài khoản