intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tập huấn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

146
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tập huấn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu và các phương pháp của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; quy trình thực hiện đề tài NCKHSPƯD trong dạy học; áp dụng quy trình NCKHSPƯD và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập huấn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

 1. TẬP HUẤN 1
 2. Giới thiệu tài liệu - Tài liệu này được Dự án Việt- Bỉ tổ chức biên soạn với sự hợp tác tích cực của các chuyên gia Quốc tế và chuyên gia giáo dục trong nước. - Nội dung của tài liệu đã và đang được nghiên cứu, triển khai thực hiện có kết quả tại các nước trong khu vực và Quốc tế như: Trung Quốc, Singapo, Hồng Kông, Thái Lan… - NCKHSPUD nhắm giúp cho CBQL, GV hiểu rõ hơn về khái niệm, ý nghĩa, quy trình, phương pháp nghiên cứu đã được chuẩn hóa quốc tế. - Thông qua NCKHSPUD, giáo viên và CBQL được nâng cao về năng lực chuyên môn, có cơ hội để chia sẻ, học tập những bài học hay, những kinh nghiệm tốt để áp dụng vào thực tế, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kì hội nhập 2 quốc tế.
 3. Mục tiêu 1. Kiến thức: - Hiểu được khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu và các phương pháp của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) . - Biết quy trình thực hiện đề tài NCKHSPƯD trong dạy học. 3
 4. Mục tiêu Kỹ năng: - Áp dụng quy trình NCKHSPƯD: xác định đề tài, lựa chọn thiết kế nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và lập kế hoạch NCKHSPƯD; - Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động tập huấn cho giáo viên trong nhà trường. - Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá được đề tài NCKHSPƯD của giáo viên THCS. 4
 5. Mục tiêu Thái độ: - Có ý thức tích cực tham gia thực hiện các hoạt động. - Có ý thức áp dụng và khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên THCS áp dụng NCKHSPƯD vào nghiên cứu nhằm cải thiện chất lượng dạy học. 5
 6. NỘI DUNG  A. Giới thiệu về NCKHSPƯD  B. Cách tiến hành NCKHSPƯD  C. Lập kế hoạch NCKHSPƯD  D. Đánh giá đề tài NCKHSPƯD 6
 7. Phương pháp tập huấn  Nêu và giải quyết vấn đề  Động não  Sơ đồ tư duy  Thảo luận  Thực hành
 8. A. Giới thiệu về NCKHSPƯD A1.  Tìm hiểu về NCKHSPƯD  NCKHSPƯD là gì?  Vì sao cần NCKHSPƯD?  Chu trình NCKHSPƯD.  Khung NCKHSPƯD. A2. Phương pháp NCKHSPƯD 8
 9. A1. Tìm hiểu về:  Nghiên cứu khoa học  Sư phạm ứng dụng NCKH SPUD 9
 10. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là gì ? Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD) là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó. Tác động hoặc can thiệp đó có thể là sử dụng PPDH, sách giáo khoa, phương pháp quản lí, chính sách mới … của GV, CBQLGD. Hai yếu tố quan trọng của NCKHSPUD là: Tác động và Nghiên cứu. 10
 11. Nghiên cứu KHSPUD Là gì ?  Thực hiện những  So sánh kết quả giải pháp thay thế của hiện trạng với nhằm cải thiện hiện kết quả sau khi trạng trong dạy thực hiện giải học/QLGD. pháp thay thế  Vận dụng tư duy bằng việc tuân theo quy trình sáng tạo TÁC ĐỘNG + NGHIÊN CỨU nghiên cứu thích hợp.  Vận dụng tư duy phê phán 11
 12. Vì sao cần NCKHSPUD ?  Phát triển tư duy của GV/CBQLGD một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề. Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định về chuyên môn một cách chính xác.  Khuyến khích GV/CBQLGD nhìn lại quá trình và tự đánh giá. 12
 13. Vì sao? (tiếp theo)  Tác động trực tiếp đến việc dạy học và công tác quản lý giáo dục (lớp học, trường học).  Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn và nghiệp vụ của GV/CBQLGD, tiếp nhận các chương trình, phương pháp dạy học mới một cách sáng tạo, có sự phê phán với thái độ tích cực. 13
 14. Chu trình NCKHSPUD . Chu trình NCKHSPƯD bao gồm:  Suy nghĩ, Thử nghiệm Suy nghĩ và Kiểm chứng. . Suy nghĩ: Phát hiện vấn đề Thử nghiệm và đề xuất giải pháp thay thế. . Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp Kiểm học/ trường học/…. chứng . Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế đó có hiệu quả 14 hay không.
 15. NCKHSPƯD là một chu trình liên tục tiến triển, không ngừng và dường như không có kết thúc Suy nghĩ Kết thúc một NCKHSPƯD này Suy nghĩ Thử Là khởi đầu một NCKHSPƯD mới. Thử nghiệm nghiệm Kiểm Kiểm chứng chứng Luôn luôn có cơ hội cải thiện! Luôn tìm ra câu trả lời mới cho vấn đề cũ 15
 16. * Khung NCKH 1. Hiện trạng 2. Giải pháp thay thế 3. Vấn đề nghiên cứu 4. Thiết kế 5. Đo lường 6. Phân tích 7. Kết quả 16
 17. Khung NCKHSPƯD 1. Hiện trạng Phát hiện những hạn chế của hiện trạng trong dạy học, quản lý GD và các hoạt động khác của trường học/ lĩnh vực GD ở địa phương. Xác định các nguyên nhân gây ra hạn chế. Lựa chọn một nguyên nhân để tác động. 2. Giải pháp Suy nghĩ tìm các giải pháp thay thế để cải thay thế thiện hiện trạng. -Tham khảo các kết quả nghiên cứu đã được triển khai thành công. - Lựa chọn giải pháp phù hợp - Đề xuất giải pháp thay thế 17
 18. Khung NCKHSPƯD 3. Vấn đề Xác định vấn đề nghiên cứu nghiên - Nêu câu hỏi nghiên cứu cứu - Nêu các giả thuyết nghiên cứu. Lựa chọn thiết kế phù hợp để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và có giá trị. Thiết 4.Thiết kế kế bao gồm việc xây dựng nội dung tác động (tài liệu thực nghiệm), xác định nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng, quy mô nhóm và thời gian thu thập dữ liệu. 18
 19. Khung NCKHSPƯD Xây dựng công cụ đo lường và thu thập dữ liệu theo thiết kế 5. Đo lường nghiên cứu.( các dữ liệu thô: kết quả kiểm tra, kq phiếu hỏi, kq phiếu quan sát…) Sử dụng thống kê để phân tích các dữ liệu thô thu thập được và giải thích để trả lời các câu 6. Phân tích hỏi nghiên cứu: Mô tả dữ liệu, so sánh dữ liệu và liên hệ dữ liệu 19
 20. Khung NCKHSPƯD Đưa ra câu trả lời cho câu hỏi 7.Kết quả nghiên cứu, khẳng định giả thuyết nghiên cứu: Đưa ra các kết luận và khuyến nghị. Khung NCKHSPUD ngày là cơ sở lập Kế hoạch nghiên  cứu. Áp dụng theo khung NCKHSPUD, trong quá trình triển  khai đề tài, người nghiên cứu sẽ không bỏ qua những khía  cạnh quan trọng của nghiên cứu. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2