Bài giảng Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh ABS

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
442
lượt xem
196
download

Bài giảng Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh ABS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Bài giảng: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh ABS giúp học viên nêu được yêu cầu nhiệm vụ và phân loại của hệ thống phanh nói chung, giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của phanh ABS, nắm được một số hư hỏng thường gặp, kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS, rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, có ý thức về vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh ABS

 1. Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống phanh ABS ( Anti-look brake system ) Nâng cao hiệu quả công việc sửa chữa ô tô
 2. Dẫn nhập : Hãy xem đoạn video sau đây
 3. Mục tiêu của bài : Sau khi học xong bài này người học có khả năng : - Nêu được yêu cầu nhiệm vụ và phân loại của hệ thống phanh nói chung. - Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của phanh ABS. - Nắm được một số hư hỏng thường gặp của hệ thông phanh ABS. - Kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa hệ thống phanh ABS. -Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, có ý thức về vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động.
 4. I. Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hệ thống phanh nói chung : 1. Nhiệm vụ. - Giảm tốc độ của xe đang chạy hoặc dừng xe khẩn cấp khi cần. - Giữ cho xe đỗ an toàn không bị trôi trên đường hay trên dốc.
 5. 2. Yêu cầu. - Quãng đường phanh ngắn nhất khi phanh đột ngột. - Phanh êm dịu trong mọi trường hợp, đảm bảo sự ổn định khi phanh. - Điều khiển nhẹ nhàng. - Thời gian chậm tác dụng nhỏ. - Cơ cấu phanh thoát nhiệt tốt. - Có độ tin cậy cao.
 6. 3. Phân loại. - Theo phương pháp dẫn động : Phanh cơ khí, phanh dầu, phanh hơi, phanh dầu trợ lực hơi hoặc chân không. - Theo cơ cấu hãm : Phanh guốc-tang trống, phanh đĩa và phanh đai.
 7. II. Hệ thống phanh ABS. 1. Cấu tạo : Sơ đồ bố trí chung (hình vẽ )
 8. 2. Nguyên lý làm việc : - Các cảm biến tốc độ bánh xe nhận biết tốc độ góc của bánh xe và đưa tín hiệu đến ABS -ECU - ABS- ECU theo dõi tình trạng các bánh xe bằng cách tính tốc độ xe và sự thay đổi tốc độ bánh xe. Khi phanh gấp ABS- ECU điều khiển các bộ chấp hành để cung cấp áp suất tối ưu cho mỗi xy lanh phanh bánh xe. - Bộ chấp hành ABS làm việc theo sự điều khiển của ABS-ECU tăng, giảm hay giữ nguyên áp suất dầu khi cần để bảo vệ hệ số trượt tốt nhất ( 15 20 % ) ,tránh bó cứng bánh xe.
 9. III. Hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục hệ thống phanh ABS. 1. Hiện tượng : đèn ABS trên bảng taplô sáng. 2. Kiểm tra sơ bộ : quan sát các đầu nối dây có bị rơ lỏng hay không, kiểm tra các rơle, quan sát mức dầu và sự rò rỉ của hệ thống. 3. Chẩn đoán : Sau khi kiểm tra sơ bộ thấy không có bất thường xảy ra thi tiến hành chẩn đoán hệ thống ABS dựa vào các mã lỗi. 4. Bảng mã lỗi
 10. M· ChÈn ®o¸n Khu vùc háng 11 Hë m¹ch trong m¹ch r¬le van ®iÖn. •M¹ch bªn trong cña bé chÊp hµnh. •R¬le ®iÒu khiÓn 12 ChËp m¹ch trong m¹ch r¬le van ®iÖn. •D©y ®iÖn vµ gi¾c nèi cña m¹ch r¬le van ®iÖn 13 Hë m¹ch trong m¹ch r¬le m« t¬ b¬m •M¹ch bªn trong cña bé chÊp hµnh •R¬le ®iÒu khiÓn 14 ChËp m¹ch trong m¹ch r¬le m« t¬ b¬m. •D©y ®iÖn vµ gi¾c nèi cña m¹ch r¬le m« t¬ b¬m
 11. M· ChÈn ®o¸n Khu vùc háng 21 Hë hay ng¾n m¹ch van ®iÖn 3 vÞ trÝ b¸nh xe tríc ph¶i. 22 Hë hay ng¾n m¹ch van ®iÖn 3 vÞ trÝ b¸nh xe tríc tr¸i. •Van ®iÖn bé chÊp hµnh. •D©y ®iÖn vµ gi¾c nèi cña m¹ch van ®iÖn bé chÊp hµnh. 23 Hë hay ng¾n m¹ch van ®iÖn 3 vÞ trÝ b¸nh xe sau ph¶i. 24 Hë hay ng¾n m¹ch van ®iÖn 3 vÞ trÝ b¸nh xe sau tr¸i.
 12. M· ChÈn ®o¸n Khu vùc háng C¶m biÕn tèc ®é b¸nh xe tríc ph¶i háng 31 C¶m biÕn tèc ®é b¸nh xe tríc tr¸i háng. 32 •C¶m biÕn tèc ®é C¶m biÕn tèc ®é b¸nh xe sau ph¶i háng. b¸nh xe. 33 •R« to c¶m biÕn tèc C¶m biÕn tèc ®é b¸nh xe sau tr¸i háng. ®é b¸nh xe. 34 •D©y ®iÖn vµ gi¾c nèi Hë m¹ch c¶m biÕn tèc ®é b¸nh xe sau cña c¶m biÕn tèc ®é 35 ph¶i hay tríc tr¸i. b¸nh xe. Hë m¹ch c¶m biÕn tèc ®é b¸nh xe tríc 36 ph¶i hay sau tr¸i. Háng c¶ 2 r«to c¶m biÕn tèc ®é 37
 13. M· ChÈn ®o¸n Khu vùc háng 41 §iÖn ¸p ¾c qui kh«ng •¡c qui b×nh thêng ( nhá h¬n 9,5 •Bé tiÕt chÕ V hay lín h¬n 16,2 V ) 51 M« t¬ b¬m cña bé chÊp •M« t¬ b¬m,¾c qui vµ r¬le hµnh bÞ kÑt hay hë m¹ch •D©y ®iÖn, gi¾c nèi vµ bul«ng tiÕp m« t¬ b¬m cña bé chÊp m¸t hay m¹ch m« t¬ b¬m cña bé hµnh . chÊp hµnh Lu«n ABS -ECU háng •ECU s¸ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản