intTypePromotion=1

Bài giảng Tập huấn quy trình đánh giá ngoài trường mầm non - Cục Khảo thí và KĐCLGD Bộ GD & ĐT

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
374
lượt xem
31
download

Bài giảng Tập huấn quy trình đánh giá ngoài trường mầm non - Cục Khảo thí và KĐCLGD Bộ GD & ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tập huấn quy trình đánh giá ngoài trường mầm non trình bày quy trình đánh giá đánh giá ngoài trường mầm non; khái niệm; mục đích; cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của các thành viên đánh giá ngoài và quy trình đánh giá ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập huấn quy trình đánh giá ngoài trường mầm non - Cục Khảo thí và KĐCLGD Bộ GD & ĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON
 2. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON
 3. ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON
 4. QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  1. Tự đánh giá của trường mầm non  2. Đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non  3. Đánh giá ngoài trường mầm non  4. Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
 5. ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON I. Đánh giá ngoài là gì? II. Đánh giá ngoài để làm gì? II. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của các thành viên đoàn đánh giá ngoài III. Quy trình đánh giá ngoài
 6. I. ĐÁNH GIÁ NGOÀI LÀ GÌ?  Là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường mầm non.  ĐGN là bước quan trọng tiếp theo sau TĐG trong quy trình kiểm định CLGD.
 7. II. ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ LÀM GÌ Đoàn đánh giá ngoài có nhiệm vụ:  Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ trường mầm non đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục;  Đề xuất các khuyến nghị cho nhà trường về các biện pháp cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian tới  Đề nghị công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
 8. III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, TIÊU CHUẨN VÀ NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐGN  1. Cơ cấu tổ chức Đoàn ĐGN có từ 5 đến 7 thành viên, do Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập. Thành phần đoàn gồm:  a) Trưởng đoàn là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường mầm non;  b) Thư ký và các thành viên của đoàn là cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non có kinh nghiệm triển khai đánh giá CLGD
 9. 2. Tiêu chuẩn của các thành viên đoàn ĐGN  Có tư cách đạo đức tốt, trung thực, khách quan;  Trước đây và hiện nay không làm việc tại trường mầm non được đánh giá ngoài;  Có ít nhất 5 năm công tác trong ngành giáo dục;  Đã hoàn thành chương trình đào tạo, tập huấn về đánh giá ngoài do Bộ GDĐT tổ chức.
 10. 3. Nhiệm vụ của các thành viên  a) Trưởng đoàn: - Điều hành các hoạt động của đoàn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT về hoạt động của đoàn và kết quả ĐGN; - Thay mặt đoàn thông báo và thảo luận với nhà trường về kết quả khảo sát, những nhận định và khuyến nghị của đoàn đối với trường; - Chỉ đạo việc xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá, báo cáo kết quả khảo sát tại trường và báo cáo ĐGN;
 11. a) Trưởng đoàn: - Tập hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của đoàn và chuyển về Sở GDĐT để lưu trữ sau khi kết thúc đánh giá ngoài; - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc giải trình các yêu cầu, khiếu nại hoặc chất vấn của cơ quan quản lý giáo dục, của trường được đánh giá ngoài và của xã hội.
 12. 3. Nhiệm vụ của các thành viên b) Thư ký: - Giúp trưởng đoàn triển khai các hoạt động của đoàn; - Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công (Xây dựng kế hoạch làm việc, tập hợp các hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho việc viết báo cáo ĐGN, ghi chép nội dung các buổi thảo luận chung, viết các báo cáo của đoàn và hoàn thiện báo cáo ĐGN, ...).
 13. 3. Nhiệm vụ của các thành viên  c) Thành viên khác của đoàn: Thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn theo phân công của trưởng đoàn (viết và hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí, các bản báo cáo, ...).
 14.  Sở GDĐT cử cán bộ nắm vững nghiệp vụ về kiểm định CLGD để giám sát và hỗ trợ đoàn ĐGN.  Đoàn ĐGN có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến nội dung công việc và kết quả đánh giá trước khi chính thức gửi kết quả cho trường mầm non được ĐGN.
 15. IV. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá 2. Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non 3. Khảo sát chính thức tại trường mầm non 4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài 5. Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài 6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài
 16. 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá  Hồ sơ nghiên cứu gồm: - Báo cáo tự đánh giá của trường mầm non; - Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường mầm non - Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non; - Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non; - Quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường mầm non; - Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm minh chứng
 17. a) Nghiên cứu cá nhân  Trong thời gian 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đánh giá hợp lệ, thành viên của đoàn ĐGN thực hiện các công việc sau: - Nghiên cứu báo cáo TĐG và các tài liệu liên quan; - Đối chiếu kết quả TĐG với các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục và văn bản hướng dẫn TĐG, phát hiện những tiêu chí chưa đánh giá hoặc chưa được đánh giá đầy đủ; - Viết báo cáo sơ bộ (sản phẩm 1)
 18. b) Nghiên cứu tập trung  Điều kiện: Sau khi có đủ báo cáo sơ bộ của tất cả thành viên, đoàn đánh giá ngoài làm việc tập trung trong 1 đến 2 ngày để nghiên cứu hồ sơ đánh giá.  Đoàn thực hiện các công việc sau: - Thống nhất kế hoạch làm việc của đoàn; - Trao đổi, thảo luận về báo cáo sơ bộ của các thành viên trong đoàn;
 19. b) Nghiên cứu tập trung - Phân công nhiệm vụ nghiên cứu sâu một số tiêu chí cho mỗi thành viên. Mỗi thành viên trong đoàn viết một bản nhận xét về kết quả nghiên cứu các tiêu chí được phân công (sản phẩm 2) và chuyển cho các thành viên khác trong đoàn để trao đổi, thảo luận. - Cá nhân ghi vào phiếu đánh giá tiêu chí (sản phẩm 3) kết quả nghiên cứu các tiêu chí được phân công - Đoàn ĐGN tổ chức thảo luận và xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ của đoàn (sản phẩm 4).
 20. 2. Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành nghiên cứu hồ sơ đánh giá, đoàn ĐGN khảo sát sơ bộ  Thành phần: Trưởng đoàn và thư ký  Địa điểm, thời gian: Tại trường được ĐGN, 1 ngày  Nội dung: a) Trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá và thông báo kế hoạch khảo sát chính thức của đoàn; b) Hướng dẫn trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức, thống nhất thời gian đoàn khảo sát chính thức. Kết thúc đợt khảo sát sơ bộ hai bên ký biên bản ghi nhớ nội dung làm việc (sản phẩm 5).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2