intTypePromotion=1

Bài giảng Sứ nha khoa: Tìm hiểu vật liệu và công nghệ - BS. Hoàng Tử Hùng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
187
lượt xem
65
download

Bài giảng Sứ nha khoa: Tìm hiểu vật liệu và công nghệ - BS. Hoàng Tử Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sứ nha khoa: Tìm hiểu vật liệu và công nghệ trình bày một số thuật ngữ về gốm sứ, phân loại gốm sứ, lịch sử của sứ nha khoa, định nghĩa và phân loại, công nghệ chế tạo sứ nha khoa, công nghệ chế tạo vật liệu sứ thủy tinh,...Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sứ nha khoa: Tìm hiểu vật liệu và công nghệ - BS. Hoàng Tử Hùng

 1. HOẠ HỌ SINH HOẠT KHOA HỌC HỘI RHM TP. HCM NH NG ĐI U D GÂY NH M L N V S NHA KHOA TP. H Chí Minh, 13 Tháng Hai, 2011
 2. CÂU H I và V N Đ (1) - Porcelain và S có ph i là m t không? N u không, - Porcelain là gì? - S nha khoa g m m y lo i, khác nhau th nào? - T i sao t m t kh i th y tinh l i thành răng s ? - Có gì khác nhau gi a các lo i sư n s ? - Cũng là s , t i sao zirconia và alumina l i c ng ch c th ? - Zirconia đã là v t li u lý tư ng chưa???
 3. CÂU H I và V N Đ (2) - Ph c hình (mão, c u) toàn s có th m m hơn ph c hình s -kim lo i không?, N u không, - Gi ng nhau và khác nhau gi a hai lo i ph c hình NG D NG LÂM SÀNG D A TRÊN B NG CH NG - Ph c hình s kim-lo i có còn là “chu n vàng” không??? - Ch n h p kim nào? - Ch n toàn s nào? - G n ph c hình toàn s b ng gì???
 4. SỨ NHA KHOA HIỂ VẬ LIỆ NGHỆ TÌM HIỂU VẬT LIỆU & CÔNG NGHỆ NGND. GS. BS. Hoàng T Hùng tuhung.hoang@gmail.com www.hoangtuhung.com www.hoangtuhung.com
 5. LỊCH SỬ GỐM SỨ Gốm là một trong những vật liệu được con người sử dụng sớm nhất, từ thời kỳ đồ đá, cách nay trên 10.000 năm*, ngày nay, vẫn phổ biến và tiếp tục phát triển. Ngói th i Lê Th k 11 (Hoàng thành Thăng long) G ch ng nư c, Đĩa s Trung hoa lát đư ng (Hoàng thành Th k 17 Thăng long) *sự xuất hiện của đồ gốm được coi là một mốc đánh dấu thời đại đá www.hoangtuhung.com mới.
 6. “porcelain” = “g m s ” Trư ng th ch (feldspar) S (Porcelain) nha khoa G m S m ngh , gia d ng Sành, g m v sinh G m đ t nung Sét tr ng Th ch anh (Kaolin) (quartz) SiO2 Sơ đ thành ph n cơ b n c a g m s
 7. THUẬT NGỮ “porcelain” = “g m s ” Trong ti ng Vi t, – Các s n ph m g m s dân d ng và m thu t thông d ng đư c g i chung là “g m s ”, – Trong thu t ng k thu t, ch y u s d ng t “g m”, – Trong nha khoa, ch y u s d ng t “s ”.
 8. THU T NG • Porcelain: là các lo i g m s làm t nguyên li u thô: đá trư ng th ch (feldspar), th ch anh (quartz), sét tr ng (kaolin), đư c nung đ n 1.200 – 1.400° C. - Tùy theo thành ph n và đ tinh khi t c a nguyên li u, ngư i ta có th thu đư c: sành, s , s cao c p, trong đó có s nha khoa d ng b t… Các s n ph m c a porcelain đa d ng: v t li u dùng trong xây d ng, đ dùng gia đình, đ trang trí… www.hoangtuhung.com
 9. PHÂN LO I G M S Phân lo i theo nhóm s n ph m: có 3 lo i chính 1-G m xây d ng: g ch, ngói, s v sinh… Ngói, G ch ng nư c, lát đư ng th i Lê (Hoàng thành Thăng long) www.hoangtuhung.com
 10. PHÂN LO I G M S 2- G m gia d ng và… Ch tác s n ph m b ng bàn xoay
 11. …G m m ngh Etruscan,540–530 BC Venus of Dolnie Vestonice 29,000 BC – 25,000 BC Discovered 1925 in Moravia Present location Moravské zemské muzeum, Brno, Czech Republic
 12. PHÂN LO I G M S 3- G m k thu t, g m: a- g m th y tinh b- g m oxid c- g m không ch a oxi C u trúc phân t Oxid nhôm d- g m ph c h p (composite) [b + c] B t Zirconia B t Alumina
 13. CERAMICS Glass-ceramic (S th y tinh) Porcelain (G m s , men s ) Ceramic khác Chú ý: tất cả porcelain (gốm sứ, men sứ) và glass-ceramic (sứ thủy tinh) là ceramic (gốm www.hoangtuhung.com nhiều sản phẩm khác sứ), nhưng còn cũng là “ceramic”
 14. LỊCH SỬ SỨ NHA KHOA • Trong nha khoa* 1774, A. Duchâteau (người Pháp) đã thực hiện hàm giả có răng sứ, công bố tại Viện hàn lâm phẫu thuật năm 1776, 1788, N. D. de Chémant công bố luận văn “A Dissertation on Artificial Teeth” mô tả việc thực hiện răng porcelain từ bột dẻo khoáng chất (mineral paste). 1884, M. L. Logan (người Mỹ) được cấp bằng sáng chế mão toàn sứ. *W. Hoffmann-Axthelm: History of Dentistry, Quintessence,1981 www.hoangtuhung.com
 15. ĐỊNH NGHĨA S nha khoa là m t s n ph m dùng trong nha khoa ph c h i, có b n ch t là v t li u vô cơ không kim lo i, tr i qua nung nhi t đ cao đ đ t đư c đ c tính mong mu n (J.M. Powers, R.L. Sakaguchi: Craig’s Restorative Dental Materials, 2006) www.hoangtuhung.com
 16. BA LO I S NHA KHOA S th y tinh Glass-ceramic Dental Porcelain S oxid C ba lo i s nha khoa nêu trên đ u đang có t i Vi t nam www.hoangtuhung.com
 17. TH GI I S NHA KHOA Hi n có Vi t nam PORCELAIN: B t s đ p-Thiêu k t (t l pha tinh th
 18. TH GI I S NHA KHOA Hi n có Vi t nam S TH Y TINH (T l pha tinh th >50-90%) - Viêns ép sư n mão (Li2Si2O5) - Viên s ép m t ngoài “press-on” (Ca5(PO4)3F) - Kh i s CAD/CAM (Li2Si2O5) Đ c đi m: Th m m khá, đ b n khá, ít l r C u t o nhi u pha, pha tinh th đư c ki m soát v m c đ và s phân b
 19. TH GI I S NHA KHOA Hi n có Vi t nam S OXID (Pha tinh th >95%) - Kh i s CAD/CAM zirconia (ZrO2) - Kh i ti n thiêu k t zirconia (ZrO2) - Kh i ti n thiêu k t alumina (Al2O3) Đ c đi m: Kém th m m , nhưng đ b n cao, không l r C u trúc đơn pha, không có pha th y tinh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản